12.10.14

Χαρακτική & βιβλίο


Μία πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που θα διαρκέσει 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ "ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ & ΒΙΒΛΙΟ"

"Η Αιγαία σε συνεργασία με το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, διοργανώνει την έκθεση «Χαρακτική και Βιβλίο», η οποία θα φιλοξενηθεί στους εκθεσιακούς χώρους της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία τον Οκτώβριο 2014. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα γίνονται εργαστήρια και διαλέξεις που αφορούν τη χαρακτική και το βιβλίο σαν ένα σημαντικό συναπάντημα του λόγου και της εικόνας.

Μια εικόνα μπορεί να διηγηθεί μιαν ιστορία και ο λόγος μπορεί να δημιουργήσει εικόνες. Ο λόγος και η εικόνα αποτυπώνονται, διαδίδονται και μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο με το πάντρεμα της χαρακτικής τέχνης και του βιβλίου. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να προωθήσει αυτή τη σχέση. Η χαρακτική γίνεται πιο προσιτή στο κοινό μέσω της εικονογράφησης του βιβλίου ενώ το βιβλίο αποκτά καλλιτεχνική υπόσταση μέσω της χαρακτικής.

Η έκθεση έχει επίσης στόχο να ενθαρρύνει την γέννηση καινοτόμων ιδεών ως προς το σχεδιασμό και τη δημιουργία εικονογραφημένων βιβλίων, το βιβλίο σαν έργο τέχνης, καθώς και τον πειραματισμό και τις πολυδιάστατες προσεγγίσεις στη δημιουργία «Βιβλίων και Χαρακτικών».EXHIBITION «BOOKS AND PRINTMAKING»
18th OCTOBER – 9th NOVEMBER 2014


Aigaia School of Art & Design, in collaboration with Hambis Printmaking Museum is organing an exhibition concering the realtionship between books and the art of printmaking. The exhibition will take place in October 2014. During the exhibition there will be open workshops, seminars and lectures happening for the public.

An image can tell a story and written language can create images. Writen language and images are imprinted, disseminated and remain unchanged over time with the unification of book and the art of printmaking.

The aim of this exhibition is to promote this relationship. Printmaking becomes more accessible to the public through the illustration of books while books acquire artistic status through the printed illustrations they contain.

The exhibition also aims to encourage the stimulation of innovative ideas in the creation of illustrated books, book art as well as experimentation and interdisciplinary approaches to making prints and books."

No comments: