26.1.15

Εταιρική Ταυτότητα

Μια από τις θεμελιώδης αρχές του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου που ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε κάποιο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων ή διαφήμισης και μέσων μαζικής επικοινωνίας γνωρίζει είναι το “ότι κάνεις, να το κάνεις σωστά και από την πρώτη φορά”. Ειδικά λαμβάνοντας υπ'όψιν τους σύγχρονους φρενήρεις ρυθμούς που εν μια νυκτί χτίζουν ή ισοπεδώνουν επιχειρήσεις δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει την αξία του αποτελεσματικού visual identity branding, δηλαδή αυτού που σε ελεύθερη μετάφραση μπορούμε να αποκαλέσουμε εταιρική οπτική ταυτότητα.

Πρακτικά η οπτική εταιρική ταυτότητα δεν περιλαμβάνει μόνο την δημιουργία ενός λογοτύπου αλλά έχει να κάνει με την συνολική ταυτότητα που οιδιοκτήτηςτου εμπορικού σήματος θέλει να επικοινωνήσει προς τους δυνητικούς του πελάτες ή καταναλωτές. Αυτό συχνά έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που ο πελάτη σχηματίζει στο μυαλό του για ένα εμπορικό σήμα. Ο ρόλος ενός σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας είναι η αναζήτηση και εφαρμογή επικοινωνιακών οπτικών λύσεων που θα έχουν ως στόχο την γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην εικόνα και την ταυτότητα ενός εμπορικού σήματος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ταυτότητα μίας εταιρίας ή ενός προϊόντος είναι θεμελιώδους σημασίας για την αναγνώριση της από τους καταναλωτές και τελικά τη διαφοροποίηση της από τους ανταγωνιστές.
Η οπτική εταιρική ταυτότητα έχει πρωτίστως να κάνει με την συνέπεια της χρήσης των οπτικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την σωστή επικοινωνία μιας εταιρίας προς το κοινό της. Τα βασικότερα από αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα εξής:

Λογότυπο
Το λογότυπο θα μπορούσαμε χωρίς καμία δόση υπερβολής να πούμε ότι είναι για μία εταιρία ή ένα προϊόν ότι η σημαία για μία χώρα. Αποτελεί ουσιαστικά το σημαντικότερο οπτικό περιουσιακό στοιχείο της και για το λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την πρέπουσα σημασία. Θα πρέπει συνεπώς να είναι απλό και αναγνωρίσιμο, ευέλικτο και διαχρονικό.

Όνομα
Η δουλειά του σχεδιαστή έχει να κάνει με την ορθή και αποτελεσματική οπτικοποίηση και επικοινωνία του ονόματος μιας εταιρίας και όχι με την επιλογή αυτού. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το όνομα μπορεί να συνδυάζεται με το λογότυπο ή να αποτελεί μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει οπτικά να δημιουργεί μια αίσθηση συνέχειας με το λογότυπο που θα χρησιμοποιηθεί ενισχύοντας την διακριτή οπτική ταυτότητα.

Τυπογραφία
Στη σύγχρονη εποχή η ύπαρξη πραγματικά χιλιάδων διαφορετικών γραμματοσειρών δίνουν στον σχεδιαστή την απαραίτητη ευελιξία να επιλέξει αυτή που είναι κατάλληλη για την εκάστοτε εφαρμογή οπτικής επικοινωνίας. Βέβαια στον αντίλογο η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με σύνεση. Στα πλαίσια της ορθής πρακτικής η χρήση πολλών και διαφορετικών γραμματοσειρών θα πρέπει να αποφεύγετε μιας μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσει σύγχυση και να αποδυναμώσει την οπτική ταυτότητα μιας εταιρίας.

Παλέτα χρωμάτων
Η επιλογή των χρωμάτων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούνται τα χαρακτηριστικά και οι αξίες που μια εταιρία θέλει να προβάλει. Η θεωρία χρώματος είναι το βασικό εφόδιο ενός γραφίστα, θέτοντας τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή της κατάλληλης χρωματικής παλέτας. Κάθε χρώμα δύναται να δημιουργήσει συγκεκριμένα συναισθήματα και να επικοινωνήσει διαφορετικές αξίες ή ιδιότητες για την ταυτότητα μιας εταιρίας. Σε αντίθεση η αλόγιστη χρήση πολλών χρωμάτων είναι υπεύθυνη για το φαινόμενο τουουράνιου τόξουπου δεν βοηθά στην ομαλή διακύμανση των συναισθημάτων του θεατή και την ταύτισή του με μια εταιρία.

Graphic style
Η δύναμη της εικόνας, είτε πρόκειται για φωτογραφίες είτε για Illustrations, διευκολύνει την αποτελεσματική επικοινωνία της εταιρικής ταυτότητας δίνοντας ένα σαφές και εύκολα αναγνωρίσιμο μήνυμα προς τους πελάτες, βοηθώντας την συναισθηματική και ψυχική ταύτιση τους με την εταιρία και τα προϊόντα της.

Οι εφαρμογές και η αξία της σωστής επικοινωνίας της οπτικής ταυτότητας μιας εταιρίας άρχισε να διαφαίνεται ήδη από τη δεκαετία του 1950 και σε μεγάλο βαθμό στηρίχτηκε στις αρχές του κινήματος του Μοντερνισμού, την αρχή της απλότηταςless is more” (αρχή Mies van der Rohe) και τη γεωμετρική αφαίρεση ενώ σήμερα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού μιας εταιρίας.


Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 25.01.15
#Γραφιστορίες #023

No comments: