18.12.18

Συνέντευξη: Λευτέρης Κρέτσος, Υφυπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδας

Ο Λευτέρης Κρέτσος είναι ένας νέος άνθρωπος με όραμα και διάθεση για προσφορά, ένας επιστήμονας και πολιτικός που πρόσφατα ενέβαλε τα καθήκοντα του Υφυπουργού στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος. Είναι διδάκτωρ Εργασιακών Σχέσεων και κατείχε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή εργασιακών σχέσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο του Greenwich. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, ως εθνικός απεσταλμένος της Ελλάδας, ενώ κατά το παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, καθώς και σε συμβουλευτικές δράσεις σχετικές με τη διαμόρφωση πολιτικής στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ποιο είναι το έργο που έχει επιτελεστεί από το ΥΨΗΠΤΕ μέχρι τώρα και ποιοι είναι οι τομείς άμεσης προτεραιότητας του υπουργείου;
Τα Μ.Μ.Ε. και οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι τομείς αλληλένδετοι, και παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι η διαμόρφωση ενός δίκαιου και υγιούς μιντιακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των επενδύσεων στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την ευρύτερη οπτικοακουστική βιομηχανία της χώρας μας. Στον οπτικοακουστικό τομέα, η θέσπιση του εθνικού επενδυτικού κινήτρου στήριξης για την ενίσχυση του συνόλου της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων - ένα από τα ανταγωνιστικότερα του είδους του παγκοσμίως- και η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, αποτελούν αμφότερα ρυθμιστικές παρεμβάσεις του ΥΨΗΠΤΕ.
Πέρα από τον κεντρικό ρόλο που ήδη διαδραματίζει το ΕΚΟΜΕ ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και υλοποίηση του cash rebate, η υποστήριξη των παραγωγών και η προώθηση των εξαιρετικών filming locations ολόκληρης της χώρας θα ενισχυθεί με τη δημιουργία του εθνικού δικτύου film offices στις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους της Ελλάδας, η πρωτοβουλία για τη σύσταση και τη λειτουργία των οποίων έχει ληφθεί από το ΥΨΗΠΤΕ σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, συντονίζουμε ενεργά την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων εγχώριων φορέων και του τραπεζικού συστήματος ώστε, εκτός από τη διαμόρφωση των κατάλληλων δομών υποστήριξης για τους δημιουργούς, να μπει άμεσα σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων (γραμμές εγγυοδοσίας και επενδυτικά ταμεία) που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο τοποθετείται και η πρόσφατη ένταξη του κλάδου της οπτικοακουστικής παραγωγής στον Ελληνικό Αναπτυξιακό Νόμο.

Κρίνοντας τον μέχρι σήμερα τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών ΜΜΕ, πόσο ικανοποιημένο σας βρίσκει αυτός; Ποιες είναι ουσιαστικά οι προκλήσεις για τα παραδοσιακά αλλά και για τα σύγχρονα ΜΜΕ;
Ο τρόπος λειτουργίας των παραδοσιακών μέσων κρίνεται από τους πολίτες κατά πρώτο λόγο. Βλέπουμε τόσο οι πωλήσεις των εφημερίδων, οι τηλεθεάσεις, οι επισκέψεις στα sites είναι αυτά που δίνουν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση των ΜΜΕ σήμερα. Μπορούμε πλέον να πούμε κάποια πράγματα με ασφάλεια. Το πρώτο είναι ότι μπήκε τάξη στο μέχρι πρότινος άναρχο τηλεοπτικό πεδίο. Έγινε ο διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε παρά τα όποια προσκόμματα προσπάθησαν να βάλουν, όμως ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν άδειες, υπάρχουν κανόνες σε έναν τομέα που η διεισδυσή του στην κοινωνία είναι ακόμη όχι απλά υψηλή αλλά κορυφαία. Σε ότι έχει να κάνει με τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έπεται των προκλήσεων αυτών, αντιθέτως προηγείται και καθοδηγεί.
Παρεμβάσεις όπως: η σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης ως βάση ρυθμιστικών παρεμβάσεων στο «άναρχο» πεδίο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, η μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή με την ψήφιση του νόμου «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης», η ρύθμιση των διατάξεων για την κρατική διαφήμιση με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την τήρηση της ποσόστωσης του 30% (τουλάχιστον) υπερ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν, οι κανόνες αγοράς τηλεοπτικού χρόνου και η φορολογία των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι άλλαξαν πλήρως σε μια πιο λειτουργική κατεύθυνση κ.α., είναι κάποιες από τις δράσεις που υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη ετοιμάσει το πεδίο για τη νέα εποχή τόσο στα παραδοσιακά ΜΜΕ, όσο και στα σύγχρονα.

Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους, στην ψηφιακή αυτή
επανάσταση, σε σχέση με τις δημιουργικές βιομηχανίες όπως είναι η οπτική επικοινωνία, η διαφήμιση, ο κινηματογράφος και το animation;

Οι τεχνολογικές μεταβολές και εξελίξεις απαιτούν την προσαρμογή και ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου μιας χώρας σύμφωνα πάντα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πολιτιστικού τομέα, καθώς και τη λήψη θεσμικών πρωτοβουλιών που επιτρέπουν την βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα ήρθαν αντιμέτωπες με την λιτότητα όντας εντελώς απροετοίμαστες, και φυσικά δέχθηκαν τεράστιο πλήγμα. Ως εκ τούτου, εντάθηκε η ανάγκη για την άμεση εφαρμογή ενός συντονισμένου στρατηγικού σχεδίου για την ενδυνάμωση των δημιουργικών δυνάμεων του κλάδου. Σήμερα, και για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα διαθέτει ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο για την οπτικοακουστική παραγωγή, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικά μέτρα για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στον τομέα των οπτικοακουστικών, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και παραγωγής, την ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού και την προώθηση των συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι του 2017 έχετε αναλάβει, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), την ενημέρωση και την πρακτική εφαρμογή της υποστήριξης της Οπτικοακουστικής (Ο/Α) Βιομηχανίας. Οι δύο πόλοι, Επενδύσεις και Πολιτισμός θυμίζουν την παλιά συζήτηση περί εμπορικότητας και ποιότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια πολλαπλά επωφελής κατάσταση για τη δημιουργία, την αγορά αλλά και τα δημόσια οικονομικά;
Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η αντιμετώπιση της εμπορικότητας και της ποιότητας ως δυο αντιδιαμετρικών και αντιστρόφως ανάλογων -αν όχι ασύμβατων- ιδιοτήτων ενός δημιουργικού ‘προϊόντος’ φαντάζει σήμερα τουλάχιστον αναχρονιστική. Κατά τα άλλα, είναι, πιστεύω, κοινή παραδοχή ότι η προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων άμεσων επενδύσεων σε οπτικοακουστικές παραγωγές και η ενίσχυση της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας θα φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία της χώρας, έχοντας άμεση επίδραση στην απασχόληση και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσφατα, γίνονται και στην Κύπρο τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή ενός σχεδίου προώθησης και ανάπτυξης της Ο/Α βιομηχανίας. Πως θα βλέπατε την προοπτική για μια διακρατική συνεργασία και ποια θα ήταν τα οφέλη για την Ελληνόφωνη Ο/Α βιομηχανία, στο σύνολό της, που θα προέκυπταν στην περίπτωση αυτή;
Η επιτυχής υιοθέτηση επενδυτικών κινήτρων στον οπτικοακουστικό τομέα στην Κύπρο είναι πράγματι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και δεν λέω κάτι καινούργιο εάν τονίσω ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και σε επίπεδο φυσικής ομορφιάς. Πιστεύω ότι η σύναψη διακρατικής συμφωνίας δεν αποτελεί άμεση ανάγκη ή/και προαπαιτούμενο για τη συνεργασία μας στην οπτικοακουστική δημιουργία, όπως για παράδειγμα γίνεται στην περίπτωση μεταξύ απομακρυσμένων χωρών με τελείως διαφορετικό πολιτισμό. Ήδη, και με μεγάλη ικανοποίηση, βλέπω πλήθος συνεργασιών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρόσφατη εξαιρετική παραγωγή ‘Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ’, σε σκηνοθεσία Μάριου Πιπερίδη (και σε συμπαραγωγή ΕΡΤ Α.Ε.). Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν μπροστά τους ένα λαμπρό μέλλον στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Έχοντας μια γόνιμη και πολύχρονη εμπειρία στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά, κατά τα τελευταία χρόνια και μια σημαντική παρουσία στον χώρο της εκτελεστικής εξουσίας, πώς θα συμπυκνώνατε το απόσταγμα της μέχρι τώρα εμπειρίας σας στους χώρους αυτούς; Τι είναι αυτό που οι νέοι άνθρωποι σαν εσάς πρέπει να εμφυσήσουν στην πολιτική;
Δίνουμε τη μάχη για τη συλλογικότητα, για το κοινό καλό! Το καλό των πολλών κι όχι των λίγων. Σε αυτή τη φράση θα μπορούσα να συμπυκνώσω τον λόγο για το οποίο οι άνθρωποι της γενιάς μου αποφασίσαμε να εμπλακούμε στην πολιτική. Γιατί παλεύοντας για το καλό των πολλών υπηρετείς την ελπίδα και την προοπτική, δύο έννοιες που είχαμε απωλέσει τα προηγούμενα χρόνια.

Περιγράψτε μας, ει δυνατόν, σε λίγες λέξεις το όραμά σας για την Ελλάδα, σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό επίπεδο, σε 10-15 χρόνια από τώρα.
Το όραμα μου θα ήταν σε 10-15 χρόνια από σήμερα να μπορούν οι τότε νέοι να είναι ελεύθεροι, χωρίς περιορισμούς να δημιουργήσουν το δικό τους όραμα. Μετά το τέλος των μνημονίων να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που οι επόμενοι θα χτίζουν πάνω σε αυτά που θα τους έχουμε κληροδοτήσει. Σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο.

Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 16.12.18 
#Γραφιστορίες #143
 
 
 
 

10.12.18

Συνέντευξη Beetroot

Οι Beetroot Design Group είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στο σύνολο των τομέων της οπτικής επικοινωνίας, όπως η σχεδίαση συσκευασίας, η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, αλλά και η παραγωγή οπτικοακουστικών λύσεων επικοινωνίας και προβολής για σημαντικούς πελάτες από όλο τον κόσμο. Η ομάδα των Beetroot Design Group θα δώσει το παρόν κατά το 5ο Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus, 15-17 Μαρτίου 2019. Με αφορμή την επίσκεψή τους αυτή είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί τους για μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και στη συνέχεια ο Κόσμος όλος. Το 2011 καταφέρατε να φτάσετε στην κορυφή του κόσμου κερδίζοντας το βραβείο Agency of The Year στα διεθνή Red Dot Awards. Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό, ή αν θέλετε τα συστατικά της επιτυχίας σας αυτής;
Δυστυχώς, δεν έχουμε να αποκαλύψουμε κάποιο μεγάλο μυστικό. Δουλεύουμε ομαδικά. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα αλλά το ίδιο πάθος για τη δουλειά μας. Είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Μας αρέσει να εξελισόμαστε. Αυτά είναι κάποια από τα συστατικά που έχουν βοηθήσει την ομάδα μας να διακριθεί σε διεθνές επίπεδο.
 

Πόσο δύσκολο θεωρείτε ότι είναι για ένα δημιουργικό γραφείο με έδρα την Ελλάδα να καταφέρει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο, όπως εσείς, και ποιες δυσκολίες χρειάστηκε να ξεπεράσετε κατά την πορεία των ετών.
Οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι κάτι που αναλογιζόμαστε ιδιαιτέρως. Ο κάθε άνθρωπος ή ομάδα έχει τα δικά του προβλήματα, την δική του μοναδική πορεία. Τα δεινά της της γεωγραφικής μας θέσης ή η συγκυρία της κρίσης της οικονομίας μοιάζουν ασήμαντα όταν εμφανιστούν άλλα σοβαρότερα προβλήματα· υγείας παραδείγματος χάριν. Προσπαθούμε να συγκεντρωνόμαστε σε αυτά που έχουμε και αυτά που έχει να μας προσφέρει ο τόπος μας και να μην αυτοπεριοριζόμαστε. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ πλούσιος τόπος ανεξάντλητης έμπνευσης. Είμαστε ευγνώμονες και αυτό μας βοηθάει να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που αγαπάμε περισσότερο, την δουλειά μας.
 

Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει σχεδιαστικά και κάνει τη δουλειά σας να ξεχωρίζει προσδίδοντας της αναγνωρισιμότητα;
Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι πως το έργο μας δεν μοιάζει με κανενός άλλου γραφείου οπτικής επικοινωνίας. Κάθε έργο μας είναι μοναδικό και διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε εμμονές αλλά ούτε συγκεκριμένο ύφος και είμαστε περήφανοι για αυτό. Μας αρέσει να αλλάζουμε, να εξερευνούμε και να δοκιμάζουμε.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί αναμφίβολα την μητρόπολη του Design στην Ελλάδα. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης που συνέβαλαν στην άνθιση αυτή;Το καλό φαγητό και ο παγωμένος Βαρδάρης.
 

Η μέχρι τώρα πορεία των Beetroot ήταν συνεχώς ανοδική. Τι είναι αυτό που σας δίνει ενέργεια και γεμίζει τις μηχανές σας για να θέσετε πορεία προς την επόμενη κορυφή.
Η Beetroot είναι οι άνθρωποι και ο τόπος. Απολαμβάνουμε καθημερινά ελληνικό σπιτικό φαγητό και συζητήσεις γύρω από το τραπέζι. Τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφερόμαστε στο παραθαλάσσιο γραφείο μας και δουλεύουμε απολαμβάνοντας την ομορφιά της ελλάδας. Προσπαθούμε η ποιότητα της ζωής μας να συμβαδίζει με αυτή της δουλειάς μας. Η ομαδικότητα και η δημιουργικότητα πηγάζουν από την καθημερινότητα μας. Αυτό είναι που πυροδοτεί τη λαχτάρα μας για νέες αναζητήσεις.


Από την μέχρι τώρα πορεία σας, όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει ή αν σας δίνονταν ξανά η ευκαιρία θα το κάνατε αλλιώς; και αν ναι, τι είναι αυτό;
Τα λάθη δε μας φοβίζουν και το σίγουρο είναι πως στα 18 χρόνια ύπαρξης της Beetroot έχουμε κάνει αρκετά. Προτιμούμε όμως να τα μετανιώνουμε και να μαθαίνουμε από αυτά παρά νιώθουμε το αίσθημα του ανεκπλήρωτου από κάτι που δεν τολμήσαμε. Η εξερεύνηση νέων οδών, η αμφισβήτηση των κανόνων και των ορίων στην οπτική επικοινωνία εμπεριέχει εν γένη και ένα ρίσκο που είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε.
 


Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για έναν ¨πατέρα¨ να ξεχωρίσει κάποιο από τα ¨παιδιά¨ του, αλλά αν θα έπρεπε να διαλέξετε και να ξεχωρίσετε κάποιο από τα project που έχετε υλοποιήσει και για το το οποίο αισθάνεστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, ποιο θα ήταν αυτό και για ποιους λόγους;
Η έκθεση “The Greek Monsters” είναι αναμφίβολα ένα από τα αγαπημένα μας έργα. Γεννημένη το 2011, στην περίοδο “της κρίσης”, η έκθεση αυτή έχει χαρίσει στην ομάδα μας αναρύθμιτες συγκινησεις και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα. Αποφασίσαμε τότε να δημιουργήσουμε τα «ελληνικά τέρατα», σε μία προσπάθεια να αντιστρέψουμε με χιούμορ την κακή πολιτικό-οικονομική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα οικουμενικές φιλοσοφικές βάσεις και πρακτικές του σύγχρονου design. Μαζί της έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουμε γνωρίσει και συναναστραφει με πολλούς ανθρώπους γεμάτους δημιουργικό πάθος. Επίσης, η έκθεση “The Greek Monsters” έχει έντονο εκπαιδευτικό προσανατολισμό εφόσον ένας από τους κεντρικούς της άξονες είναι να διδάξει και να αναδείξει μια ελληνική δημιουργική ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα διεθνής και διαχρονική. Για εμάς τα «ελληνικά τέρατα» -τελικά- είμαστε όλοι όσοι προσπαθούμε και μαχόμαστε για την ανάπτυξη και που παρά τις όποιες δυσμενείς συνθήκες, βρίσκουμε τρόπους να διακρινόμαστε στις υψηλότερες θέσεις του στίβου μας.
 

Με την εμπειρία που έχετε μετά από τόσα χρόνια στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας, τι θα συμβουλεύατε έναν φοιτητή ή ένα νέο σχεδιαστή που μόλις τώρα ξεκινά την καριέρα του;
Να αντλεί την έμπνευση του από τα πάντα γύρω του, η επικοινωνία βρίσκεται παντού. Να είναι σε κατάσταση μόνιμης σπουδής.Να μην επαναπαύεται σε βολικές επαναλήψεις. Να δουλεύει σκληρά αλλά να μην χάσει την αθωότητα του. Τέλος, να μην δίνει μεγάλη σημασία σε συμβουλές. Να εμπιστευτεί τις δικές του δυνάμεις και να χαράξει τη δική του πορεία.
 

Η οπτική επικοινωνία βασίζεται σε μία σειρά από κανόνες, σε θεωρίες όπως αυτή της ψυχολογίας της Gestalt ή του Bauhaus και επηρεάζεται από τάσεις αλλά και μόδες. Ποιες τάσεις ή σχολές θεωρείτε ότι έχουν επηρεάσει στο μεγαλύτερο βαθμό τη δουλειά σας;
Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την οπτική επικοινωνία ενός έργου, διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα μέσα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί. Συχνά ακολουθούμε κάποιες πρακτικές που μας επιτρέπουν να μάθουμε το στόχο μας καλύτερα και να αποφύγουμε τις προφανείς λύσεις. Μελετάμε ενδελεχώς την ιστορία του έργου, τον τρόπο αλλά και τον τόπο και τις συνθήκες παραγωγής του, τα φυσικά ή ποιοτικά του χαρακτηριστικά και φυσικά την προϋπάρχουσα επικοινωνία του με τους καταναλωτές. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να απομονώσουμε κάποια χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και να στηρίξουμε τη δημιουργία μας σε αυτά.
 

Ποια είναι τα επαγγελματικά σχέδια ή και τα όνειρα σας για το μέλλον;
Έχουμε καταλάβει πως η επίτευξη των στόχων μας ως εταιρεία είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το δημιουργικό μας ταξίδι ως ομάδα. Πως πρέπει να χαιρόμαστε την καθημερινότητα και να απολαμβάνουμε τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών μας. Τα υπολοιπα αργά η γρήγορα θα έρθουν. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι.
Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 09.12.18 
#Γραφιστορίες #142

3.12.18

Συνέντευξη: Ειρήνη Γκόνου - Εικαστικός

Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια δημιουργός με πολύχρονη και γόνιμη διεθνή παρουσία στα εικαστικά δρώμενα. Έχει πραγματοποιήσει τριάντα ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Νορβηγία, Τουρκία και Αίγυπτο και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και συναντήσεις τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1995 οι εικαστικές της εξερευνήσεις κινούνται προς την ισλαμική και τη βορειοαφρικανική κουλτούρα ως μέρος του ευρύτερου μεσογειακού πολιτιστικού χώρου. Στις πρόσφατες ατομικές της εκθέσεις ενδιαφέρεται για το θέμα της θεραπευτικής και προστατευτικής δύναμης της γραπτής λέξης με αραβική γραφή. Στα έργα της, η ποιητική γλώσσα αντικαθιστά τους μαγικούς τύπους, εξετάζοντας εκ νέου τις θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης στις σύγχρονες κοινωνίες. Με αφορμή τη συνεργασία της για την πραγματοποίηση ενός δημιουργικού εικαστικού εργαστηρίου, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Graphic Stories Cyprus, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15-17 Μαρτίου 2019, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.     

Είχατε την ευκαιρία να σπουδάσετε αλλά και να εργαστείτε για αρκετά χρόνια στο Παρίσι. Τι αποκομίσατε από την εμπειρία σας αυτή και πως θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει την μετέπειτα προσωπική και επαγγελματική σας πορεία;

Είναι αλήθεια ότι χρωστώ πολλά στο Παρίσι που μου έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να σπουδάσω στην Ecole des Beaux Arts και στη συνέχεια στην Ecole des Arts Decoratifs, αλλά και να ζήσω από κοντά ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Γιατί εκτός από τους ανθρώπους που συνάντησα και συναναστράφηκα από όλα τα μέρη του κόσμου, ήρθα σε επαφή και με τον πολιτισμό τους μέσα από μουσεία, εκθέσεις, συναυλίες, κουζίνες και όλα αυτά που συνθέτουν μια κουλτούρα. Αυτά με επηρέασαν και συνεχίζουν να μ' επηρεάζουν και τα ίδια με σπρώχνουν να ψάχνω όλο και παραπέρα. Έτσι βρέθηκα και στα χωράφια της Ανθρωπολογίας και πιο συγκεκριμένα της Ανθρωπολογίας της Τέχνης.

Τι είναι αυτό που σας έκανε και ασχοληθήκατε με την τέχνη;

Νομίζω ότι είναι κάτι που ούτε θα μπορούσα να το εντοπίσω μεμονωμένα, ούτε μοιάζει να έχει σαφή προσδιορισμό. Απλά ασχολήθηκα με αυτό που αγαπούσα και με αυτό που ήθελα να κάνω και αισθάνομαι τυχερή που μπορώ να ζω και να λειτουργώ στο χώρο αυτό και να ερμηνεύω τον κόσμο με αυτό το πρίσμα.
Πολλά από τα έργα σας χαρακτηρίζονται από μια σχεδόν μυσταγωγική αρμονία και γαλήνη, από που αντλείτε την έμπνευσή σας και τι μηνύματα θέλετε να περάσετε μέσα από αυτά;

Αυτό ευτυχώς συμβαίνει επειδή για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Αισθάνομαι ότι ολοκλήρωσα ένα έργο όταν το έργο εκπέμπει ένα συναίσθημα ηρεμίας. Αυτή είναι η δική μου ισορροπία με τον κόσμο. Η γαλήνη και η η αρμονία σαν αντίβαρο του θορύβου και των δεινών που μας περιβάλλουν, ιδίως στο αστικό περιβάλλον. Αντίθετα το φυσικό περιβάλλον ενέχει αυτήν την ισορροπία και ηρεμία. Εξ'ου και η επιλογή μου των υλικών, είναι όλα φυσικά.

Σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι η τέχνη θεραπευτική, είτε για την ψυχή, είτε ακόμα και για το σώμα;

Πιστεύω στην θεραπευτική ιδιότητα της φύσης και η ότι η τέχνη αντλεί στοιχεία από αυτήν της την ιδιότητα, είτε μέσω της εικόνας, είτε μέσω της ύλης ή ακόμα και ως έννοια. Αλλά και ξέχωρα. Η τέχνη είναι θεραπευτική γιατί εκφράζει και εκφράζεται και γιατί προάγει την επικοινωνία.

Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τα έργα σας και ποιους συμβολισμούς εμπεριέχει η επιλογή τους;

Τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι το χαρτί το ύφασμα το καλάμι, ο σπάγκος, και άλλα φυσικά υλικά. Στα έργα μου τα πανιά και τα χαρτιά είναι εμποτισμένα με  βότανα που είναι συγχρόνως και βαφές. Είναι το ίδιο φυτό που βάφει και θεραπεύει. Τα πανιά είναι και αυτά από φυσικές ύλες όπως το βαμβάκι και το λινό. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η καλή ενέργεια του φυτού διαπερνά και εμπεριέχεται στο χαρτί ή το ύφασμα. Η επιλογή μου για το καλάμι έρχεται από την αραβική καλλιγραφία. Από εκεί εξοικειώθηκα μαζί του, το ενέταξα στα έργα μου και είναι πλέον  ένα βασικό αναγνωριστικό στοιχείο της δουλειάς μου. Το καλάμι, ένα από τα αρχαιότερα εργαλεία γραφής,  εξακολουθεί να εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα την αραβική καλλιγραφία. Όπως αντίστοιχα το νέυ στην μουσική. Παράλληλα, σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, η γραφή θεωρείται ότι έχει μαγική δύναμη και προστατευτικές ιδιότητες. Μεταφέροντας την αντίληψη αυτή στις δικές μου αναζητήσεις, τα δεμένα πάνω στο ύφασμα  “γραμμένα” καλάμια, γίνονται ένα είδος φυλαχτού, επικαλώντας τους πρωτόγονους φόβους και αγωνίες της συλλογικής μνήμης που καλούνται να κατευνάσουν.

Ένας τομέας με τον οποίο έχετε επίσης ασχοληθεί είναι και η καλλιγραφία. Η γραφή και δει η καλλιγραφία, εκτός από τρόπο επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης;

Αυτό είναι το ζητούμενο. Στα μαθήματα εξοικειωνόμαστε με τη φόρμα και το σχήμα του γράμματος, μελετάμε την ιστορική τους πορεία με απώτερο σκοπό την προσωπική εμπλοκή του σπουδαστή, είτε αυτή μπορεί να χρησιμεύσει στην κατασκευή μιας νέας γραμματοσειράς  για παράδειγμα, είτε απλά να γίνει ένα νέο προσωπικό εκφραστικό μέσο. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που έκανα στο Μουσείο Μπενάκη είχε για τίτλο “Από την τέχνη της Γραφής στην γραφή της Τέχνης”. Ένα άλλο σεμινάριο έχει να κάνει με την αραβική καλλιγραφία απ'όπου ξεκίνησα κι εγώ την προσωπική μου αναζήτηση στο γράμμα και την γραφή.

Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου, τα τελευταία χρόνια, προς πιο παραδοσιακές μορφές τέχνης και έκφρασης όπως είναι η καλλιγραφία;

Ειδικά για την καλλιγραφία πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πρόσφατη η στροφή του ενδιαφέροντος προς αυτήν. Πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε τίποτα σχετικό στον Ελλαδικό χώρο. Από νέους του χώρου της γραφιστικής που έρχονται στα σεμινάρια μαθαίνω ότι είναι για να δουλέψουν ξανά με το χέρι αυτά που έχει αντικαταστήσει ο υπολογιστής, ή για να διευρύνουν τη δυνατότητα νέων πιο προσωπικών λύσεων, ή ακόμα για να εκφραστούν πιο εικαστικά. Γενικά έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει η αγάπη για το γράμμα και την γραφή σε πολλούς ανθρώπους εικαστικούς ή μη.

Τι είναι η τέχνη για εσάς; μια μορφή προσωπικής έκφρασης; ανάγκη για δημιουργία; επικοινωνία; ή κάτι άλλο;

Είναι όλα αυτά και κάποια άλλα που ο καθένας ανακαλύπτει μέσα από την δική του εμπλοκή στο χώρο και στις αναζητήσεις του. Είναι η “άλλη ματιά” στον κόσμο- το πρίσμα που λέγαμε- η εικαστική ματιά σαν ένας άλλος τρόπος διείσδυσης και αποκωδικοποίησης του κόσμου. Είναι ένας τρόπος ενδοσκόπησης και ένας τρόπος αναζήτησης  στο ερώτημα του Gauguin, από που ερχόμαστε, τι είμαστε, και που πάμε, για να θίξουμε μόνο κάποια από τα κοινά βασικά θέματα, γιατί στη συνέχεια ο καθένας μας ανακαλύπτει το δικό του δρόμο και τον δικό του τρόπο να το βιώσει.

Ο Αλμπέρ Καμύ είχε πει ότι “οι αληθινοί καλλιτέχνες δεν περιφρονούν τίποτε και υποχρεώνουν εαυτούς να κατανοούν αντί να κρίνουν”, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με την άποψή του αυτή;

Νομίζω ότι αν στη ρήση του Καμύ δίπλα στη λέξη καλλιτέχνης μπορούσε προστεθεί η λέξη άνθρωπος, τότε και κοντά στα λεγόμενα του Beuys θα ήμασταν με το “ είμαστε όλοι εν δυνάμει καλλιτέχνες” και πολύ καλλίτερος θα ήταν ο κόσμος μας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια ή και όνειρα;

Παρατηρώντας τι συμβαίνει γύρω μας θεωρώ ότι ανήκω στους τυχερούς- κι ευγνωμονώ τη ζωή γι αυτό -που μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν αρκετά από τα όνειρα και τα σχέδιά τους. Κάνω όνειρα έχοντας πάντα κατά νου ότι η ζωή έχει περισσότερη φαντασία. Αγαπώ τα ταξίδια, κυρίως αυτά που με φέρνουν κοντά στις αναζητήσεις μου και θα ήθελα να καταφέρω να τα πραγματοποιήσω. Η τέχνη και το ταξίδι είναι για μένα πολύ κοντά, κάποιες φορές- σαν έννοιες, ταυτίζονται κιόλας.
Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 02.12.18 
#Γραφιστορίες #141

19.11.18

Συνέντευξη: Κώστας Μάντζαλος

Ο Κώστας Μάντζαλος είναι ένας σχεδιαστής με γόνιμη και δημιουργική παρουσία στα εικαστικά και καλλιτεχνικά δρόμενα του νησιού που εκτείνεται για τρείς περίπου δεκαετίες, ενώ παράλληλα το έργο του έχει αναγνωριστεί και καταξιωθεί στο εξωτερικό, μέσα από μια σειρά σημαντικών συνεργασιών και διακρίσεων. Ως Ακαδημαϊκός από το 1989, έχει γαλουχήσει και επηρεάσει πολλούς νέους σχεδιαστές της Κύπρου και όχι μόνο. Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus, για το 2019, στο οποίο θα είναι ομιλητής, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί του και να ανακαλύψω την πολύπλευρη προσωπικότητά του.    

Τι ήταν αυτό που σου έδωσε το έναυσμα που σε ώθησε να σπουδάσεις και να ασχοληθείς µε την οπτική επικοινωνία; Ήταν µια συνειδητή επαγγελματική επιλογή περισσότερο, µια προσωπική αναζήτηση, ή κάτι άλλο; 
Πιστεύω ότι το έναυσμα ήρθε πακέτο µε το DNA µου. Ήξερα από µμικρή ηλικία ότι θα ασχοληθώ µε ένα πεδίο που θα ήταν δημιουργικό, χωρίς βέβαια να γνωρίζω σε ποιον ακριβώς τομέα. Η οπτική επικοινωνία η οποία εμπίπτει στο γενικό πεδίο της δημιουργικότητας δεν ήταν ακριβώς επιλογή αλλά ήρθε κάπως από το άγνωστο. Στην πορεία συνειδητά έγινε ανάγκη και επιβίωση. Έγινε τρόπος ζωής και σκέψης.
Για πολλά χρόνια είσαι καθηγητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στους τομείς του design και της οπτικής επικοινωνίας. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσης στην Κύπρο στους τομείς αυτούς;

Από τότε που ξεκίνησα την ακαδημαϊκή µου πορεία το 1989, η εκπαίδευση έχει αλλάξει δραστικά. Περάσαμε από νηπιακά βήματα σε άλματα υπεροχής. Τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο που είμαι η παροχή παιδείας στους δημιουργικούς κλάδους έχει ανεβάσει τον πήχη στη χώρα µας και εύκολα μπορεί να συγκριθεί µε άλλα εκπαιδευτήρια σε όλο τον κόσμο. Αυτό που υστερούμε όμως είναι η εκτίμηση που έχει η κοινωνία ως προς τα δημιουργικά επαγγέλματα και γενικά τον πολιτισμό. Και αυτό λόγω μηδαμινής παροχής εικαστικής και σχεδιαστικής παιδείας από τις ηλικίες 6 µέχρι 18. Θα σε παραπέμψω στον Σερ Κεν Ρόµπινσον. Ο Ρόµπινσον κάνει µια διασκεδαστική και έντονα συγκινητική πρόταση για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να γαλουχεί, αντί να υπονομεύει, τη δημιουργικότητα, γιατί όπως λέει “το σχολείο σκοτώνει τη δημιουργικότητα”

Τι θα συμβούλευες έναν νέο που θέλει να σπουδάσει και να εργαστεί ως σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας;

Η γενική συμβουλή προς ένα νέο που θέλει να σπουδάσει και να εργαστεί ως σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας είναι να ΑΓΑΠΑ το design, την τέχνη, τον κινηματογράφο, την ποίηση, τη μουσική, το χορό και τη ζωή!

Ως σχεδιαστής έχεις συνεργαστεί και δημιουργήσει για σημαντικούς πελάτες, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Ποιες διαφορές θα εντόπιζες, σχεδιαστικά αλλά και σε σχέση µε τον επαγγελματισμό ανάμεσα στην εγχώρια αγορά και την αντίστοιχη του εξωτερικού;

Από τη δεκαετία του 1980 που δουλεύω ως σχεδιαστής έχω συνεργαστεί µε πολλούς διεθνείς οργανισμούς όπως τη Unicef, Tetra Pak, Hilton. Στα παλαιότερα χρόνια ίσως και λόγω μικρότερης προσωπικής εμπειρίας η διαφορά στον επαγγελματισμό ανάμεσα στην εγχώρια αγορά και την αντίστοιχη του εξωτερικού ήταν αρκετά μεγάλη, τώρα δεν διακρίνω ιδιαίτερες διαφορές. Οι διαφορές στην επαγγελµατική προσέγγιση δεν έχουν σχέση µε γεωγραφικά σύνορα αλλά µε συµπεριφορές. Και αφού λόγω της ακαδηµαϊκής µου πορείας που είναι και η κύρια επαγγελµατική µου δραστηριότητα, έχω την "πολυτέλεια" να διαλέγω να συνεργάζοµαι µε οργανισµούς που µου πάνε καλύτερα, ίσως για αυτό το λόγο να ήµουν τυχερός που δεν έχω εντοπίσει διαφορές. Αν το επάγγελµα του σχεδιαστή είχε βιοποριστική υφή, τότε ίσως τα συναισθήµατα µου να ήταν διαφορετικά.

Το design στην Κύπρο είναι στο επίπεδο που θα θέλαµε; Αν όχι που νοµίζεις ότι οφείλεται αυτό; Τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει κάτι στον τοµέα αυτό; 

Αν θέλουµε να είµαστε αυστηροί κριτές του design και όχι µόνο, στην Κύπρο, τα "γενικά επίπεδα" υποφέρουν. Πάσχουµε από έλλειψη σεβασµού και εκτίµησης γενικά και µας διακατέχει το σύνδροµο του νησιού και της µικρής πολιτείας. Έχουµε έλλειψη πολιτιστικής συμπεριφοράς και αντίληψης και αυτό όπως είπα ήδη πάει στην εποχή που όλοι µας αρχίζουµε το σχολείο. Εκεί που θα έπρεπε να µαθαίνουµε να παίζουµε, να ονειρευόµαστε και να δηµιουργούµε, αντίθετα αρχίζουµε να αποστηθίζουµε, να µετρούµε και να εξεταζόµαστε. Εκεί όπου θα έπρεπε να µπορούµε να επισκεφτούµε µουσεία και µέγαρα µουσικής, καταλήγουµε να τρέχουµε στο καζίνο. Μπορούµε όµως ακόµα να έχουµε µία καλή και ήρεµη ζωή και να διατηρούµε ακόµα την ελπίδα ότι ο πολιτισµός, αρχαίος και σύγχρονος, κάποτε θα µας κυριεύσει ξανά.

Το 1996 δηµιουργήσατε, από κοινού µε τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Κουννή, τη δηµιουργική οµάδα TWOFOURTWO και δυο δεκαετίες µετά δεν σταµατάτε να µας εκπλήσσετε µε τη δηµιουργικότητα και την πρωτοτυπία των δράσεων σας. Ποια είναι τα συστατικά της επιτυχηµένης αυτής πορείας;

Κατά την περίοδο του 20ου αιώνα τα όρια των καλλιτεχνικών µορφών έσπασαν και άλλαξαν. ∆εν είναι σπάνιο πλέον στη σύγχρονη εικαστική σκηνή να βρίσκουµε έργα που θέλουν µια καινούργια πλατφόρµα για να παρουσιαστούν. Μια πλατφόρµα που να µπορεί να φιλοξενήσει - εκτός από τις παραδοσιακές µορφές τέχνης - υβριδιστικές µορφές  όπως ντιζάιν, αρχιτεκτονική, µόδα, ακόµα και λογοτεχνία.
Η οµάδα τέχνης 242 έχει ξεκινήσει το εικαστικό της ταξίδι σαν ένα συλλογικό ντουέτο. Ερχόµενοι από διαφορετικές σχολές, ένας εικαστικός σχεδιαστής ο υποφαινόµενος και ένας αρχιτέκτονας - ο Κωνσταντίνος Κουννής, εξερευνούµε τις κοινές µας εµπειρίες έτσι ώστε να χαράξουµε τη βάση µας από όπου θα µπορέσουµε να επικοινωνούµε, τόσο µεταξύ µας όσο και µε τους θεατές. Η οµάδα τέχνης 242 δηµιουργήθηκε στις 21 Αυγούστου 1996 και έχει εκθέσει σε πολλές πόλεις όπως οι Αθήνα, Αµστερνταµ, Ερλάνγκεν, Λευκωσία, Μελβούρνη, Ντόρτµουντ και συµµετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις στην Αθήνα, Βερολίνο, Θεσσαλονίκη, Νάπολη, Νέο ∆ελχί, Παρίσι και Φρανκφούρτη. Το συστατικό της - όπως λες κι εσύ - επιτυχηµένης αυτής πορείας οφείλεται στην απόλυτη ανοχή και σεβασµό του ενός ως προς τον άλλον. Και οι δύο µας δεχόµαστε και εκτιµούµε τις διαφορές µας µε θετικότητα. Αντί να ξεχωρίζουµε τις ιδιοσυγκρασίες και διαφορές, τις ενώνουµε δηµιουργικά.
Εκτός από τον καθαρά επαγγελµατικό τοµέα, πολύ συχνά παρουσιάζετε και εκθέτετε προσωπικά project, στο πλαίσιο και της οµάδας TWOFOURTWO. Από που αντλείτε τη θεµατολογία και την έµπνευσή σας και τι µηνύµατα θέλετε να περάσετε µέσα από αυτά;
Όσο και αν έχει αλλάξει το εικαστικό µας λεξιλόγιο από το 1996, ακολουθούµε πιστά την αυτό-εξερεύνηση και το αυτοβιογραφικό µας ταξίδι µέσα από αναζητήσεις των διαπροσωπικών µας σχέσεων, όπως αυτές αντλούνται από την προσωπική µας ταυτότητα και την κοινωνική µας συµπεριφορά. Τα µηνύµατα που στέλνουµε κάθε φορά που παρουσιάζεται µια καινούργια µας πρόταση είναι πάντα σταθερά και µε συνοχή. Μηνύματα που έχουν να κάνουν µε την αυτοβιογραφική µας πορεία και δραστηριότητα, µηνύµατα που προσπαθούν να αναλύσουν και να σκιαγραφήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις που είτε συνειδητά, είτε όχι, έχουν διαµορφώσει την πολιτιστική, πολιτική, κοινωνική, γεωγραφική, επαγγελµατική και προσωπική μας συµπεριφορά, ατομικά και σε επέκταση και το κοινωνικό σύνολο.

Πόσο σηµαντικό θεωρείς τον κοινωνικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει ένας σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας στη σηµερινή εποχή;

Ο κοινωνικός ρόλος του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας και γενικά του design, είναι πολύ περισσότερος και σηµαντικότερος από την ωραιοποίηση και τον καλλωπισµό. Στο µυαλό µου παίζουν διάφορες σκέψεις. Μου έρχονται εκόνες, ερωτήµατα και συναισθήµατα. Το design βοήθησε να πειστούµε ότι το AIDS δεν είναι αρρώστια που έστειλε ο Θεός για να τιµωρήσει τους οµοφυλόφιλους. Το design βοήθησε να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία η κυρία Μάρκγαρετ Θάτσερ στην πρωθυπουργία της Αγγλίας. Το design βοήθησε κατά καιρούς να πέσουν κυβερνήσεις.

Γνωρίζω ότι σας αρέσει πολύ να ταξιδεύετε. Τι είναι για εσάς ένα ταξίδι; φυγή, πηγή έµπνευσης, η χαρά της γνωριµίας µε το άγνωστο, γνώση εµπειρία ή τι άλλο;

Το ταξίδι είναι µια αυστηρά προσωπική ανάγκη. Μια ανάγκη που κατέληξε να γίνει µια συχνή δραστηριότητα και πραγµατικότητα για µένα. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι ζω σε ένα νησί, µικρό και αρκετά οµοιογενές; Ίσως οφείλεται στο ότι ζω σε µια χώρα µε λίγο πληθυσµό; Όποιος και αν είναι ο λόγος, ταξιδεύω διότι έτσι µπορώ να αναπνεύσω, να ζήσω, να επιβιώσω και να εξελιχθώ. Το ταξίδι είναι µάθηση. Το ταξίδι είναι εµπειρία. Το ταξίδι είναι περιπέτεια. Προτεραιότητα µου είναι η µάθηση, η εµπειρία και η περιπέτεια, γι΄ αυτό και µε την πρώτη ευκαιρία ‘λείπω σε κάποιο ταξίδι’. Τα προσωπικά µου συναισθήµατα για το ταξίδι, τις εµπειρίες και την προσωπική ανέλιξη τόσο ως καλλιτέχνης, όσο και ως άνθρωπος πάνω από όλα, είναι πάντα -σχεδόν- όµοια. Σε κάθε ταξίδι είµαι πάντα ανοικτός και δεκτικός στα κατορθώµατα των ανθρώπων και των λαών.

Ποια είναι τα µελλοντικά επαγγελµατικά σας σχέδια, βραχυπρόθεσµα αλλά και µακροπρόθεσµα; 

Βραχυπρόθεσµα κάποιο ταξίδι ... µακροπρόθεσµα ένα άλλο ταξίδι!
 


Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 11.11.18 
#Γραφιστορίες #140

14.11.18

ΙCTVC #7 | Challenging Design Paths

Challenging Design Paths

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (
ICTVC) ταξιδεύει το 2019 στην Πάτρα. Από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα, αναζητά μέσα από μονοπάτια πρόκλησης και αμφισβήτησης τη διαχρονική αξία του σχεδιασμού της οπτικής επικοινωνίας. Όπως πάντα, μία σειρά από ενδιαφέροντα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του διημέρου πριν το κυρίως συνέδριο (17 και 18 Ιουνίου) και οι εκθέσεις και εκδηλώσεις θα αποτελέσουν σημαντική παράμετρο της διοργάνωσης.

Το 7ο
ICTVC διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας της Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας με τη συνεργασία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών. Υποστηρίζεται από το Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και σημαντικούς ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς και ενώσεις.
Από το 2002 το συνέδριο επιβεβαιώνει τη φήμη του ως μία από τις σημαντικότερες διεθνείς συναντήσεις. Υποστηρίζοντας τον ανοιχτό, ουσιαστικό διάλογο, το ICTVC προσελκύει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και χώρους με κοινό χαρακτηριστικό το πάθος για την έρευνα, την εκπαίδευση και την πρακτική σε σχέση με την τυπογραφία και την οπτική επικοινωνία.
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου, που αντικατοπτρίζονται στις ως τώρα διοργανώσεις, απηχούν τις αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον και ενσωματώνουν την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Και αυτή τη φορά, στο 7o ICTVC, θα καλυφθούν χωρίς περιορισμούς τα πεδία έρευνας, θεωρίας, ιστορίας, εκπαίδευσης και πρακτικής.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 2 Δεκεμβρίου 2018
Υποβολή προτάσεων έως 2 ΔΕΚ 2018
12.11.18

Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής της Ελλάδας Στέλιο Ράλλη

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής καλείται να αναπληρώσει το κενό σε έναν χώρο που δεν υπήρχε θεσμική εκπροσώπηση σε τέτοιο επίπεδο για σειρά ετών. Ποιες θα είναι οι κύριες αρμοδιότητες, καθώς και ο ρόλο της;
 
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής (ΓΓΨΠ) συστάθηκε το 2016 και ήρθε να καλύψει ένα κενό στον κρίσιμο τομέα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών προς όφελος πολιτών και επιχειρήσεων. Ένα κενό που ήταν αισθητό και άφησε πίσω την Ελλάδα σε σχέση με τις αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα τώρα να χρειάζεται να «τρέξουμε» για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.
Τι συνέβαινε όμως πριν τη σύσταση της Γενικής μας Γραμματείας; Τα έργα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σχεδιάζονταν από τα διάφορα Υπουργεία χωρίς να υπάρχει ενιαίος κεντρικός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα έργα αποσπασματικά, με επικαλύψεις και σπατάλη πόρων. Επίσης, επειδή τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων δεν ήταν «σφιχτά», συχνά τα παραδοτέα ήταν τεχνολογικά παρωχημένα και είχαν μεγάλη κόστη συντήρησης.
Σήμερα, οι αστοχίες αυτές αποτελούν παρελθόν χάρη στην εφαρμογή της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021 (ΕΨΣ), που αποτελεί την κύρια αποστολή της ΓΓΨΠ. Η ΕΨΣ θέτει το όραμα και εξειδικεύει τους τομείς παρέμβασης στους οποίους θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια, ώστε να φέρουμε το αύριο σήμερα για όλους. Με άλλα λόγια, η ΕΨΣ διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο παρεμβάσεων ΤΠΕ, που εστιάζει στην παραγωγή αποτελεσμάτων και στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων πόρων. Οι τομείς παρέμβασης αφορούν:
α) την ανάπτυξη και ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δικτύων για τη στήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών,
β) την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας, με έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τη λειτουργία των ΜΜΕ,
γ) την ενίσχυση του εγχώριου τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με στήριξη σε καινοτόμες δράσεις και σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Σημειώνεται εδώ, ότι σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., το 50% της συνολικής αύξησης της παραγωγικότητας στην Ευρώπη, οφείλεται στις επενδύσεις σε ΤΠΕ),
δ) τον ψηφιακό εγγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού,
ε) την ψηφιοποίηση της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη,
στ) τη διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας σε όλη την κοινωνία και
ζ) την ασφάλεια των δικτύων, την προστασία της ιδιωτικότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Στον κεντρικό άξονα των αρμοδιοτήτων της ΓΓΨΠ περιλαμβάνεται επίσης η κατάρτιση και η εφαρμογή προτύπων, διαδικασιών, πολιτικών ασφαλείας, προδιαγραφών διαλειτουργικότητας και προτύπων κοστολόγησης στη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων ΤΠΕ, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής τους εκμετάλλευσης, με τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου παραγωγής έργων ΤΠΕ, έτσι ώστε η Ελλάδα, με ορίζοντα το 2021 να ενταχθεί με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη.
Στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής για την περίοδο 2016-2021, ποια είναι έργα έχουν δρομολογηθεί μέχρι τώρα και ποια επίκεινται προς υλοποίηση; Ποια είναι η σημασία των δράσεων αυτών και σε σχέση με την Κύπρο;

Στο πλαίσιο της ΕΨΣ, ο ρόλος της Γενικής μας Γραμματείας είναι συντονιστικός. Συντονίζουμε δηλαδή τις δράσεις των Υπουργείων που είναι σχετικές με την υλοποίηση της ΕΨΣ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι μέχρι σήμερα έχουμε εγκρίνει ως συμβατά με την ΕΨΣ πάνω από 220 έργα ΤΠΕ με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 800 εκ. ευρώ και θα θερμάνει την αγορά πληροφορικής που τα τελευταία χρόνια ήταν «παγωμένη». Τα έργα αυτά είναι τομεακά και οριζόντια. Καλύπτουν δηλαδή τους τομείς της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, των μεταφορών, της επιχειρηματικότητας, της δικαιοσύνης, του εμπορίου, της εκπαίδευσης, της καθημερινότητας του πολίτη. Επίσης, έχουμε ολοκληρώσει ήδη την πρώτη αναφορά λειτουργικής προόδου για την περίοδο από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Ιούνιο 2018 και ετοιμαζόμαστε για την πρώτη αποτίμηση της Στρατηγικής με στόχο την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή της. Δεν είναι υπερβολικό λοιπόν να πούμε ότι θέτουμε τα ψηφιακά θεμέλια της χώρας.
Επιτρέψτε όμως να κάνω ειδική μνεία σε 4 οριζόντια εμβληματικά έργα ψηφιακών υποδομών που έχουν σχεδιαστεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Αυτά τα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 85 εκ. ευρώ. Σε αυτά τα έργα δίνουμε προτεραιότητα στην υλοποίησή τους, γιατί έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και άμεσα αποτελέσματα για τους ωφελούμενους: Ας τα δούμε ένα προς ένα:
1. «Η Κεντρική Υποδομή για την Hλεκτρονική Aνταλλαγή Eγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, με Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές» σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στόχο έχει τη δημιουργία μίας κεντρικής υποδομής για την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των 21.000 φορέων του δημοσίου με χρήση απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών. Με το έργο αυτό εκσυγχρονίζεται η λειτουργία όλων των φορέων του Δημοσίου, εξοικονομούνται πόροι και μειώνεται η γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
2. «Το Πληροφοριακό σύστημα Παρακολούθησης κυκλοφορίας εντύπων με γραμμωτό κώδικα (barcode)» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Με το έργο αυτό θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του Τύπου που θα φέρει διαφάνεια και αξιοπιστία στα στοιχεία κυκλοφορίας των εντύπων χαρτογραφώντας όλη τη διαδικασία.
3. «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου με Σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αντικείμενο του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ποδοσφαιρικού προϊόντος προς τον Έλληνα φίλαθλο και το κοινωνικό σύνολο μέσω του συστήματος Video Assistant Referee (VAR).
4. «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα» σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο της «γεωργίας ακριβείας» αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, της Διαστημικής Τεχνολογίας και των Μεγάλων Δεδομένων και προσφέρει λύσεις και συμβουλές προσαρμοσμένες στην κάθε καλλιέργεια. Έτσι μειώνονται τα κόστη της αγροτικής παραγωγής έως και 45%, βελτιώνεται η ποιότητα του ελληνικού αγροτικού προϊόντος και γίνεται ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά. Με το έργο της «Γεωργίας ακριβείας», δημιουργείται αλυσίδα αξίας προϊόντος και καθίσταται εφικτή η ιχνηλασιμότητα του αγροτικού προϊόντος από το χωράφι μέχρι το ράφι των καταστημάτων. Το έργο αυτό αποτελεί παράδειγμα δημιουργίας ψηφιακού οικοσυστήματος, που πρέπει να είναι μια συνολικότερη επιδίωξη και μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για αντίστοιχο έργο στην Κύπρο. Για τα τρία πρώτα έργα αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο και για το τέταρτο η προκήρυξη του έργου εντός του μήνα.


Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο προς την Δ΄ Βιομηχανική Επανάσταση της ψηφιακής εποχής και της πληροφορικής;

Οι ανισότητες. Ξέρετε πολύ καλά ότι η τεχνολογία δίνει το προβάδισμα σε όσους την κατέχουν και την αξιοποιούν πρώτοι. Σκεφτείτε για παράδειγμα νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, να είναι στα χέρια λίγων. Εμείς ως πολιτικοί οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες θα χρησιμοποιούνται προς όφελος όλων και θα διαχυθούν σε όλη την κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. Για αυτό και το «πιστεύω» μας στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι ότι «Φέρνουμε το αύριο σήμερα για όλους». Χωρίς αποκλεισμούς.


Πιστεύετε στις διμερείς ή και πολυμερείς συνέργειες στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής, ή εν τέλει πρόκειται για ένα ισχυρά ανταγωνιστικό πεδίο μεταξύ κρατών ή/και οργανισμών; Ποιο ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει και ποια θα ήταν η σημασία μιας επικείμενης συνεργασίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο, στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής και των νέων τεχνολογιών, για την παρουσία και τον στρατηγικό ρόλο των δυο κρατών στον ευρύτερο τομέα της ανατολικής Μεσογείου; 

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας οι συνεργασίες και οι συνέργειες αποτελούν μονόδρομο προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η Ελλάδα επενδύει σε συνέργιες και με επιμέρους κράτη, εντός και εκτός Ε.Ε. Με την Κύπρο υπάρχει στενή συνεργασία τόσο σε διακρατικό επίπεδο όσο μέσα και από ευρύτερες συνεργασίες. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος θα αναφερθώ στο Μνημόνιο Κατανόησης Κύπρου – Ελλάδας και Αιγύπτου που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017 στο πεδίο της τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών από τους αρμόδιους Υπουργούς των τριών χωρών. Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο προέβλεπε τη δημιουργία του Συνεργατικού Δικτύου Καινοτομίας, CEG COIN. Tο CEG-COIN θα λειτουργήσει ως δίκτυο για την ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της συσχέτισης των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των επιχειρήσεων στις τρεις μεσογειακές χώρες. Στόχος του είναι η προώθηση και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικότητας, της Έρευνας και της Ανάπτυξης, καθώς και η αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Συνέργειες σαν και αυτή, όπως και αντίστοιχες με Ελλάδα Κύπρο και Ισραήλ αναβαθμίζουν τον ρόλο των χωρών που συμμετέχουν σε αυτές στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου ενισχύοντας παράλληλα την θέση τους στο διεθνή και ευρωπαϊκό ψηφιακό ανταγωνισμό.


Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα ως νέου πολιτικού για την Ελλάδα και τη θέση της στο παγκόσμιο χωριό τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα;

Όραμα μου είναι οι ΤΠΕ να λειτουργήσουν ως μοχλός για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αλλά και ως καταλύτης για μια αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη Δημόσια Διοίκηση. Ειδικά σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, στο Υπουργείο μας προχωράμε με συγκεκριμένα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Την νομοθέτηση -για πρώτη φορά- κινήτρων για την παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου στην Ελλάδα. Με τον Ν. 4487/2017 προβλέπεται επιστροφή έως 35% της επένδυσης στην εταιρεία παραγωγής και μάλιστα χωρίς ανώτατο όριο. Με δεδομένο το ενδιαφέρον για οπτικοακουστικές παραγωγές στην Ελλάδα, είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τώρα, εμείς, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης οραματιζόμαστε μια Ελλάδα που θα πρωταγωνιστεί στην Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, μια Ελλάδα πόλο ανταγωνιστικότητας στην ευρύτερη περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου που εξάγει καινοτομία. Μια Ελλάδα που αξιοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο της και ανακόπτει το “brain drain”.Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 11.11.18 
#Γραφιστορίες #140

4.11.18

Συνέντευξη: Χάρης Τσέβης

1. Τα ψηφιδωτά είναι μια αρχαία τέχνη χιλιάδων ετών. Τι είναι αυτό που σε γοήτευσε αρχικά σε αυτή τη μορφή τέχνης και στη συνέχεια σε ώθησε στη δημιουργία των περίφημων ψηφιακών μωσαϊκών-ψηφιδωτών σου;
 
Ειλικρινά δε θυμάμαι. Ήταν πολλά χρόνια πριν. Πάντα με γοήτευαν τα περίπλοκα, γεμάτα λεπτομέρεια έργα. Πάντα με έλκυε ο μικρόκοσμος. Οι εικόνες από το μικροσκόπιο, οι μεγάλες μεγεθύνσεις στις οποίες ανακάλυπτες ένα νέο τοπίο σε μια συνηθισμένη επιφάνεια και βέβαια οι πρώτες εκείνες ψηφιακές εικόνες. Τα computer graphics των αρχών των 80s. Τα halftone των fax και η pixel art.
Ίσως για όλη αυτή την έλξη στην πολυπλοκότητα να ευθύνεται η μυωπία μου. Δεν βλέπω καλά κι ό,τι έχει λεπτομέρεια προκαλεί ακόμη περισσότερο την όρασή μου. 
Η ουσία είναι πως κατάλαβα πολλά χρόνια πριν πως όλη η φύση είναι ένα μωσαϊκό. Οτιδήποτε είναι φτιαγμένο από άπειρά άλλα μικρότερα στοιχεία που με τη σειρά τους είναι φτιαγμένα από άλλα κ.ο.κ. Αυτή η αέναη σχέση του όλου με το μέρος είναι κάτι εξαιρετικά γοητευτικό. Αλλά και πολύ σημαντικό. 
Αργότερα, όταν σπούδαζα ήρθα σε επαφή με τη σχολή της Gestalt. Σε αυτή ο πρώτος νόμος είναι πως «το όλον είναι λαμπρότερο της απλής απαρίθμησης των μερών». Η Gestalt δηλαδή εξηγεί πως κάθε ομάδα, κάθε σύνολο, κάθε σύνθεση καταφέρνει να ξεπερνάει την απλή πρόσθεση των μονάδων που την αποτελούν. Γίνεται κάτι πιο δυνατό. Μια μελωδία γίνεται πιο σημαντική από το απλό σύνολο από νότες. Κάθε πίνακας πιο δυνατός από τις πινελιές που τον έφτιαξαν. Κάθε μωσαϊκό κάτι πιο λαμπρό από τις ψηφίδες του. Αυτή η ιδέα με κυριάρχησε. Βρήκα εφαρμογές της σε κάθε έκφραση της ζωής και της τέχνης. Κάπως έτσι αφιέρωσα τόσα χρόνια σε αυτή.

 


 

2. Ποια είναι η θεματολογία της έκθεσης που θα παρουσιάσεις στο κοινό της Λευκωσίας, από που αντλείς την έμπνευσή σου και τι μηνύματα ή συναισθήματα θέλεις να περάσεις στο κοινό που θα την επισκεφτεί;

Η έκθεση έχει τίτλο Endless Summer και είναι μια σειρά από 20κάτι ψηφιακά μωσαϊκά που φιλοτέχνησα τα τελευταία 3 χρόνια που ζώ στην Κύπρο. Η ιδέα είναι εκείνη του ατελείωτου καλοκαιριού. Μιας εποχή που είναι η πιο ζεστή, η πιο λαμπρή, η πιο ανέμελη, η πιο ευτυχής. Ή τουλάχιστον έτσι προβάλλεται. Είναι όμως;
Στην ουσία πρόκειται για μια ωδή σε μια συναισθηματική ουτοπία. Στην προσδοκία των καλοκαιρινών διακοπών ως μια ιδανικής κατάστασης, που εικονογραφείται μέσα από εικόνες παρμένες από ρετρό διαφημίσεις. Το καλοκαίρι είναι για μένα ό,τι το Αιγαίο για τον Ελύτη. Ένας χωροχρόνος που συμβαίνουν τα πάντα. Ή που θα έπρεπε να συμβούν. Μια εξιδανικευμένη περίοδος όπου θα έπρεπε να έχουμε φορέσει ένα χαμόγελο και να νιώθουμε παιδιά. 
Ζώντας στην Πάφο, ένα θέρετρο με τουρισμό ολον τον χρόνο και με πάνω από 9 μήνες έντονη ηλιοφάνεια, έχω τη δυνατότητα να παρατηρώ καθημερινή τον κόσμο που κάνει διακοπές. Βλέπω τα ζευγάρια, τις οικογένειες, τις παρέες, τους μοναχικούς ανθρώπους. Βλέπω τι φωτογραφίζουν, τι προσπαθούν να υποδυθούν. Σκέφτομαι πως ακολουθούμε όλοι μια σειρά πρότυπα. Μια ευτυχία που θα έπρεπε να νιώθουμε μιας είμαστε διακοπές. Και την αποτυπώνω. Τη συνθέτω με κομμάτια από διαφημίσεις κι εφήμερα. Και θέλω να την αφήσω εκεί για να κρίνει την ειλικρίνια και την ποιότητά της ο θεατής.3. Σύμφωνα με τον Charles Pierre Baudelaire, «Το εφήμερο, το φευγαλέο, το τυχαίο είναι το ένα μισό της τέχνης, ενώ το άλλο μισό είναι το αιώνιο και το αμετάβλητο». Τι είναι αυτό που εσύ επιδιώκεις μέσα από την τέχνη σου και ποια είναι τελικά τα χαρακτηριστικά της που την κάνουν να ξεχωρίζει;

Φοβάμαι πως δεν έχω μια απάντηση. Για μένα η τέχνη είναι επάγγελμα αλλά και τρόπος ζωής. Αυτή με ζει και άρα την ασκώ καθημερινά για βιοπορισμό. Ταυτόχρονα είναι μια πνευματική ανάγκη. Θέλω να εκφράζομαι και να επικοινωνώ. Και ο δίαυλος της τέχνης είναι αυτός που είχα από μικρός. Ο Baudelaire είχε δίκιο. Όλα αυτά είναι μέσα στην τέχνη. Και το εφήμερο και το αιώνιο. Άρα η τέχνη είναι δεμένη στο μοναδικό κεφάλαιο που έχουμε που είναι ο χρόνος. Ζει και καταναλώνεται μαζί του. Όπως η ζωή μας.

4. Οι δημιουργίες σου φαίνεται να ισορροπούν ανάμεσα στον στρουκτουραλισμό (structuralism), την ανάλυση δηλαδή των εννοιών και των εικόνων ως υποσύνολο ενός ευρύτερου συνόλου που αλληλοπροσδιορίζονται όμως με βάση κάποιους κανόνες, κατά την έννοια της δόμησης και της ψυχολογίας της Gestalt, που θεωρεί ότι το σύνολο είναι διάφορο από το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του. Πως τα καταφέρνεις να συνδυάζεις αυτές τις δυο αντίθετες φιλοσοφίες;
Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Ουσιαστικά δεν προσπαθώ να καταφέρω κάτι άλλο από το να πω με ειλικρίνεια ό,τι σκέφτομαι. Και σκέφτομαι μεγαλόφωνα. Μιλάω οπτικά, σχεδιάζω παρορμητικά. Προσπαθώ να καταγράψω όσο πιο ειλικρινώς γίνεται το πως νιώθω. Φυσικά ξέρω πως όσο αυθόρμητος και αν θα ήθελα να είμαι στην ουσία προδίδω την καταγωγή και τη φύση μου. Και σε αυτή ενυπάρχει ο σχεδιαστής που σπούδασε τη Gestalt και τον ορθολογισμό αλλά γνωρίζει και τα όριά τους.

5. Πολλά από τα έργα σου διακρίνονται για την Νεο-φουτουριστική (Neo-futurism) τους σύνθεση και αισθητική. Αυτό είναι απλά το αποτέλεσμα μιας καλλιτεχνικής αναζήτησης ή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που ο γνωστός σχεδιαστής Vito Di Bari όρισε σε σχέση με το Νεο-φουτουριστικό του όραμα ως «μια διασταυρούμενη επικονίαση ανάμεσα στην τέχνη, τις τεχνολογίες αιχμής και τις ηθικές αξίες που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια ολοένα και υψηλότερη ποιότητα ζωής»;

 
Ο φουτουρισμός είναι ίσως το μόνο κίνημα του οποίου δηλώνω αιώνιος οπαδός. Οι φουτουριστές ήταν οι επαναστάτες της βιομηχανίας και οι πρώτοι που πρόβαλαν την τεχνολογική πρόοδο ως μια γνήσια καλλιτεχνική ποιότητα. Όμως δεν είναι μόνο η ιδεολογική πλευρά του φουτουρισμού που με εκφράζει ακόμη και πολιτικά. Είναι και το πρώτο σκέλος της υπόθεσής σας απολύτως αληθές για τη δουλειά μου. Πράγματι η αναζήτηση και ο πειραματισμός με έπεισε πως εκείνα τα μορφολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία που ενυπάρχουν στον φουτουρισμό, όπως ο κυβισμός, η έκφραση της κίνησης και της τρίτης και τέταρτης διάστασης είναι ιδέες αξεπέραστες που οπλίζουν έναν καλλιτέχνη να δώσει βάθος στο έργο του και να ανοίξει έναν ολόκληρο κόσμο στους θεατές του. 


Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 04.11.18 
#Γραφιστορίες #139

28.10.18

YOU ARE HERE • ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ

Η isnotgallery παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Todd Lowery
YOU ARE HERE • ΕΙΣΤΕ ΕΔΩ


Εγκαίνια: Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018, στις 20:00
Διάρκεια: 2 - 17 Νοεμβρίου 2018

Οι πίνακες του Todd Lowery συνυπάρχουν κάπου ανάμεσα στην χαρτογραφία και την τοπιογραφία, και συνιστούν καταγραφές εμπειριών τόπου και τοπίου. Οι εμπειρίες αυτές είναι το επακόλουθο μιας ενεργής και ενσυνείδητης σύμπλεξης του καλλιτέχνη με τον χώρο, χρησιμοποιώντας την έννοια της ψυχογεωγραφίας (deríve) όπως αυτή ορίστηκε από τον Guy Debord, την εξερεύνηση δηλαδή τοποθεσιών περπατώντας, ούτως ώστε να κατανοηθεί η επίδραση ενός τοπίου, αστικού ή μη, στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
Stratografia και Isolario (2013-2018)
Οι πίνακες των σειρών Stratografia (λάδι σε καμβά, ακρυλικό σε χαρτί) και Isolario (ακουαρέλα) είναι ερμηνείες στρωμάτων φυσικών και τεχνιτών κατασκευών του Μεσογειακού τόπου. Είναι χειροποίητες γεωμετρίες και στρώσεις οι οποίες ανακαλούν αρχαιολογικές παρουσίες, αρχιτεκτονικές μορφές, χωρικές σχέσεις, όψεις και κατόψεις, τοπία και διαδρομές, ταξίδια και προορισμούς.

Τα έργα της σειράς Stratografia συνδιαλέγονται κατά κύριο λόγο με αστικούς ιστούς μητροπολιτικών κέντρων μεγάλης πυκνότητας όπως αυτούς της Αθήνας και της Λευκωσίας, καθώς και με άλλους συγκρίσιμους ιστούς που χαρακτηρίζονται από αλληλοσυνδεόμενες στερεότητες. Στρώματα τοπίων και οικισμών, αρχιτεκτονική και φως, χρώματα, γκράφιτι και επιφάνειες, συνυπάρχουν σαν αλληλένδετες δομές. Η κατασκευή αυτών των έργων είναι τέτοια ώστε οι δομές, οι διαφάνειες και οι υφές ταυτόχρονα αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν προϋπάρχουσες στρώσεις, επιτρέποντας έναν παραλληλισμό με την ίδια την ιστορία, το παρελθόν, και το παρόν των τοποθεσιών με τις οποίες συνδιαλέγοναι οι πίνακες.


Ανάλογες είναι οι έννοιες και η μεθοδολογία που εκφράζονται στα έργα της σειράς Isolario, τα οποία συνδιαλέγονται με εμπειρίες κατά βάσην μη αστικών τόπων. Τα έργα αυτά παραπέμπουν και αναφέρονται περισσότερο στη χαρτογραφία και ενδεχομένως σε μια πιο παραδοσιακή έννοια αναπαράστασης τοπίου, όπου το φως, ο χρόνος, η εποχή, ο καιρός και άλλες λιγότερο χειροπιαστές ποιότητες έρχονται στο προσκήνιο και εκφράζουν τοπία αραιοκατοικημένα, ή και μη-κατοικημένα.

Τα έργα και των δύο σειρών υφίστανται κάπου μεταξύ του ιδεατού, της εμπειρίας, της μνήμης, και της βαθιά ανθρώπινης φύσης που επιμένει στο ανάμεσό τους. Είστε εδώ.

Βιογραφικό σημείωμα:
Ο Todd Lowery είναι Ζωγράφος και Καθηγητής Καλών Τεχνών. Δουλεύει με ένα ευρύ φάσμα μέσων και τεχνικών, κυρίως με λάδι και ακουρέλα, αλλά και με ακρυλικό και κάρβουνο. Οι τρέχουσες σειρές έργων του, Stratografia (λάδι σε καμβά) και Isolario (ακουρέλα) έχουν εκτεθεί στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, με πρόσφατες ατομικές εκθέσεις (2015-18) στη Γερμανία, την Ελλάδα, τις Η.Π.Α., τον Καναδά και τη Σουηδία. Η πιο πρόσφατη Ευρωπαϊκή ομαδική έκθεση στην οποία εκτέθηκε το έργο του ήταν η έκθεση Καλλιτέχνες στην Αθήνα, Πόλη της Κρίσης τον Ιούλιο του 2017 στο ίδρυμα Rosa Luxembourg στο Βερολίνο και τον Οκτώβριο του 2017 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.

Ο Lowery κατέχει Πτυχίο Καλών Τεχνών από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, καθώς και Μεταπτυχιακό Καλών Τεχνών από το School of Visual Arts της Νέας Υόρκης, όπου φοίτησε και έζησε. Είναι Καθηγητής Καλών Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Drury στο Springfield του Μιζούρι. Υπήρξε Πρόεδρος του Τμήματος Τέχνης και Ιστορίας της Τέχνης στο Drury, και έχει διδάξει Τέχνη σε διεθνή προγράμματα σπουδών στην Ιταλία και την Ελλάδα. Από το 2007 μοιράζει το χρόνο του μεταξύ των Η.Π.Α., της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Κύπρου.


Ώρες λειτουργίας

Τρίτη-Παρασκευή/15:00-19:00
 - Σάββατο/10:00-14:00

Πληροφορίες: 99569498

www.isnotgallery.com