18.12.18

Συνέντευξη: Λευτέρης Κρέτσος, Υφυπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδας

Ο Λευτέρης Κρέτσος είναι ένας νέος άνθρωπος με όραμα και διάθεση για προσφορά, ένας επιστήμονας και πολιτικός που πρόσφατα ενέβαλε τα καθήκοντα του Υφυπουργού στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος. Είναι διδάκτωρ Εργασιακών Σχέσεων και κατείχε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή εργασιακών σχέσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο του Greenwich. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, ως εθνικός απεσταλμένος της Ελλάδας, ενώ κατά το παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, καθώς και σε συμβουλευτικές δράσεις σχετικές με τη διαμόρφωση πολιτικής στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ποιο είναι το έργο που έχει επιτελεστεί από το ΥΨΗΠΤΕ μέχρι τώρα και ποιοι είναι οι τομείς άμεσης προτεραιότητας του υπουργείου;
Τα Μ.Μ.Ε. και οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι τομείς αλληλένδετοι, και παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι η διαμόρφωση ενός δίκαιου και υγιούς μιντιακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των επενδύσεων στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την ευρύτερη οπτικοακουστική βιομηχανία της χώρας μας. Στον οπτικοακουστικό τομέα, η θέσπιση του εθνικού επενδυτικού κινήτρου στήριξης για την ενίσχυση του συνόλου της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων - ένα από τα ανταγωνιστικότερα του είδους του παγκοσμίως- και η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, αποτελούν αμφότερα ρυθμιστικές παρεμβάσεις του ΥΨΗΠΤΕ.
Πέρα από τον κεντρικό ρόλο που ήδη διαδραματίζει το ΕΚΟΜΕ ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και υλοποίηση του cash rebate, η υποστήριξη των παραγωγών και η προώθηση των εξαιρετικών filming locations ολόκληρης της χώρας θα ενισχυθεί με τη δημιουργία του εθνικού δικτύου film offices στις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους της Ελλάδας, η πρωτοβουλία για τη σύσταση και τη λειτουργία των οποίων έχει ληφθεί από το ΥΨΗΠΤΕ σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, συντονίζουμε ενεργά την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων εγχώριων φορέων και του τραπεζικού συστήματος ώστε, εκτός από τη διαμόρφωση των κατάλληλων δομών υποστήριξης για τους δημιουργούς, να μπει άμεσα σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων (γραμμές εγγυοδοσίας και επενδυτικά ταμεία) που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο τοποθετείται και η πρόσφατη ένταξη του κλάδου της οπτικοακουστικής παραγωγής στον Ελληνικό Αναπτυξιακό Νόμο.

Κρίνοντας τον μέχρι σήμερα τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών ΜΜΕ, πόσο ικανοποιημένο σας βρίσκει αυτός; Ποιες είναι ουσιαστικά οι προκλήσεις για τα παραδοσιακά αλλά και για τα σύγχρονα ΜΜΕ;
Ο τρόπος λειτουργίας των παραδοσιακών μέσων κρίνεται από τους πολίτες κατά πρώτο λόγο. Βλέπουμε τόσο οι πωλήσεις των εφημερίδων, οι τηλεθεάσεις, οι επισκέψεις στα sites είναι αυτά που δίνουν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση των ΜΜΕ σήμερα. Μπορούμε πλέον να πούμε κάποια πράγματα με ασφάλεια. Το πρώτο είναι ότι μπήκε τάξη στο μέχρι πρότινος άναρχο τηλεοπτικό πεδίο. Έγινε ο διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε παρά τα όποια προσκόμματα προσπάθησαν να βάλουν, όμως ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν άδειες, υπάρχουν κανόνες σε έναν τομέα που η διεισδυσή του στην κοινωνία είναι ακόμη όχι απλά υψηλή αλλά κορυφαία. Σε ότι έχει να κάνει με τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έπεται των προκλήσεων αυτών, αντιθέτως προηγείται και καθοδηγεί.
Παρεμβάσεις όπως: η σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης ως βάση ρυθμιστικών παρεμβάσεων στο «άναρχο» πεδίο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, η μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή με την ψήφιση του νόμου «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης», η ρύθμιση των διατάξεων για την κρατική διαφήμιση με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την τήρηση της ποσόστωσης του 30% (τουλάχιστον) υπερ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν, οι κανόνες αγοράς τηλεοπτικού χρόνου και η φορολογία των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι άλλαξαν πλήρως σε μια πιο λειτουργική κατεύθυνση κ.α., είναι κάποιες από τις δράσεις που υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη ετοιμάσει το πεδίο για τη νέα εποχή τόσο στα παραδοσιακά ΜΜΕ, όσο και στα σύγχρονα.

Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους, στην ψηφιακή αυτή
επανάσταση, σε σχέση με τις δημιουργικές βιομηχανίες όπως είναι η οπτική επικοινωνία, η διαφήμιση, ο κινηματογράφος και το animation;

Οι τεχνολογικές μεταβολές και εξελίξεις απαιτούν την προσαρμογή και ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου μιας χώρας σύμφωνα πάντα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πολιτιστικού τομέα, καθώς και τη λήψη θεσμικών πρωτοβουλιών που επιτρέπουν την βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα ήρθαν αντιμέτωπες με την λιτότητα όντας εντελώς απροετοίμαστες, και φυσικά δέχθηκαν τεράστιο πλήγμα. Ως εκ τούτου, εντάθηκε η ανάγκη για την άμεση εφαρμογή ενός συντονισμένου στρατηγικού σχεδίου για την ενδυνάμωση των δημιουργικών δυνάμεων του κλάδου. Σήμερα, και για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα διαθέτει ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο για την οπτικοακουστική παραγωγή, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικά μέτρα για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στον τομέα των οπτικοακουστικών, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και παραγωγής, την ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού και την προώθηση των συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι του 2017 έχετε αναλάβει, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), την ενημέρωση και την πρακτική εφαρμογή της υποστήριξης της Οπτικοακουστικής (Ο/Α) Βιομηχανίας. Οι δύο πόλοι, Επενδύσεις και Πολιτισμός θυμίζουν την παλιά συζήτηση περί εμπορικότητας και ποιότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια πολλαπλά επωφελής κατάσταση για τη δημιουργία, την αγορά αλλά και τα δημόσια οικονομικά;
Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η αντιμετώπιση της εμπορικότητας και της ποιότητας ως δυο αντιδιαμετρικών και αντιστρόφως ανάλογων -αν όχι ασύμβατων- ιδιοτήτων ενός δημιουργικού ‘προϊόντος’ φαντάζει σήμερα τουλάχιστον αναχρονιστική. Κατά τα άλλα, είναι, πιστεύω, κοινή παραδοχή ότι η προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων άμεσων επενδύσεων σε οπτικοακουστικές παραγωγές και η ενίσχυση της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας θα φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία της χώρας, έχοντας άμεση επίδραση στην απασχόληση και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσφατα, γίνονται και στην Κύπρο τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή ενός σχεδίου προώθησης και ανάπτυξης της Ο/Α βιομηχανίας. Πως θα βλέπατε την προοπτική για μια διακρατική συνεργασία και ποια θα ήταν τα οφέλη για την Ελληνόφωνη Ο/Α βιομηχανία, στο σύνολό της, που θα προέκυπταν στην περίπτωση αυτή;
Η επιτυχής υιοθέτηση επενδυτικών κινήτρων στον οπτικοακουστικό τομέα στην Κύπρο είναι πράγματι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και δεν λέω κάτι καινούργιο εάν τονίσω ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και σε επίπεδο φυσικής ομορφιάς. Πιστεύω ότι η σύναψη διακρατικής συμφωνίας δεν αποτελεί άμεση ανάγκη ή/και προαπαιτούμενο για τη συνεργασία μας στην οπτικοακουστική δημιουργία, όπως για παράδειγμα γίνεται στην περίπτωση μεταξύ απομακρυσμένων χωρών με τελείως διαφορετικό πολιτισμό. Ήδη, και με μεγάλη ικανοποίηση, βλέπω πλήθος συνεργασιών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρόσφατη εξαιρετική παραγωγή ‘Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ’, σε σκηνοθεσία Μάριου Πιπερίδη (και σε συμπαραγωγή ΕΡΤ Α.Ε.). Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν μπροστά τους ένα λαμπρό μέλλον στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Έχοντας μια γόνιμη και πολύχρονη εμπειρία στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά, κατά τα τελευταία χρόνια και μια σημαντική παρουσία στον χώρο της εκτελεστικής εξουσίας, πώς θα συμπυκνώνατε το απόσταγμα της μέχρι τώρα εμπειρίας σας στους χώρους αυτούς; Τι είναι αυτό που οι νέοι άνθρωποι σαν εσάς πρέπει να εμφυσήσουν στην πολιτική;
Δίνουμε τη μάχη για τη συλλογικότητα, για το κοινό καλό! Το καλό των πολλών κι όχι των λίγων. Σε αυτή τη φράση θα μπορούσα να συμπυκνώσω τον λόγο για το οποίο οι άνθρωποι της γενιάς μου αποφασίσαμε να εμπλακούμε στην πολιτική. Γιατί παλεύοντας για το καλό των πολλών υπηρετείς την ελπίδα και την προοπτική, δύο έννοιες που είχαμε απωλέσει τα προηγούμενα χρόνια.

Περιγράψτε μας, ει δυνατόν, σε λίγες λέξεις το όραμά σας για την Ελλάδα, σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό επίπεδο, σε 10-15 χρόνια από τώρα.
Το όραμα μου θα ήταν σε 10-15 χρόνια από σήμερα να μπορούν οι τότε νέοι να είναι ελεύθεροι, χωρίς περιορισμούς να δημιουργήσουν το δικό τους όραμα. Μετά το τέλος των μνημονίων να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που οι επόμενοι θα χτίζουν πάνω σε αυτά που θα τους έχουμε κληροδοτήσει. Σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο.

Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 16.12.18 
#Γραφιστορίες #143
 
 
 
 

No comments: