18.10.19

Design Forum, 10΄για το Design!

Design Forum, 10΄για το Design!
version: #1Cy

Εύστοχο, πρωτότυπο, άμεσο και περιεκτικό είναι μερικές από τις βασικές ιδιότητες του σύγχρονου design, αλλά και το σκεπτικό των διοργανωτών σε σχέση με τον χαρακτήρα του «1ου Design Forum Κύπρου, 10΄για το Design». 

1st Design Forum Cyprus, 10’ for Design!
The initial concept of the «1st Design Forum, 10’ for Design» derives from the basic principles of contemporary design itself, principles, which are well targeted, original, direct and contextual.


Τι είναι;
Το «Design Forum Κύπρου – 10’ για το Design» είναι μια ανοικτή διαδραστική ημερίδα και ταυτόχρονα ένα ελεύθερο αλληλεπιδραστικό φόρουμ ανάπτυξης, προβολής, καταγραφής και διαφύλαξης της σύγχρονης Κυπριακής Οπτικής Επικοινωνίας. Αποτελεί μια πρωτοβουλία του Graphic Stories Cyprus, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που από το 2015 στηρίζει και προβάλει τη Γραφιστική και την Οπτική Επικοινωνία στην Κύπρο με πλήθος δράσεων, ενώ για το 2019 διοργανώνεται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederic. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση θα φιλοξενήσει ορισμένους από τους σημαντικότερους Εικαστικούς Δημιουργούς και Σχεδιαστές της Κύπρου. Παράλληλα το πάνελ του φόρουμ θα πλαισιώσουν και νέοι δημιουργοί, φοιτητές και μαθητές. Έχει ως στόχο να φέρει κοντά το σύνολο των δημιουργών της Κύπρου που προέρχονται από τη δημιουργική βιομηχανία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, παρουσιάζοντας και προβάλλοντας το έργο τους και να ενθαρρύνει τη δημιουργική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών, αλλά και του κοινού, μέσω της ανταλλαγής σκέψεων και προβληματισμών στη βάση ενός ανοικτού και ελεύθερου διαλόγου.

What is it?
The «Design Forum Cyprus, 10’ for Design» is an open interactive one-day event which will take the form of an open development forum for the projection, documentation and archiving of contemporary visual communication in Cyprus. This is an initiative by the non-profit organization Graphic Stories Cyprus, which has been supporting and promoting Graphic Design and Visual Communication in Cyprus through a series of events and actions since 2015, and it is organized with the cooperation of the Department of Arts and Communication of Frederick University. This first edition will host some of the most important visual artists and designers of Cyprus, as well as young and emerging designers and students. The general aim of this forum is to bring together - under one roof - a variety of professionals, academics and students from Cyprus creative and academic institutions, in an effort to present and promote the Cypriot visual communication activity and culture through their pathway and work. The forum will also encourage the creative interaction of presenters and all audiences based on the exchange of ideas and thoughts through an open dialogue.

Που και πότε;
Το «1ο Design Forum Κύπρου – 10’ για το Design» που οργανώνεται από τους Αγγελική Αθανασιάδη, Κώστα Μάντζαλο και Μίλτο Καρρά, θα ανοίξει τις πύλες του στις 9 Νοεμβρίου 2019, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 για να υποδεχθεί 24 έμπειρους σχεδιαστές αλλά και νεότερους δημιουργούς, που θα έχουν την ευκαιρία μέσα από 10λεπτες, εύστοχες και πρωτότυπες παρουσιάσεις να μιλήσουν για το Design, να εκφράσουν τις σκέψεις και τις απόψεις τους και να παρουσιάσουν το δημιουργικό τους ταλέντο στο ευρύ κοινό. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει προσωπικά σημαντικούς Κύπριους δημιουργούς, την ιστορία και το έργο τους. 

Where and When?
The «1st Design Forum Cyprus, 10’ for Design» which is organized by Aggeliki Athanassiadi, Costas Mantzalos and Miltos Karras, will be held on the 9th of November 2019 at Frederick University from 10:00 till 15:00 and will welcome 24 professionals, academics and students who will give a 10-minute presentation about their art and design work and activity. During the course of the day there will be an opportunity for the audience to get to know the activity and work of Cyprus’ important creatives.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
The entry to the 1st design Forum Cyprus 10’ for Design is free16.8.19

4ος Διεθνής διαγωνισμός αφίσας από το GraphicStoriesCyprus


Πολιτιστική κληρονομιά,
ένας κόσμος, ένα μέλλον

Δώρα Συνολικής Αξίας
 €2000

Το 
GraphicStoriesCyprusκαλεί όλους τους δημιουργικούς να λάβουν μέρος στον διεθνή διαγωνισμό αφίσας με τίτλο “Πολιτιστική κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον” και να δουν το έργο τους τυπωμένο δημιουργώντας τη δική τους cardpostal. Ο διεθνής διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο του 6ου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από 6-8 Μαρτίου 2020. 

Δημιουργικό σκεπτικό

Πολιτιστική κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον
Η πολιτιστική κληρονομιά έχει παγκόσμια αξία για τον άνθρωπο και την κοινωνία και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Η πολιτιστική κληρονομιά διαμορφώνει τόσο την ταυτότητά μας και την καθημερινή μας ζωή, όσο και το μέλλον μας στον κοινό κόσμο, στον οποίο όλοι ζούμε.
Το θέμα του διαγωνισμού “Πολιτιστική κληρονομιά, ένας κόσμος, ένα μέλλον” και η αντίστοιχη έκθεση έχουν ως στόχο να αναδείξουν και να προβάλουν την αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και τη σημασία της διαφορετικότητας σε σχέση με αυτήν για το κοινό μέλλον όλων των λαών της γης.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να οπτικοποιήσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τον προβληματισμό τους αναφορικά με την αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και να απαντήσουν στο ερώτημα για το πώς μπορεί η διαφορετικότητα μας σε πολιτιστικό επίπεδο να είναι η δύναμή μας, για να ενισχύσουμε την αίσθηση, ότι ανήκουμε σε έναν κοινό κόσμο και μοιραζόμαστε ένα κοινό μέλλον.
 
Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
1. Διεθνής διάκριση για επαγγελματίες σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας
Έπαθλο: Γραμματοσειρές αξίας 500 ευρώ από την εταιρεία 
Parachute&
300ευρώ χρηματικό έπαθλο
2. Διεθνής διάκριση για φοιτητές / σπουδαστές οπτικής επικοινωνίας
Έπαθλο: Γραμματοσειρές αξίας 500 ευρώ από την εταιρεία 
Parachute&
300ευρώ χρηματικό έπαθλο
3. Κυπριακή διάκριση για φοιτητές / σπουδαστές οπτικής επικοινωνίας
Έπαθλο: 200ευρώ χρηματικό έπαθλο
4. Κυπριακή διάκριση για μαθητές Λυκείων & Τεχνικών Σχολών
Έπαθλο: 200ευρώ χρηματικό έπαθλο

Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να καταθέσει ένα και μόνο έργο του.
Η κατάθεση των έργων μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά από την
 1η Ιουλίου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2019.
Ο διεθνής διαγωνισμός αφίσας που διοργανώνει το Graphic​ ​Stories​ ​Cyprus​ ​είναι ένας θεσμός που δημιουργήθηκε το 2016. Με 820 συμμετοχές από 27 χώρες στον 3ο​ ​διαγωνισμό και δύο σημαντικές συνεργασίες μέχρι σήμερα​,​ ταξιδεύοντας στη Ρωσία​ - στο Πανεπιστήμιο Kosyginτης Μόσχας [2018] και στην Ελλάδα​ - με το 7ο​ ​Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου ICTVC, στην Πάτρα [2019]. Τον διαγωνισμό υποστηρίζουν​ από την έναρξή του​: η Τράπεζα Κύπρου, η εταιρία γραμματοσειρών ParachuteTypefoundryκαι η εταιρία εκτυπώσεων Kemanes.
Περισσότερες πληροφορίες στο: Contest 4th International Poster Contest by 
Graphic Stories Cyprus
Cultural heritage,
one World, one Future

€2000 Total Worth of Prizes

Graphic Stories Cyprus invites all the creative people to take part in the international poster contest titled “Cultural Heritage, one World, one Future” and to see their work printed, by creating their own postal card. The international contest is part of the 6th Conference on Graphic Design and Visual Communication in Cyprus that will take place between 6-8 of March 2020.

The creative idea

Cultural heritage, one World, one Future
Cultural heritage is of universal value to man and society and can play an important role in building the future of mankind. Cultural heritage shapes both our identity and our everyday life, as well as our future in the common world that we all live.
The subject of the "Cultural heritage, one World, one Future" contest, and the corresponding exhibition, aim at highlighting and promoting the value of Cultural Heritage and the importance of diversity in relation to it, for the common future of all people on earth.
Participants in the contest are invited to visualize their thoughts, ideas and concerns on the value of Cultural Heritage and answer the question on how our cultural diversity can be our strength to enhance the sense, that we belong to a common world and share a common future.

Categories
1. International distinction for professional visual communication designers 

Prize: A fonts collection worth of 500euro from Parachute & 
300euro 


2. International distinction for higher education students [university or college] of visual communication

Prize: A fonts collection worth of 500euro from Parachute & 
300euro
3. Cypriot distinction for higher education students [university or college] of visual communication

Prize: 200euro 


4. Cypriot distinction for Lyceum and Technical School students
Prize: 200euro

The submission of projects can only be done electronically by email from the 1st of July until the 20th of November 2019.
More info: Contest

30.7.19

5ος Διαγωνισμός Αφίσας από το Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων

[ΕΛ]

Μετά από τη μεγάλη επιτυχία του 4ου διεθνούς διαγωνισμού αφίσας για την Τυπογραφία, με 570 συμμετοχές από 51 χώρες, το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά διευρύνει το πεδίο ενδιαφέροντός του και καλεί δημιουργούς από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν μια πρωτότυπη αφίσα για τον δικό τους τόπο συμμετέχοντας στον 5ο διαγωνισμό με θέμα “Τυπογραφία - παράθυρο στον κόσμο”.

Η πρόσκληση αφορά κυρίως επαγγελματίες και σπουδαστές των γραφικών και εικαστικών τεχνών που επιθυμούν σχεδιάσουν μια πρωτότυπη αφίσα εμπνευσμένη από τον τόπο τους, προτάσσοντας τον πολιτισμό, τα μνημεία - σύμβολα, το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τους ανθρώπους, τα καλώς ή κακώς κείμενα που τον χαρακτηρίζουν.

Οι 30 αφίσες που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις και οι τρεις πρώτες θα λάβουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η απονομή των βραβείωνκαι επαίνων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας, στο ΒΙΟΠΑ Χανίων, Σούδα, Κρήτη.Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι τρεις πρώτες αφίσες που θα διακριθούν θα αποτελέσουν κεντρικό τμήμα της έκθεσης και οι δημιουργοί τους θα λάβουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα:
• 1.500 ευρώ ο πρώτος νικητής
• 1.000 ευρώ ο δεύτερος νικητής
• 700 ευρώ ο τρίτος νικητής

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμούαποτελείται από τους:
• Γιάννη Γαρεδάκη, δημοσιογράφο – εκδότη, ιδρυτή της εφημερίδας “Χανιώτικα νέα” και πρόεδρο Δ.Σ του Μουσείου Τυπογραφίας
• ΔημήτρηΑρβανίτη, Graphic Designer, member of AG I- Alliance Graphique Internationale
• Λίλα Καλογερή, εικονογράφο
• Σπύρο Ορνεράκη, σκιτσογράφο και εικονογράφο
• Γήση Παπαγεωργίου, σκιτσογράφο, Αξιωματικό Π.Ν. ε.α.
• Αντώνη Παπαντωνόπουλο, τυπογράφο, λιθογράφο

Όροι συμμετοχής
1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο email: typography.poster@gmail.com. Η συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αρχείο κειμένου με το ονοματεπώνυμο του δημιουργού, τον τόπο κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) και – προαιρετικά – από μια σύντομη περιγραφή του έργου (έως 100 λέξεις). Το όνομα και των δύο αρχείων θα πρέπει να είναι το ονοματεπώνυμο των διαγωνιζόμενων με λατινικούς χαρακτήρες.
2) Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 50×70 εκ. PDF, CMYK, εικόνα στα 200 ppi και να μην ξεπερνά τα 25 Μb. Διαφορετικά η αποστολή θα πρέπει να γίνει με wetransfer, ή παρεμφερή υπηρεσία. Aπαραίτητα θα πρέπει να επισυνάπτεται και ένα αρχείο .jpg σε χαμηλή ανάλυση για χρήση web.
3) Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε επιθυμεί να πάρει μέρος με δυνατότητα αποστολής ενός μόνο έργου, πρωτότυπου, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην “Χανιώτικα Νέα” ΑΕ και στο «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη”.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το λογότυπο του Μουσείου στη διεύθυνση www.typography-museum.gr/logos.pdf
5) Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση απονομής που θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του «Μουσείου Τυπογραφίας». Μετά την απονομή τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα”, στο www.haniotika-nea.gr, στο site του “Μουσείου Τυπογραφίας” www.typography-museum.gr και στην επίσημη σελίδα του “Μουσείου Τυπογραφίας” στο facebook www.facebook.com/MouseioTypographias.Πνευματικά δικαιώματα
1. Με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι δημιουργοί δηλώνουν ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του έργου τους είναι πρωτότυπα και δεν περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 
2. Οι δημιουργοί των 30 έργων που θα βραβευθούν ή θα λάβουν τιμητική διάκριση δηλώνουν ότι δεν διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα στα έργα που θα παραδώσουν.
3. Το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη θα μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο, όλο ή μέρος του υλικού που έχει αποσταλεί από τους 30 δημιουργούς.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

[EN]

Following the great success of the 4th International Poster Contest about Typography, with 570 entries from 51 countries, the Museum of Typography in Chania expands its field of interest and invites artists from around the world to participate in the 5th contest themed "Typography - window to the world".

The invitation is mainly for professionals and students of graphic and visual arts who wish to design an original poster inspired by their homeland, featuring the culture, characteristic monuments - symbols, the natural environment, the history, the people, even the things that need to be changed.

The 30 posters selected by the jury will receive honorary distinctions and the top three will receive substantial prizes:
• 1,500 euros for the first winner
• € 1,000 for the second winner
• € 700 for the third winner

The awards and prizes ceremony, along with the opening of the exhibition, will take place on Saturday, November 16, 2019, at the amphitheater of the Museum of Typography.

The jury of the competition consists of:
• Giannis Garedakis, journalist - publisher, founder of the newspaper "Haniotika nea" and chairman of the Board of the Museum of Typography
• Dimitris Arvanitis, Graphic Designer, member of AG I-Alliance Graphique Internationale
• Lila Kalogeri, illustrator
• Spyros Ornerakis, cartoonist and illustrator
• Gisis Papageorgiou, cartoonist and illustrator 
• Antonis Papantonopoulos, typographer, lithographer

Terms of participation
1) Interested parties should send their work from Monday, July 15th to Monday, 30th September 2019 at the email: typography.poster@gmail.com. Participation must be accompanied by a text file with the name of the author, the place of residence and contact details (telephone and email) and - optionally - a short description of the project (up to 100 words). The name of both files should be the name of the contestants in Latin characters.
2) Dimensions should be 50 × 70 cm. PDF, CMYK, image at 200 ppi and not exceed 25 Mb. Otherwise the work should be sent with wetransfer, or similar service. A low resolution (.jpg) file should be attached for web use.
3) The contest is open to anyone who wants to take part with the possibility of sending only one original project created specifically for the competition. Employees of "Haniotika News" SA and the "Printing Museum of Yannis & Eleni Garedaki" are excluded from the contest.
4) Interested parties can find the Museum's logo at www.typography-museum.gr/logos.pdf
5) The results of the competition will be announced at the awards ceremony that will be hosted at the "Museum of Typography" amphitheater. After the ceremony, the results will be announced in the newspaper "Haniotika New", at www.haniotika-nea.gr, at the site of the "Typing Museum" www.typography-museum.gr and on the official website of the "Typing Museum" on facebook www. facebook.com/MouseioTypographias.

Copyright
1. By participating in the contest, creators declare that the data used to create their work are original and do not include third party copyrights.
2. The creators of the 30 projects that will be awarded or will receive a distinction indicate that they do not retain any property rights to the works they will deliver.
3. The "Museum of Typography" will be able to re-use freely, for any purpose and in any manner, whether or not all or part of the material sent by the 30 distinuished creators.
4. Participation in the competition automatically implies acceptance of the terms of this notice.

1.3.19

Vladimir Radibratovic: Η καλλιγραφία είναι διαλογισμός

Μισός Σέρβος, μισός Κροάτης, έζησε στην Ελλάδα στα πολύ γόνιμα χρόνια της οπτικής επικοινωνίας στη γείτονα χώρα, εργαζόμενος στους τομείς της εικονογράφησης, του graphic design και της καλλιγραφίας, όπου και αναγνωρίστηκε.

Ο Vladimir Radibratovic έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική και ζωγραφική στο Βελιγράδι και είναι μισός Σέρβος και μισός Κροάτης. Ασχολείται με την εικονογράφηση σε περιοδικά και εφημερίδες αλλά και με τον χώρο της διαφήμισης, τόσο στη χώρα του όσο και στην Ελλάδα, όπου έζησε για αρκετά χρόνια. Παράλληλα έχει αφιερώσει το δημιουργικό του ταλέντο στην καλλιγραφία και τον σχεδιασμό γραμματοσειρών. Έχει κερδίσει πέντε φορές στα βραβεία ΕΒΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης) και έχει λάβει επτά επαίνους.
Τι είναι αυτό που σας έδωσε το ερέθισμα και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την οπτική επικοινωνία και την τέχνη γενικότερα;

Οι περισσότεροι που ασχολούνται με την τέχνη θα σας πουν πως ζωγράφιζαν από μικροί, το ίδιο και εγώ. Αυτό το ταλέντο είναι από τα πρώτα που ανακαλύπτει το παιδί, αν το έχει. Ταυτόχρονα είναι και η χαρά της δημιουργίας. Ένας έξυπνος Σέρβος συγγραφέας, ο Dusko Radovic, είπε πως είναι τυχεροί αυτοί που δεν έχουν ταλέντο και γνώσεις, αυτοί μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά, αντιθέτως, αυτοί που έχουν ταλέντο και γνώσεις συνήθως δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο.

Η εικονογράφηση είναι μια μορφή τέχνης που υπηρετείτε με μεγάλη συνέπεια για πολλά χρόνια. Ποια είναι τα συστατικά της επιτυχημένης σας πορείας;

Η ανάγκη! Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα δεχόμουν ό,τι μου ερχόταν. Επειδή βοηθούσα την οικογένειά μου στη Σερβία, είχα ανάγκη να βγάλω χρήματα και δεν έλεγα «όχι» σε καμία από τις δουλειές που μου πρότειναν. Αναγκάστηκα να προσαρμόζομαι σε διάφορα στυλ πολύ συχνά, άρχισε να μου αρέσει αυτό. Μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα να μάθω να κάνω διάφορα πράγματα που δεν είχα κάνει έως τότε και να βαριέμαι οπότε χρειαζόταν να κάνω τα ίδια πράγματα συνέχεια.

Το έναυσμα για τις εικονογραφήσεις που δημιουργείτε είναι απλώς ο σχολιασμός της τρέχουσας επικαιρότητας ή προσπαθείτε να περάσετε και περισσότερο διαχρονικά μηνύματα σε σχέση με τους ανθρώπους και την εποχή τους;

Εξαρτάται από τη δουλειά. Ασχολούμαι με την εφαρμοσμένη τέχνη, το ξέρω και δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Για εικονογραφήσεις που έκανα για εφημερίδες και περιοδικά συνήθως σχολίαζα το κείμενο. Βέβαια, δεν θα έκανα ποτέ κάτι που αντιτίθεται στα πιστεύω μου.

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το προσωπικό σας στυλ ως εικονογράφου;

Στα αρχικά στάδια της καριέρας μου, όπως και οι περισσότεροι εικονογράφοι, ήθελα να κάνω το τέλειο, το ρεαλιστικό και δούλευα με αερογράφο. Έκανα εικόνες για τις οποίες κάποιοι επαγγελματίες πίστευαν πως είναι φωτογραφίες. Ο υπολογιστής ως εργαλείο της δουλειάς μας άλλαξε τα πράγματα. Έκανα πολλές δουλειές ψηφιακά. Αναμφισβήτητα είναι το πιο ισχυρό εργαλείο! Φαίνεται πως όλοι πια δουλεύουν ψηφιακά… Σιγά-σιγά άρχισαν να μου λείπουν το χαρτί, τα πινέλα, οι πένες, οι πιτσιλιές, τα τυχερά ατυχήματα που δεν συμβαίνουν στον χώρο του ενός και του μηδενός (της ψηφιακής τεχνολογίας δηλαδή). Γύρισα πίσω. Τώρα η βασική τεχνική με την οποία δουλεύω είναι η ακουαρέλα. Η ακουαρέλα είναι, κατά τη γνώμη μου, η μόνη τεχνική που δεν μπορεί κάποιος να μιμηθεί καλά στον υπολογιστή. Μου αρέσει το γεγονός που δεν έχω τον απόλυτο έλεγχο, μου αρέσει η φρεσκάδα που βγάζει. Κάθε πινελιά είναι μοναδική, όσο και να προσπαθήσει κανείς δεν μπορεί να κάνει δύο ίδιες! Είναι συναρπαστικό, έτσι δεν είναι;

Για αρκετά χρόνια ζήσατε και εργαστήκατε στην Ελλάδα. Τι ομοιότητες και τι διαφορές θα σημειώνατε σε επίπεδο γραφιστικής και οπτικής επικοινωνίας σε σχέση με την πατρίδα σας;

Εγώ είμαι πιο ειδικός για την εικονογράφηση. Υπάρχει καλή γραφιστική και στη Σερβία και στην Ελλάδα, Υπάρχουν και δείγματα κακής γραφιστικής και στις δύο χώρες. Στην Ελλάδα τα πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο κατά τη διάρκεια της περιόδου που ζούσα εκεί. Πολύ! Την εποχή που έφυγα από τη Σερβία ο υπολογιστής δεν είχει μπει δυνατά στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας, το πιο ισχυρό εργαλείο έχει αλλάξει τον κόσμο μας. Παλιά τα πράγματα ήταν πιο καλά στη Σερβία, υπήρχαν πιο πολλές εικονογραφήσεις, οι γραμματοσειρές ήταν πιο καλές. Αυτό ήταν τότε. Σιγά-σιγά όλο και περισσότερες εικονογραφήσεις έβγαιναν. Και τώρα το επίπεδο στην Ελλάδα είναι πολύ καλό! Οι Έλληνες γραφίστες παίρνουν διεθνή βραβεία, η Ελλάδα είναι μια χώρα με υψηλό επίπεδο στο design. Κρίμα που χάλασαν οι συνθήκες δουλειάς προς το χειρότερο.

Πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να προσαρμοστείτε και να βρείτε εργασία στον τομέα σας;

Την άνοιξη του 1991, πριν μετακομίσω στην Ελλάδα, είχα κάνει 11 εικονογραφήσεις για εξώφυλλα πολιτικών περιοδικών. Και όταν ήρθα στην Αθήνα, έψαχνα να δω τα αντίστοιχα στα περίπτερα. Την περίοδο εκείνη δεν είχα δει τίποτα! Μου φαινόταν πως δεν βρισκόμουν στην κατάλληλη χώρα για μένα, αλλά δεν το έβαζα κάτω, πήγαινα σε διαφημιστικές εταιρείες, σε περιοδικά και σε εφημερίδες, έδειχνα το πορτφόλιό μου και μετά από μόλις τρεις μήνες… το πρώτο εξώφυλλο με εικονογράφηση που είδα ήταν το δικό μου, στο περιοδικό «Ένα»! Και λίγο πιο μετά, άρχισα τις συνεργασίες με τα περιοδικά του Τερζόπουλου, τα «Κλικ», «Μen», «Diva», και τις συνεργασίες με πολλές διαφημιστικές εταιρείες. Ήθελε υπομονή και επιμονή, αλλά δεν ήταν πολύ δύσκολο. Μου φαίνεται πως οι πόρτες άνοιγαν πιο εύκολα τότε από σήμερα.

Επιστρέφοντας στην πατρίδα σας, τι είναι αυτό που κρατήσατε από τα χρόνια που ζήσατε στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα είναι η δεύτερή μου πατρίδα. Έφυγα λόγω του ότι δυσκολευόμουν να συντηρήσω την οικογένειά μου. Αν ξαναφτιάξουν τα πράγματα, μπορεί και να γυρίσουμε. Και οι δύο γιοι μου γεννήθηκαν στην Ελλάδα, και οι δύο, προς τιμήν της χώρας στην οποία γεννήθηκαν, έχουν ως δεύτερο και ελληνικό όνομα. Ο Ιβάν είναι και Ορέστης και ο Μπόρις είναι και Μύρων! Αυτά τα δύο ονόματα, πολλές φιλίες, ωραίες αναμνήσεις είναι κάποια από τα πράγματα που κρατάω. Στο αυτοκίνητό μου τις τελευταίες μέρες παίζει η μουσική του Τσιτσάνη, αρέσει πολύ και στα παιδιά μου, τα οποία κανονικά ακούνε μόνο μουσική με δυνατό rock ρυθμό.

Η γραφή είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου. Η καλλιγραφία σε ποιο βαθμό είναι επικοινωνία και σε ποιο τέχνη; Μήπως είναι κάτι περισσότερο από αυτά;

Η καλλιγραφία παλιά ήταν επικοινωνία βασικά. Η αισθητική, η ομορφιά των γραμμάτων δεν ήταν μόνο τέχνη. Έδινε τη σημασία στα έγγραφα, είχε σκοπό να εντυπωσιάζει και να δίνει το επίσημο look. Αυτοί που ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν ήταν λίγοι. Τότε οι καλλιγράφοι προσπαθούσαν να κάνουν τα τέλεια γράμματα, όλα τα Α έπρεπε να είναι ίδια. Το εύρημα του Γουτεμβέργιου πρώτα και οι υπολογιστές τελευταία το άλλαξαν αυτό. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τα γράμματα ακριβώς τα ίδια πια, οι μικροδιαφορές, τα λάθη δίνουν την ομορφιά και την προσωπικότητα στο χειρόγραφο κείμενο. Σήμερα η καλλιγραφία δεν έχει πια την ίδια σημασία, τώρα είναι περισσότερο μια μορφή τέχνης.

Τι θέση έχει στη σύγχρονη εποχή, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας, η καλλιγραφία;

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή θέλουμε όλα τα πράγματα αμέσως και τέλεια. Αυτό, ως αποτέλεσμα, έχει μπλοκάρει τις αισθήσεις μας, και το μυαλό μας έχει ανάγκη για ξεκούραση, θέλει να ξεμπλοκάρει, να ηρεμήσει και να αισθανθεί κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που μας βομβαρδίζουν από όλες τις οθόνες που μας περικυκλώνουν, κάτι όμορφο και μοναδικό. Ένας από τους τομείς που μπορούν να μας το δώσουν αυτό είναι η καλλιγραφία. Θέλω να προσθέσω κάτι που μου είπε ο δάσκαλος και φίλος μου, ο καλλιγράφος Stjepan Fileki. Οι καλλιγράφοι συνήθως ζουν μακροχρόνια ζωή. Όντως, ξέρουμε για πολλούς παππούδες και γιαγιάδες καλλιγράφους. Ένας από τους μεγάλους, ο Hermann Zapf, πέθανε πριν από τρία χρόνια στα 97 του, δούλευε και σχεδίαζε μέχρι τις τελευταίες μέρες της ζωής του. Για να κάνεις την καλλιγραφία πρέπει να ηρεμήσεις το σώμα και το μυαλό σου και να ακούσεις την αίσθησή σου, αυτό είναι μια μορφή meditation… καλή συνταγή για μακροχρόνια ζωή σίγουρα.

Βιώσατε μία από τις πλέον ταραχώδεις περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας σας. Σύνορα άλλαξαν, συσχετισμοί και σχέσεις τέθηκαν υπό διαπραγμάτευση. Τελικά, οι άνθρωποι άλλαξαν;

Στις καλές εποχές οι περισσότεροι άνθρωποι συμπεριφέρονται καλά, στις κακές βγαίνουν πιο εύκολα τα αρνητικά στοιχεία που έχουμε όλοι μας. Αυτοί που είναι πολύ καλοί και αυτοί που είναι πολύ κακοί απλώς το έφτασαν στα άκρα. Ένα στοιχείο που φαίνεται διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι ο κόσμος δεν χαμογελά τόσο συχνά όσο πριν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Κρίμα. Αλλά, ακόμα και έτσι όπως είναι τώρα, είναι πιο γεμάτη από ζωή σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Δύσης! Στην υγειά μας! 


+ Το Graphic Stories Cyprus θα πραγματοποιηθεί στις 15, 16 και 17 Μαρτίου στη Λευκωσία. Η διάλεξη του Ραντιμπράτοβιτς θα γίνει στις 15 Μαρτίου και το εργαστήρι καλλιγραφίας στις 16 και 17 Μαρτίου, όλα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Πληροφορίες www.graphicstoriescyprus.com

Διάλεξη και εργαστήρι: Ο Ραντιμπράτοβιτς θα βρεθεί στην Κύπρο τον Μάρτη, στο πλαίσιο του φετινού Graphic Stories Cyprus, για μια διάλεξη και ένα εργαστήρι καλλιγραφίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Ο Βλαντιμίρ Ραντιμπράτοβιτς φωτογραφημένος από τον γιο του, Ιβάν Ορέστη. Ραντιμπράτοβιτς