30.7.19

5ος Διαγωνισμός Αφίσας από το Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων

[ΕΛ]

Μετά από τη μεγάλη επιτυχία του 4ου διεθνούς διαγωνισμού αφίσας για την Τυπογραφία, με 570 συμμετοχές από 51 χώρες, το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στα Χανιά διευρύνει το πεδίο ενδιαφέροντός του και καλεί δημιουργούς από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν μια πρωτότυπη αφίσα για τον δικό τους τόπο συμμετέχοντας στον 5ο διαγωνισμό με θέμα “Τυπογραφία - παράθυρο στον κόσμο”.

Η πρόσκληση αφορά κυρίως επαγγελματίες και σπουδαστές των γραφικών και εικαστικών τεχνών που επιθυμούν σχεδιάσουν μια πρωτότυπη αφίσα εμπνευσμένη από τον τόπο τους, προτάσσοντας τον πολιτισμό, τα μνημεία - σύμβολα, το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία, τους ανθρώπους, τα καλώς ή κακώς κείμενα που τον χαρακτηρίζουν.

Οι 30 αφίσες που θα επιλέξει η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις και οι τρεις πρώτες θα λάβουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα. Η απονομή των βραβείωνκαι επαίνων θα γίνει σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Τυπογραφίας, στο ΒΙΟΠΑ Χανίων, Σούδα, Κρήτη.Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι τρεις πρώτες αφίσες που θα διακριθούν θα αποτελέσουν κεντρικό τμήμα της έκθεσης και οι δημιουργοί τους θα λάβουν σημαντικά χρηματικά έπαθλα:
• 1.500 ευρώ ο πρώτος νικητής
• 1.000 ευρώ ο δεύτερος νικητής
• 700 ευρώ ο τρίτος νικητής

Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμούαποτελείται από τους:
• Γιάννη Γαρεδάκη, δημοσιογράφο – εκδότη, ιδρυτή της εφημερίδας “Χανιώτικα νέα” και πρόεδρο Δ.Σ του Μουσείου Τυπογραφίας
• ΔημήτρηΑρβανίτη, Graphic Designer, member of AG I- Alliance Graphique Internationale
• Λίλα Καλογερή, εικονογράφο
• Σπύρο Ορνεράκη, σκιτσογράφο και εικονογράφο
• Γήση Παπαγεωργίου, σκιτσογράφο, Αξιωματικό Π.Ν. ε.α.
• Αντώνη Παπαντωνόπουλο, τυπογράφο, λιθογράφο

Όροι συμμετοχής
1) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το έργο τους από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στο email: typography.poster@gmail.com. Η συμμετοχή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα αρχείο κειμένου με το ονοματεπώνυμο του δημιουργού, τον τόπο κατοικίας και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) και – προαιρετικά – από μια σύντομη περιγραφή του έργου (έως 100 λέξεις). Το όνομα και των δύο αρχείων θα πρέπει να είναι το ονοματεπώνυμο των διαγωνιζόμενων με λατινικούς χαρακτήρες.
2) Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι 50×70 εκ. PDF, CMYK, εικόνα στα 200 ppi και να μην ξεπερνά τα 25 Μb. Διαφορετικά η αποστολή θα πρέπει να γίνει με wetransfer, ή παρεμφερή υπηρεσία. Aπαραίτητα θα πρέπει να επισυνάπτεται και ένα αρχείο .jpg σε χαμηλή ανάλυση για χρήση web.
3) Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε οποιονδήποτε επιθυμεί να πάρει μέρος με δυνατότητα αποστολής ενός μόνο έργου, πρωτότυπου, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην “Χανιώτικα Νέα” ΑΕ και στο «Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη”.
4) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το λογότυπο του Μουσείου στη διεύθυνση www.typography-museum.gr/logos.pdf
5) Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην εκδήλωση απονομής που θα φιλοξενηθεί στο αμφιθέατρο του «Μουσείου Τυπογραφίας». Μετά την απονομή τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην εφημερίδα “Χανιώτικα Νέα”, στο www.haniotika-nea.gr, στο site του “Μουσείου Τυπογραφίας” www.typography-museum.gr και στην επίσημη σελίδα του “Μουσείου Τυπογραφίας” στο facebook www.facebook.com/MouseioTypographias.Πνευματικά δικαιώματα
1. Με την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι δημιουργοί δηλώνουν ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία του έργου τους είναι πρωτότυπα και δεν περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. 
2. Οι δημιουργοί των 30 έργων που θα βραβευθούν ή θα λάβουν τιμητική διάκριση δηλώνουν ότι δεν διατηρούν κανένα περιουσιακό δικαίωμα στα έργα που θα παραδώσουν.
3. Το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη θα μπορεί αζημίως να επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, για οποιονδήποτε σκοπό και με οποιονδήποτε τρόπο, αυτούσιο ή διασκευασμένο, όλο ή μέρος του υλικού που έχει αποσταλεί από τους 30 δημιουργούς.
4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόματα συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

[EN]

Following the great success of the 4th International Poster Contest about Typography, with 570 entries from 51 countries, the Museum of Typography in Chania expands its field of interest and invites artists from around the world to participate in the 5th contest themed "Typography - window to the world".

The invitation is mainly for professionals and students of graphic and visual arts who wish to design an original poster inspired by their homeland, featuring the culture, characteristic monuments - symbols, the natural environment, the history, the people, even the things that need to be changed.

The 30 posters selected by the jury will receive honorary distinctions and the top three will receive substantial prizes:
• 1,500 euros for the first winner
• € 1,000 for the second winner
• € 700 for the third winner

The awards and prizes ceremony, along with the opening of the exhibition, will take place on Saturday, November 16, 2019, at the amphitheater of the Museum of Typography.

The jury of the competition consists of:
• Giannis Garedakis, journalist - publisher, founder of the newspaper "Haniotika nea" and chairman of the Board of the Museum of Typography
• Dimitris Arvanitis, Graphic Designer, member of AG I-Alliance Graphique Internationale
• Lila Kalogeri, illustrator
• Spyros Ornerakis, cartoonist and illustrator
• Gisis Papageorgiou, cartoonist and illustrator 
• Antonis Papantonopoulos, typographer, lithographer

Terms of participation
1) Interested parties should send their work from Monday, July 15th to Monday, 30th September 2019 at the email: typography.poster@gmail.com. Participation must be accompanied by a text file with the name of the author, the place of residence and contact details (telephone and email) and - optionally - a short description of the project (up to 100 words). The name of both files should be the name of the contestants in Latin characters.
2) Dimensions should be 50 × 70 cm. PDF, CMYK, image at 200 ppi and not exceed 25 Mb. Otherwise the work should be sent with wetransfer, or similar service. A low resolution (.jpg) file should be attached for web use.
3) The contest is open to anyone who wants to take part with the possibility of sending only one original project created specifically for the competition. Employees of "Haniotika News" SA and the "Printing Museum of Yannis & Eleni Garedaki" are excluded from the contest.
4) Interested parties can find the Museum's logo at www.typography-museum.gr/logos.pdf
5) The results of the competition will be announced at the awards ceremony that will be hosted at the "Museum of Typography" amphitheater. After the ceremony, the results will be announced in the newspaper "Haniotika New", at www.haniotika-nea.gr, at the site of the "Typing Museum" www.typography-museum.gr and on the official website of the "Typing Museum" on facebook www. facebook.com/MouseioTypographias.

Copyright
1. By participating in the contest, creators declare that the data used to create their work are original and do not include third party copyrights.
2. The creators of the 30 projects that will be awarded or will receive a distinction indicate that they do not retain any property rights to the works they will deliver.
3. The "Museum of Typography" will be able to re-use freely, for any purpose and in any manner, whether or not all or part of the material sent by the 30 distinuished creators.
4. Participation in the competition automatically implies acceptance of the terms of this notice.