18.12.18

Συνέντευξη: Λευτέρης Κρέτσος, Υφυπουργός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδας

Ο Λευτέρης Κρέτσος είναι ένας νέος άνθρωπος με όραμα και διάθεση για προσφορά, ένας επιστήμονας και πολιτικός που πρόσφατα ενέβαλε τα καθήκοντα του Υφυπουργού στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος. Είναι διδάκτωρ Εργασιακών Σχέσεων και κατείχε τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή εργασιακών σχέσεων και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων στο Πανεπιστήμιο του Greenwich. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, ως εθνικός απεσταλμένος της Ελλάδας, ενώ κατά το παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, καθώς και σε συμβουλευτικές δράσεις σχετικές με τη διαμόρφωση πολιτικής στους τομείς των εργασιακών σχέσεων και τα κοινωνικά δικαιώματα. Ποιο είναι το έργο που έχει επιτελεστεί από το ΥΨΗΠΤΕ μέχρι τώρα και ποιοι είναι οι τομείς άμεσης προτεραιότητας του υπουργείου;
Τα Μ.Μ.Ε. και οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι τομείς αλληλένδετοι, και παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο για την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Στόχος του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι η διαμόρφωση ενός δίκαιου και υγιούς μιντιακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των επενδύσεων στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και την ευρύτερη οπτικοακουστική βιομηχανία της χώρας μας. Στον οπτικοακουστικό τομέα, η θέσπιση του εθνικού επενδυτικού κινήτρου στήριξης για την ενίσχυση του συνόλου της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων - ένα από τα ανταγωνιστικότερα του είδους του παγκοσμίως- και η ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, αποτελούν αμφότερα ρυθμιστικές παρεμβάσεις του ΥΨΗΠΤΕ.
Πέρα από τον κεντρικό ρόλο που ήδη διαδραματίζει το ΕΚΟΜΕ ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και υλοποίηση του cash rebate, η υποστήριξη των παραγωγών και η προώθηση των εξαιρετικών filming locations ολόκληρης της χώρας θα ενισχυθεί με τη δημιουργία του εθνικού δικτύου film offices στις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους της Ελλάδας, η πρωτοβουλία για τη σύσταση και τη λειτουργία των οποίων έχει ληφθεί από το ΥΨΗΠΤΕ σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, συντονίζουμε ενεργά την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων εγχώριων φορέων και του τραπεζικού συστήματος ώστε, εκτός από τη διαμόρφωση των κατάλληλων δομών υποστήριξης για τους δημιουργούς, να μπει άμεσα σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο πακέτο χρηματοδοτικών εργαλείων (γραμμές εγγυοδοσίας και επενδυτικά ταμεία) που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη ρευστότητα που απαιτείται για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο τοποθετείται και η πρόσφατη ένταξη του κλάδου της οπτικοακουστικής παραγωγής στον Ελληνικό Αναπτυξιακό Νόμο.

Κρίνοντας τον μέχρι σήμερα τρόπο λειτουργίας των παραδοσιακών ΜΜΕ, πόσο ικανοποιημένο σας βρίσκει αυτός; Ποιες είναι ουσιαστικά οι προκλήσεις για τα παραδοσιακά αλλά και για τα σύγχρονα ΜΜΕ;
Ο τρόπος λειτουργίας των παραδοσιακών μέσων κρίνεται από τους πολίτες κατά πρώτο λόγο. Βλέπουμε τόσο οι πωλήσεις των εφημερίδων, οι τηλεθεάσεις, οι επισκέψεις στα sites είναι αυτά που δίνουν μια πρώτη εικόνα για την κατάσταση των ΜΜΕ σήμερα. Μπορούμε πλέον να πούμε κάποια πράγματα με ασφάλεια. Το πρώτο είναι ότι μπήκε τάξη στο μέχρι πρότινος άναρχο τηλεοπτικό πεδίο. Έγινε ο διαγωνισμός, ολοκληρώθηκε παρά τα όποια προσκόμματα προσπάθησαν να βάλουν, όμως ολοκληρώθηκε. Υπάρχουν άδειες, υπάρχουν κανόνες σε έναν τομέα που η διεισδυσή του στην κοινωνία είναι ακόμη όχι απλά υψηλή αλλά κορυφαία. Σε ότι έχει να κάνει με τις νέες προκλήσεις και τα νέα δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν έπεται των προκλήσεων αυτών, αντιθέτως προηγείται και καθοδηγεί.
Παρεμβάσεις όπως: η σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης ως βάση ρυθμιστικών παρεμβάσεων στο «άναρχο» πεδίο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, η μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοφωνική ευρυεκπομπή με την ψήφιση του νόμου «Αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης», η ρύθμιση των διατάξεων για την κρατική διαφήμιση με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την τήρηση της ποσόστωσης του 30% (τουλάχιστον) υπερ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, η οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ στο παρελθόν, οι κανόνες αγοράς τηλεοπτικού χρόνου και η φορολογία των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι άλλαξαν πλήρως σε μια πιο λειτουργική κατεύθυνση κ.α., είναι κάποιες από τις δράσεις που υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη ετοιμάσει το πεδίο για τη νέα εποχή τόσο στα παραδοσιακά ΜΜΕ, όσο και στα σύγχρονα.

Ποιος θεωρείτε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του κράτους, στην ψηφιακή αυτή
επανάσταση, σε σχέση με τις δημιουργικές βιομηχανίες όπως είναι η οπτική επικοινωνία, η διαφήμιση, ο κινηματογράφος και το animation;

Οι τεχνολογικές μεταβολές και εξελίξεις απαιτούν την προσαρμογή και ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου μιας χώρας σύμφωνα πάντα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες του πολιτιστικού τομέα, καθώς και τη λήψη θεσμικών πρωτοβουλιών που επιτρέπουν την βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας. Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες στην Ελλάδα ήρθαν αντιμέτωπες με την λιτότητα όντας εντελώς απροετοίμαστες, και φυσικά δέχθηκαν τεράστιο πλήγμα. Ως εκ τούτου, εντάθηκε η ανάγκη για την άμεση εφαρμογή ενός συντονισμένου στρατηγικού σχεδίου για την ενδυνάμωση των δημιουργικών δυνάμεων του κλάδου. Σήμερα, και για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Ελλάδα διαθέτει ένα πλήρες κανονιστικό πλαίσιο για την οπτικοακουστική παραγωγή, το οποίο περιλαμβάνει στρατηγικά μέτρα για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στον τομέα των οπτικοακουστικών, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και παραγωγής, την ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού και την προώθηση των συνεργιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.

Από το καλοκαίρι του 2017 έχετε αναλάβει, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), την ενημέρωση και την πρακτική εφαρμογή της υποστήριξης της Οπτικοακουστικής (Ο/Α) Βιομηχανίας. Οι δύο πόλοι, Επενδύσεις και Πολιτισμός θυμίζουν την παλιά συζήτηση περί εμπορικότητας και ποιότητας στις δημιουργικές βιομηχανίες. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια πολλαπλά επωφελής κατάσταση για τη δημιουργία, την αγορά αλλά και τα δημόσια οικονομικά;
Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Η αντιμετώπιση της εμπορικότητας και της ποιότητας ως δυο αντιδιαμετρικών και αντιστρόφως ανάλογων -αν όχι ασύμβατων- ιδιοτήτων ενός δημιουργικού ‘προϊόντος’ φαντάζει σήμερα τουλάχιστον αναχρονιστική. Κατά τα άλλα, είναι, πιστεύω, κοινή παραδοχή ότι η προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων άμεσων επενδύσεων σε οπτικοακουστικές παραγωγές και η ενίσχυση της εγχώριας οπτικοακουστικής βιομηχανίας θα φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία της χώρας, έχοντας άμεση επίδραση στην απασχόληση και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Πρόσφατα, γίνονται και στην Κύπρο τα πρώτα βήματα για την εφαρμογή ενός σχεδίου προώθησης και ανάπτυξης της Ο/Α βιομηχανίας. Πως θα βλέπατε την προοπτική για μια διακρατική συνεργασία και ποια θα ήταν τα οφέλη για την Ελληνόφωνη Ο/Α βιομηχανία, στο σύνολό της, που θα προέκυπταν στην περίπτωση αυτή;
Η επιτυχής υιοθέτηση επενδυτικών κινήτρων στον οπτικοακουστικό τομέα στην Κύπρο είναι πράγματι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Και δεν λέω κάτι καινούργιο εάν τονίσω ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και σε επίπεδο φυσικής ομορφιάς. Πιστεύω ότι η σύναψη διακρατικής συμφωνίας δεν αποτελεί άμεση ανάγκη ή/και προαπαιτούμενο για τη συνεργασία μας στην οπτικοακουστική δημιουργία, όπως για παράδειγμα γίνεται στην περίπτωση μεταξύ απομακρυσμένων χωρών με τελείως διαφορετικό πολιτισμό. Ήδη, και με μεγάλη ικανοποίηση, βλέπω πλήθος συνεργασιών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρόσφατη εξαιρετική παραγωγή ‘Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ’, σε σκηνοθεσία Μάριου Πιπερίδη (και σε συμπαραγωγή ΕΡΤ Α.Ε.). Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν μπροστά τους ένα λαμπρό μέλλον στην οπτικοακουστική βιομηχανία.

Έχοντας μια γόνιμη και πολύχρονη εμπειρία στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά, κατά τα τελευταία χρόνια και μια σημαντική παρουσία στον χώρο της εκτελεστικής εξουσίας, πώς θα συμπυκνώνατε το απόσταγμα της μέχρι τώρα εμπειρίας σας στους χώρους αυτούς; Τι είναι αυτό που οι νέοι άνθρωποι σαν εσάς πρέπει να εμφυσήσουν στην πολιτική;
Δίνουμε τη μάχη για τη συλλογικότητα, για το κοινό καλό! Το καλό των πολλών κι όχι των λίγων. Σε αυτή τη φράση θα μπορούσα να συμπυκνώσω τον λόγο για το οποίο οι άνθρωποι της γενιάς μου αποφασίσαμε να εμπλακούμε στην πολιτική. Γιατί παλεύοντας για το καλό των πολλών υπηρετείς την ελπίδα και την προοπτική, δύο έννοιες που είχαμε απωλέσει τα προηγούμενα χρόνια.

Περιγράψτε μας, ει δυνατόν, σε λίγες λέξεις το όραμά σας για την Ελλάδα, σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό επίπεδο, σε 10-15 χρόνια από τώρα.
Το όραμα μου θα ήταν σε 10-15 χρόνια από σήμερα να μπορούν οι τότε νέοι να είναι ελεύθεροι, χωρίς περιορισμούς να δημιουργήσουν το δικό τους όραμα. Μετά το τέλος των μνημονίων να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που οι επόμενοι θα χτίζουν πάνω σε αυτά που θα τους έχουμε κληροδοτήσει. Σε πολιτικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο.

Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 16.12.18 
#Γραφιστορίες #143
 
 
 
 

10.12.18

Συνέντευξη Beetroot

Οι Beetroot Design Group είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο δημιουργικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στο σύνολο των τομέων της οπτικής επικοινωνίας, όπως η σχεδίαση συσκευασίας, η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας, αλλά και η παραγωγή οπτικοακουστικών λύσεων επικοινωνίας και προβολής για σημαντικούς πελάτες από όλο τον κόσμο. Η ομάδα των Beetroot Design Group θα δώσει το παρόν κατά το 5ο Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου, Graphic Stories Cyprus, 15-17 Μαρτίου 2019. Με αφορμή την επίσκεψή τους αυτή είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί τους για μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και στη συνέχεια ο Κόσμος όλος. Το 2011 καταφέρατε να φτάσετε στην κορυφή του κόσμου κερδίζοντας το βραβείο Agency of The Year στα διεθνή Red Dot Awards. Ποιο είναι το μεγάλο μυστικό, ή αν θέλετε τα συστατικά της επιτυχίας σας αυτής;
Δυστυχώς, δεν έχουμε να αποκαλύψουμε κάποιο μεγάλο μυστικό. Δουλεύουμε ομαδικά. Αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα αλλά το ίδιο πάθος για τη δουλειά μας. Είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Μας αρέσει να εξελισόμαστε. Αυτά είναι κάποια από τα συστατικά που έχουν βοηθήσει την ομάδα μας να διακριθεί σε διεθνές επίπεδο.
 

Πόσο δύσκολο θεωρείτε ότι είναι για ένα δημιουργικό γραφείο με έδρα την Ελλάδα να καταφέρει τόσα πολλά σε τόσο λίγο χρόνο, όπως εσείς, και ποιες δυσκολίες χρειάστηκε να ξεπεράσετε κατά την πορεία των ετών.
Οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι κάτι που αναλογιζόμαστε ιδιαιτέρως. Ο κάθε άνθρωπος ή ομάδα έχει τα δικά του προβλήματα, την δική του μοναδική πορεία. Τα δεινά της της γεωγραφικής μας θέσης ή η συγκυρία της κρίσης της οικονομίας μοιάζουν ασήμαντα όταν εμφανιστούν άλλα σοβαρότερα προβλήματα· υγείας παραδείγματος χάριν. Προσπαθούμε να συγκεντρωνόμαστε σε αυτά που έχουμε και αυτά που έχει να μας προσφέρει ο τόπος μας και να μην αυτοπεριοριζόμαστε. Η Ελλάδα είναι ένας πολύ πλούσιος τόπος ανεξάντλητης έμπνευσης. Είμαστε ευγνώμονες και αυτό μας βοηθάει να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που αγαπάμε περισσότερο, την δουλειά μας.
 

Τι είναι αυτό που σας χαρακτηρίζει σχεδιαστικά και κάνει τη δουλειά σας να ξεχωρίζει προσδίδοντας της αναγνωρισιμότητα;
Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι πως το έργο μας δεν μοιάζει με κανενός άλλου γραφείου οπτικής επικοινωνίας. Κάθε έργο μας είναι μοναδικό και διαφορετικό από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε εμμονές αλλά ούτε συγκεκριμένο ύφος και είμαστε περήφανοι για αυτό. Μας αρέσει να αλλάζουμε, να εξερευνούμε και να δοκιμάζουμε.
Η Θεσσαλονίκη αποτελεί αναμφίβολα την μητρόπολη του Design στην Ελλάδα. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης που συνέβαλαν στην άνθιση αυτή;Το καλό φαγητό και ο παγωμένος Βαρδάρης.
 

Η μέχρι τώρα πορεία των Beetroot ήταν συνεχώς ανοδική. Τι είναι αυτό που σας δίνει ενέργεια και γεμίζει τις μηχανές σας για να θέσετε πορεία προς την επόμενη κορυφή.
Η Beetroot είναι οι άνθρωποι και ο τόπος. Απολαμβάνουμε καθημερινά ελληνικό σπιτικό φαγητό και συζητήσεις γύρω από το τραπέζι. Τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφερόμαστε στο παραθαλάσσιο γραφείο μας και δουλεύουμε απολαμβάνοντας την ομορφιά της ελλάδας. Προσπαθούμε η ποιότητα της ζωής μας να συμβαδίζει με αυτή της δουλειάς μας. Η ομαδικότητα και η δημιουργικότητα πηγάζουν από την καθημερινότητα μας. Αυτό είναι που πυροδοτεί τη λαχτάρα μας για νέες αναζητήσεις.


Από την μέχρι τώρα πορεία σας, όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει ή αν σας δίνονταν ξανά η ευκαιρία θα το κάνατε αλλιώς; και αν ναι, τι είναι αυτό;
Τα λάθη δε μας φοβίζουν και το σίγουρο είναι πως στα 18 χρόνια ύπαρξης της Beetroot έχουμε κάνει αρκετά. Προτιμούμε όμως να τα μετανιώνουμε και να μαθαίνουμε από αυτά παρά νιώθουμε το αίσθημα του ανεκπλήρωτου από κάτι που δεν τολμήσαμε. Η εξερεύνηση νέων οδών, η αμφισβήτηση των κανόνων και των ορίων στην οπτική επικοινωνία εμπεριέχει εν γένη και ένα ρίσκο που είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε.
 


Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο για έναν ¨πατέρα¨ να ξεχωρίσει κάποιο από τα ¨παιδιά¨ του, αλλά αν θα έπρεπε να διαλέξετε και να ξεχωρίσετε κάποιο από τα project που έχετε υλοποιήσει και για το το οποίο αισθάνεστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, ποιο θα ήταν αυτό και για ποιους λόγους;
Η έκθεση “The Greek Monsters” είναι αναμφίβολα ένα από τα αγαπημένα μας έργα. Γεννημένη το 2011, στην περίοδο “της κρίσης”, η έκθεση αυτή έχει χαρίσει στην ομάδα μας αναρύθμιτες συγκινησεις και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα. Αποφασίσαμε τότε να δημιουργήσουμε τα «ελληνικά τέρατα», σε μία προσπάθεια να αντιστρέψουμε με χιούμορ την κακή πολιτικό-οικονομική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα οικουμενικές φιλοσοφικές βάσεις και πρακτικές του σύγχρονου design. Μαζί της έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, έχουμε γνωρίσει και συναναστραφει με πολλούς ανθρώπους γεμάτους δημιουργικό πάθος. Επίσης, η έκθεση “The Greek Monsters” έχει έντονο εκπαιδευτικό προσανατολισμό εφόσον ένας από τους κεντρικούς της άξονες είναι να διδάξει και να αναδείξει μια ελληνική δημιουργική ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα διεθνής και διαχρονική. Για εμάς τα «ελληνικά τέρατα» -τελικά- είμαστε όλοι όσοι προσπαθούμε και μαχόμαστε για την ανάπτυξη και που παρά τις όποιες δυσμενείς συνθήκες, βρίσκουμε τρόπους να διακρινόμαστε στις υψηλότερες θέσεις του στίβου μας.
 

Με την εμπειρία που έχετε μετά από τόσα χρόνια στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας, τι θα συμβουλεύατε έναν φοιτητή ή ένα νέο σχεδιαστή που μόλις τώρα ξεκινά την καριέρα του;
Να αντλεί την έμπνευση του από τα πάντα γύρω του, η επικοινωνία βρίσκεται παντού. Να είναι σε κατάσταση μόνιμης σπουδής.Να μην επαναπαύεται σε βολικές επαναλήψεις. Να δουλεύει σκληρά αλλά να μην χάσει την αθωότητα του. Τέλος, να μην δίνει μεγάλη σημασία σε συμβουλές. Να εμπιστευτεί τις δικές του δυνάμεις και να χαράξει τη δική του πορεία.
 

Η οπτική επικοινωνία βασίζεται σε μία σειρά από κανόνες, σε θεωρίες όπως αυτή της ψυχολογίας της Gestalt ή του Bauhaus και επηρεάζεται από τάσεις αλλά και μόδες. Ποιες τάσεις ή σχολές θεωρείτε ότι έχουν επηρεάσει στο μεγαλύτερο βαθμό τη δουλειά σας;
Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την οπτική επικοινωνία ενός έργου, διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές και τα μέσα με τα οποία θα πραγματοποιηθεί. Συχνά ακολουθούμε κάποιες πρακτικές που μας επιτρέπουν να μάθουμε το στόχο μας καλύτερα και να αποφύγουμε τις προφανείς λύσεις. Μελετάμε ενδελεχώς την ιστορία του έργου, τον τρόπο αλλά και τον τόπο και τις συνθήκες παραγωγής του, τα φυσικά ή ποιοτικά του χαρακτηριστικά και φυσικά την προϋπάρχουσα επικοινωνία του με τους καταναλωτές. Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να απομονώσουμε κάποια χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και να στηρίξουμε τη δημιουργία μας σε αυτά.
 

Ποια είναι τα επαγγελματικά σχέδια ή και τα όνειρα σας για το μέλλον;
Έχουμε καταλάβει πως η επίτευξη των στόχων μας ως εταιρεία είναι εξίσου σημαντική με το ίδιο το δημιουργικό μας ταξίδι ως ομάδα. Πως πρέπει να χαιρόμαστε την καθημερινότητα και να απολαμβάνουμε τις σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των μελών μας. Τα υπολοιπα αργά η γρήγορα θα έρθουν. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι.
Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 09.12.18 
#Γραφιστορίες #142

3.12.18

Συνέντευξη: Ειρήνη Γκόνου - Εικαστικός

Η Ειρήνη Γκόνου είναι μια δημιουργός με πολύχρονη και γόνιμη διεθνή παρουσία στα εικαστικά δρώμενα. Έχει πραγματοποιήσει τριάντα ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Νορβηγία, Τουρκία και Αίγυπτο και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και συναντήσεις τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 1995 οι εικαστικές της εξερευνήσεις κινούνται προς την ισλαμική και τη βορειοαφρικανική κουλτούρα ως μέρος του ευρύτερου μεσογειακού πολιτιστικού χώρου. Στις πρόσφατες ατομικές της εκθέσεις ενδιαφέρεται για το θέμα της θεραπευτικής και προστατευτικής δύναμης της γραπτής λέξης με αραβική γραφή. Στα έργα της, η ποιητική γλώσσα αντικαθιστά τους μαγικούς τύπους, εξετάζοντας εκ νέου τις θεραπευτικές ιδιότητες της τέχνης στις σύγχρονες κοινωνίες. Με αφορμή τη συνεργασία της για την πραγματοποίηση ενός δημιουργικού εικαστικού εργαστηρίου, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, Graphic Stories Cyprus, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15-17 Μαρτίου 2019, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.     

Είχατε την ευκαιρία να σπουδάσετε αλλά και να εργαστείτε για αρκετά χρόνια στο Παρίσι. Τι αποκομίσατε από την εμπειρία σας αυτή και πως θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει την μετέπειτα προσωπική και επαγγελματική σας πορεία;

Είναι αλήθεια ότι χρωστώ πολλά στο Παρίσι που μου έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να σπουδάσω στην Ecole des Beaux Arts και στη συνέχεια στην Ecole des Arts Decoratifs, αλλά και να ζήσω από κοντά ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Γιατί εκτός από τους ανθρώπους που συνάντησα και συναναστράφηκα από όλα τα μέρη του κόσμου, ήρθα σε επαφή και με τον πολιτισμό τους μέσα από μουσεία, εκθέσεις, συναυλίες, κουζίνες και όλα αυτά που συνθέτουν μια κουλτούρα. Αυτά με επηρέασαν και συνεχίζουν να μ' επηρεάζουν και τα ίδια με σπρώχνουν να ψάχνω όλο και παραπέρα. Έτσι βρέθηκα και στα χωράφια της Ανθρωπολογίας και πιο συγκεκριμένα της Ανθρωπολογίας της Τέχνης.

Τι είναι αυτό που σας έκανε και ασχοληθήκατε με την τέχνη;

Νομίζω ότι είναι κάτι που ούτε θα μπορούσα να το εντοπίσω μεμονωμένα, ούτε μοιάζει να έχει σαφή προσδιορισμό. Απλά ασχολήθηκα με αυτό που αγαπούσα και με αυτό που ήθελα να κάνω και αισθάνομαι τυχερή που μπορώ να ζω και να λειτουργώ στο χώρο αυτό και να ερμηνεύω τον κόσμο με αυτό το πρίσμα.
Πολλά από τα έργα σας χαρακτηρίζονται από μια σχεδόν μυσταγωγική αρμονία και γαλήνη, από που αντλείτε την έμπνευσή σας και τι μηνύματα θέλετε να περάσετε μέσα από αυτά;

Αυτό ευτυχώς συμβαίνει επειδή για μένα αυτό είναι το ζητούμενο. Αισθάνομαι ότι ολοκλήρωσα ένα έργο όταν το έργο εκπέμπει ένα συναίσθημα ηρεμίας. Αυτή είναι η δική μου ισορροπία με τον κόσμο. Η γαλήνη και η η αρμονία σαν αντίβαρο του θορύβου και των δεινών που μας περιβάλλουν, ιδίως στο αστικό περιβάλλον. Αντίθετα το φυσικό περιβάλλον ενέχει αυτήν την ισορροπία και ηρεμία. Εξ'ου και η επιλογή μου των υλικών, είναι όλα φυσικά.

Σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι η τέχνη θεραπευτική, είτε για την ψυχή, είτε ακόμα και για το σώμα;

Πιστεύω στην θεραπευτική ιδιότητα της φύσης και η ότι η τέχνη αντλεί στοιχεία από αυτήν της την ιδιότητα, είτε μέσω της εικόνας, είτε μέσω της ύλης ή ακόμα και ως έννοια. Αλλά και ξέχωρα. Η τέχνη είναι θεραπευτική γιατί εκφράζει και εκφράζεται και γιατί προάγει την επικοινωνία.

Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τα έργα σας και ποιους συμβολισμούς εμπεριέχει η επιλογή τους;

Τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι το χαρτί το ύφασμα το καλάμι, ο σπάγκος, και άλλα φυσικά υλικά. Στα έργα μου τα πανιά και τα χαρτιά είναι εμποτισμένα με  βότανα που είναι συγχρόνως και βαφές. Είναι το ίδιο φυτό που βάφει και θεραπεύει. Τα πανιά είναι και αυτά από φυσικές ύλες όπως το βαμβάκι και το λινό. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι η καλή ενέργεια του φυτού διαπερνά και εμπεριέχεται στο χαρτί ή το ύφασμα. Η επιλογή μου για το καλάμι έρχεται από την αραβική καλλιγραφία. Από εκεί εξοικειώθηκα μαζί του, το ενέταξα στα έργα μου και είναι πλέον  ένα βασικό αναγνωριστικό στοιχείο της δουλειάς μου. Το καλάμι, ένα από τα αρχαιότερα εργαλεία γραφής,  εξακολουθεί να εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα την αραβική καλλιγραφία. Όπως αντίστοιχα το νέυ στην μουσική. Παράλληλα, σε έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή και τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, η γραφή θεωρείται ότι έχει μαγική δύναμη και προστατευτικές ιδιότητες. Μεταφέροντας την αντίληψη αυτή στις δικές μου αναζητήσεις, τα δεμένα πάνω στο ύφασμα  “γραμμένα” καλάμια, γίνονται ένα είδος φυλαχτού, επικαλώντας τους πρωτόγονους φόβους και αγωνίες της συλλογικής μνήμης που καλούνται να κατευνάσουν.

Ένας τομέας με τον οποίο έχετε επίσης ασχοληθεί είναι και η καλλιγραφία. Η γραφή και δει η καλλιγραφία, εκτός από τρόπο επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει και μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης;

Αυτό είναι το ζητούμενο. Στα μαθήματα εξοικειωνόμαστε με τη φόρμα και το σχήμα του γράμματος, μελετάμε την ιστορική τους πορεία με απώτερο σκοπό την προσωπική εμπλοκή του σπουδαστή, είτε αυτή μπορεί να χρησιμεύσει στην κατασκευή μιας νέας γραμματοσειράς  για παράδειγμα, είτε απλά να γίνει ένα νέο προσωπικό εκφραστικό μέσο. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που έκανα στο Μουσείο Μπενάκη είχε για τίτλο “Από την τέχνη της Γραφής στην γραφή της Τέχνης”. Ένα άλλο σεμινάριο έχει να κάνει με την αραβική καλλιγραφία απ'όπου ξεκίνησα κι εγώ την προσωπική μου αναζήτηση στο γράμμα και την γραφή.

Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που έχει στρέψει το ενδιαφέρον του κόσμου, τα τελευταία χρόνια, προς πιο παραδοσιακές μορφές τέχνης και έκφρασης όπως είναι η καλλιγραφία;

Ειδικά για την καλλιγραφία πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πρόσφατη η στροφή του ενδιαφέροντος προς αυτήν. Πριν κάποια χρόνια δεν υπήρχε τίποτα σχετικό στον Ελλαδικό χώρο. Από νέους του χώρου της γραφιστικής που έρχονται στα σεμινάρια μαθαίνω ότι είναι για να δουλέψουν ξανά με το χέρι αυτά που έχει αντικαταστήσει ο υπολογιστής, ή για να διευρύνουν τη δυνατότητα νέων πιο προσωπικών λύσεων, ή ακόμα για να εκφραστούν πιο εικαστικά. Γενικά έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει η αγάπη για το γράμμα και την γραφή σε πολλούς ανθρώπους εικαστικούς ή μη.

Τι είναι η τέχνη για εσάς; μια μορφή προσωπικής έκφρασης; ανάγκη για δημιουργία; επικοινωνία; ή κάτι άλλο;

Είναι όλα αυτά και κάποια άλλα που ο καθένας ανακαλύπτει μέσα από την δική του εμπλοκή στο χώρο και στις αναζητήσεις του. Είναι η “άλλη ματιά” στον κόσμο- το πρίσμα που λέγαμε- η εικαστική ματιά σαν ένας άλλος τρόπος διείσδυσης και αποκωδικοποίησης του κόσμου. Είναι ένας τρόπος ενδοσκόπησης και ένας τρόπος αναζήτησης  στο ερώτημα του Gauguin, από που ερχόμαστε, τι είμαστε, και που πάμε, για να θίξουμε μόνο κάποια από τα κοινά βασικά θέματα, γιατί στη συνέχεια ο καθένας μας ανακαλύπτει το δικό του δρόμο και τον δικό του τρόπο να το βιώσει.

Ο Αλμπέρ Καμύ είχε πει ότι “οι αληθινοί καλλιτέχνες δεν περιφρονούν τίποτε και υποχρεώνουν εαυτούς να κατανοούν αντί να κρίνουν”, σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με την άποψή του αυτή;

Νομίζω ότι αν στη ρήση του Καμύ δίπλα στη λέξη καλλιτέχνης μπορούσε προστεθεί η λέξη άνθρωπος, τότε και κοντά στα λεγόμενα του Beuys θα ήμασταν με το “ είμαστε όλοι εν δυνάμει καλλιτέχνες” και πολύ καλλίτερος θα ήταν ο κόσμος μας.

Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια ή και όνειρα;

Παρατηρώντας τι συμβαίνει γύρω μας θεωρώ ότι ανήκω στους τυχερούς- κι ευγνωμονώ τη ζωή γι αυτό -που μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν αρκετά από τα όνειρα και τα σχέδιά τους. Κάνω όνειρα έχοντας πάντα κατά νου ότι η ζωή έχει περισσότερη φαντασία. Αγαπώ τα ταξίδια, κυρίως αυτά που με φέρνουν κοντά στις αναζητήσεις μου και θα ήθελα να καταφέρω να τα πραγματοποιήσω. Η τέχνη και το ταξίδι είναι για μένα πολύ κοντά, κάποιες φορές- σαν έννοιες, ταυτίζονται κιόλας.
Aggeliki MK Athanasiadi | Αγγελική ΜK Αθανασιάδη
Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 02.12.18 
#Γραφιστορίες #141