30.5.17

Horror Vacui | Κενοφοβία

[ΕΛ] Η έννοια του κενού και η σημασία της μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα μελέτης όχι μόνο των τεχνών, όπως η μουσική ή το design, αλλά ακόμα και της θεολογίας, της ψυχολογίας ή των φυσικών επιστημών. Από την Αριστοτελική θεώρηση της έννοιας μέχρι τη σύγχρονη κβαντική αντίληψη περί κενού, ένα μεγάλο πλήθος μελετητών από κάθε κλάδο ασχολήθηκε με τη σημασία του και την εφαρμογή του σε σχέση με το αντίστοιχο θεωρητικό ή πρακτικό αντικείμενο του εν λόγω κλάδου.

Σύμφωνα με τον Γάλλο συνθέτη Claude-Achille Debussy, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μουσικού ιμπρεσιονισμού, «Μουσική είναι το κενό ανάμεσα στις νότες». Η μαγεία τη παύσης, όπως συνηθίζουν να λένε οι μουσικοί, είναι αυτή που μπορεί να δώσει υπόσταση σε ένα μουσικό κομμάτι, ο κενός χρόνος ανάμεσα σε δύο μουσικές φράσεις, η αρχή του διαλόγου ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη φωνή, η εναλλαγή των ρόλων μεταξύ του σολίστ και της ορχήστρας. Είναι η εκκωφαντική σιωπή της Grande Pausa κατά την οποία όλα τα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας κόβουν απότομα κάθε ήχο, σαν ξαφνικός θάνατος, σαν τη βροντή ενός κεραυνού που ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα και καθηλώνει τον ακροατή. Είναι ο κενός χρόνος που κάνει διακριτές τις νότες και συνθέτει το υπόστρωμα του ρυθμού και της μελωδίας, ο αέρας που χρειάζεται μια μουσική σύνθεση για να αναπνεύσει.

Την ίδια αξία έχει για το design και την οπτική επικοινωνία ο κενός χώρος. Σε αντίθεση με το υπερφορτωμένο εως ασφυκτικό στιλ της Βικτοριανής εποχής, που πολύ εύστοχα χαρακτήρισε ο Ιταλός κριτικός τέχνης Mario Praz ως «Horror Vacui», Κενοφοβία - φόβος για τον κενό χώρο, το κίνημα του Μινιμαλισμού επηρέασε και διαμόρφωσε σε σημαντικότατο βαθμό τη σύγχρονη αισθητική στον δυτικό κυρίως κόσμο και κατ επέκταση βρήκε εφαρμογή αρχικά στην έντυπη και στη συνέχεια στην ηλεκτρονική οπτική επικοινωνία. Δικαίως η Κενοφοβία θεωρείται ως η Νέμεσης της γνωστής ρήσης, του Γερμανικής καταγωγής αρχιτέκτονα, Ludwig Mies van der Rohe, «Less is More», αλλά και των αρχών της Gestalt σε σχέση με την δυναμική και την αξία του κενού χώρου. Η τάση γεμίσματος κάθε κενού χώρου με διακοσμητικά ή άλλα στοιχεία είναι μια πρακτική που απαντάται σε διάφορες περιόδους και μορφές τέχνης, ήδη από τους αρχαίους χρόνους μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

Σύμφωνα με τον επίσης Γερμανό τυπογράφο Jan Tschichold ο λευκός, κενός χώρος δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα παθητικό φόντο της σύνθεσης, αλλά ως ένα ενεργό στοιχείο αυτής. Αυτό που θα πρέπει να έχει ως βασική του αρχή ένας σχεδιαστής είναι ότι κάθε φορά που προσθέτει ένα επιπλέον στοιχείο στη σύνθεσή του, αφαιρεί ταυτόχρονα και ένα κομμάτι πολύτιμου κενού χώρου. Στη γραφιστική, η ορθή χρήση του κενού χώρου όχι μόνο καθιστά το περιεχόμενό πιο ελκυστικό, καθαρό και κομψό, αλλά βοηθά επίσης στην αναγνωσιμότητα. Εάν χρησιμοποιηθεί με έξυπνο τρόπο, βοηθά στην ιεράρχηση και διαίρεση του περιεχομένου καθώς και στην καθοδήγηση του αναγνώστη εύκολα από το ένα στοιχείο της σύνθεσης, που μπορεί να είναι ένα κείμενο, μία ιστοσελίδα ή ακόμα και ένα διαφημιστικό φυλλάδιο, στο άλλο, καθώς τα στοιχεία αυτά είναι περισσότερο αναγνωρίσιμα και ευκολότερο να εντοπιστούν.

Κατά μία έννοια το κενό μπορεί να θεωρηθεί ότι όχι μόνο δύναται να ενισχύσει το μήνυμα ή την πληροφορία αλλά εν τέλει αποτελεί και το ίδιο φορέα αυτής. Τι είναι όμως τελικά το κενό; Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, το κενό δεν είναι πραγματικά άδειο, παρά στροβιλίζεται από φευγαλέα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και εικονικά σωματίδια που αναδύονται μέσα και έξω από την ύπαρξη και ενώ είναι εικονικά, αυτά τα σωματίδια βρίσκονται στη ρίζα των όλων των παρατηρούμενων κβαντικών φαινομένων. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο ισχύει και για την οπτική επικοινωνία! Σίγουρα θα αστειεύεστε κύριε ... Μίλτο!

[ΕΝ]

The concept of vacuum and its significance can be considered as one of the most important subjects of study not only of arts, such as music or design, but also of theology, psychology or natural sciences. From the Aristotelian view of the concept to the modern quantum notion of vacuum, a large number of scholars from each branch dealt with its importance and its application in relation to the theoretical or practical subject of this branch.

According to French composer Claude-Achille Debussy, one of the most important representatives of impressionism in music, "Music is the space between the notes". The magic of pausing, as the musicians usually say, is the one that can give substance to a musical piece, the silent time between two musical phrases, the beginning of the dialogue between the first and the second voice, the rotation of the roles between the soloist and the orchestra. It is the deafening silence of Grande Pausa, in which all the organs of a symphony orchestra cut off every sound like a sudden death, like the thunder of a lightning that electrifies the atmosphere and amazes the listener. It is the silent time that distinguishes the notes and synthesizes the substrate of rhythm and melody, the air that needs a musical composition to breathe.

The same significance the empty space has for design and visual communication. In contrast to the overcrowded, stiffening style of the Victorian era, which the Italian art critic Mario Praz successfully described as "Horror Vacui," as "fear of the empty space", the movement of Minimalism has influenced and shaped, to a very large extent, contemporary aesthetics in the western world mainly and hence found application primarily in printed and then in electronic visual communication. It is right that Kenophobia is considered as the nemesis of the well-known saying, of the German-born architect Ludwig Mies van der Rohe, “Less is More”, but also the principles of Gestalt in relation to the dynamics and value of the empty space. The tendency to fill any space with decorative or other elements is a practice that is encountered in various periods and forms of art, from ancient to modern times.

According to the German print typographer, Jan Tschichold, the white, empty space should not be considered as a passive background of the composition but as an active element of it. What a designer should have as a basic principle is that whenever he adds an extra element to his composition, he also removes a piece of precious empty space. In graphic design, the correct use of the empty space not only makes the content more attractive, clean and elegant, but also helps in the readability. If intelligently used, it helps to prioritize and divide the content as well as to guide the reader easily from one element of the composition, which may be a text, a web page, or even a brochure, to another, as these elements are more recognizable and easier to identify.

In a sense, the void can be seen as not only able to amplify the message or the information, but ultimately it is also the body of it. But what is the definition of empty space? According to quantum theory, the vacuum is not really empty, rather than swirling by fleeting electromagnetic waves and virtual particles that emerge in and out of existence, and while they are virtual, these particles are at the root of all observed quantum phenomena. I'm sure the same applies to visual communication! Surely you're joking, Mr. ... Milto!Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 28.05.17
#Γραφιστορίες #100


Translation | Μετάφραση: Achilleas Karras | Αχιλλέας Καρράς
Translation editing | Επιμέλεια μτφ: Miltos Karras | Μίλτος Καρράς

22.5.17

Η ισχύς εν τη ενώσει

Λίγες μέρες πριν τη διάλυση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος, έκανε το πρώτο δημόσιο βήμα της η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου. Την Τρίτη 16 Μαΐου, στη Λευκωσία, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση της νεοσυσταθείσας Ένωσης. Την εκδήλωση προλόγισαν οι Ευριπίδης Ζαντίδης και Γιώργος Σουγλίδης μιλώντας για τους έξι μύθους που αφορούν το Κυπριακό Design, μύθους τους οποίους βέβαια φρόντισαν να καταρρίψουν μέσα από σειρά ιστορικών και συγχρόνων παραδειγμάτων. Οι μύθοι αυτοί έχουν να κάνουν με την παράδοσης της γραφιστικής στο νησί, το κόστος του design, την ευκολία του επαγγέλματος του σχεδιαστή, την αναγκαιότητα ή όχι της αντιγραφής ξένων σχεδιαστικών προτύπων, τις παρεμβάσεις που δέχεται πολλές φορές ένας γραφίστας στη δουλειά του από τους πελάτες και την σπουδαιότητα ή όχι ενός σωστού brief. Το συμπέρασμα της σύντομης αυτής εισαγωγής ήταν ότι η αλλαγή της αντίληψης σε σχέση με το design στην Κύπρο έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα. Κατόπιν οι εικονογράφοι Ντένης Κωνσταντίνου και Σπύρος Δημητριάδης παρουσίασαν δείγμα της δουλειάς τους και μίλησαν ανοιχτά για τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην επαγγελματική τους πορεία μέχρι σήμερα.


Η εκδήλωση συνεχίστηκε με την παρουσίαση της Ένωσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και έκλεισε με τις ερωτήσεις του κοινού το οποίο εξέφρασε τις προσδοκίες του σε σχέση με τη μελλοντική δράση της Ένωσης όσον αφορά όλα τα σημαντικά θέματα με τα οποία κανένας δεν ασχολήθηκε μέχρι τώρα, τα φλέγοντα και διαχρονικά δηλαδή αιτήματα του κλάδου. Η επαγγελματική και νομική κατοχύρωση του γραφίστα και η αναγνώριση των πνευματικών του δικαιωμάτων επί των δημιουργιών του. Η σχεδόν ανυπαρξία συμβολαίων, η εργασιακή αβεβαιότητα και η μη αναγνώριση της επαγγελματικής υπόστασης του σχεδιαστή, εικονογράφου ακόμα και από τους κρατικούς μηχανισμούς, σε συνδυασμό με την άγνοια του ευρύτερου κοινού δημιουργούν ένα κλίμα υποβιβασμού όχι μόνο της αξίας της οπτικής επικοινωνίας αλλά και του κλάδου εν γένει. Η ανάγκη καλλιέργειας και οριοθέτησης ενός κώδικα δεοντολογίας μεταξύ συναδέλφων αλλά επίσης και ανάμεσα σε δημιουργούς και πελάτες, η νομική υποστήριξη και ειδικότερα προς τους νέους επαγγελματίες είναι κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν και στα οποία θα πρέπει να ενσκήψει η Ένωση στο προσεχές μέλλον.


Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το πλήθος των εκδηλώσεων, υπό μορφή συνεδρίων, φεστιβάλ, διαλέξεων, εργαστηρίων, εκθέσεων και διαγωνισμών που αφορούν όχι μόνο τη γραφιστική αλλά και την οπτική επικοινωνία στο σύνολό της, πετυχαίνοντας να φέρουν κοντά τους δημιουργικούς επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο και να καλλιεργήσουν το γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής Ένωσης. Το φεστιβάλ Animation Animafest Όψεις του Κόσμου, το Παγκόσμιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας ICTVC, το Παγκόσμιο Συνέδριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας ICSVC, το International Motion Festival IMF, το Comic Con, τα βραβεία Pygmalion του Cyprus Creative Club, το Συνέδριο Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας Κύπρου -παιδί των γραφιστοριών- Graphic Stories Cyprus, το Behance Portfolio Reviews, το World Design Day, και το φεστιβάλ I Love Graphic. Είναι ανάγκη συνεπώς, υπό τη σκέπη και με την αρωγή της Ένωσης, οι δράσεις αυτές να ενδυναμώσουν ενώνοντας τις δυνάμεις τους για τον κοινό σκοπό που είναι η προβολή και προώθηση του Κυπριακού Design σε διεθνές επίπεδο, η ανέλιξη του κλάδου και η καθιέρωση της αξίας και της σπουδαιότητάς του στη συνείδηση του κοινού.

Ως γραφίστρια και μέλος της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου - ΕΓΕΚ, έχοντας ήδη διοργανώσει τρία Συνέδρια Οπτικής Επικοινωνίας στο νησί και αρθρογραφώντας κατά τα τελευταία τρία χρόνια επί εβδομαδιαίας βάσεως στο πολιτιστικό έντυπο “Παράθυρο” της εφημερίδας “Πολίτης” για τα θέματα που απασχολούν την κοινότητα των σχεδιαστών, εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στην Ένωση για το δύσκολο έργο που την περιμένει και ελπίζω όλοι οι σχεδιαστές να γίνουμε μία γροθιά για την ενδυνάμωση του επαγγέλματός μας, τη νομική του κατοχύρωση και την ανύψωσή του στη συνείδηση του κοινού.Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 21.05.17
#Γραφιστορίες #099
 
14.5.17

Diversification and Visual Communication | Διαφοροποίηση και Οπτική Επικοινωνία

[EN]

Visual Communication Designer! A title of professional status, significant, widely used, sometimes rightly and reasonably justified by those who use it, but rarely perceived by those who hear it. While the terms "Designer" and "Visual", perhaps more technical, are usually easier for the average receiver to understand, the term "Communication" poses inherent difficulties due not only to its very nature but also to the different subjective and objective background of the two ends of the communication channel, transmitter and receiver. In order to simplify the problem a little, we could say that communication is the process of exchanging information between two or more parties for which this information is meaningful and therefore the exchange as an act acquires a meaning. As communication we can consider the exchange of thoughts, ideas, messages, emotions or information through speech, image, writing or even behavior. Communication is intended to act on the receiver in such a way as to cause the appearance of ideas, acts or emotions, and ultimately affect his or her condition and behavior. In view of achieving or intending to achieve these goals, the information transmitted is meaningful and from this meaning comes the term "Communication" and ultimately the designer acquires professional status.

The degree of achievement of the goals for which the communication takes place and whether it is intentionally transformed in reality determines the measure of its effectiveness. Effective visual communication is the one that responds to real, measurable and clearly predetermined goals. This point is also the fundamental difference between applied arts, such as graphic design and visual communication, and so-called fine arts such as painting or sculpture.

But how effective can visual communication be, which concerns for example, a product or even a service provided in the modern era of the information revolution and globalization? In a market that is overwhelmed by images, messages and information the key that can open the door to commercial acceptance and therefore economic success is diversification. According to the founder of the theory of the evolution of species, Charles Darwin, to borrow the conclusions of another scientific discipline, diversification, variation and continual adaptation is the secret to the survival of biological organisms in the natural world. Similarly, in modern consumption society-jungle, the "life expectancy", the commercial success of a product, compared to other similar competitive items, is in absolute accordance with its degree of differentiation. Supermarket shelves, wine bottles, ice packs in refrigerators are the result of this logic that is imprinted with every detail in their design. It is this diversification that aims to attract the attention of the consumer, to open a channel of communication with it and to cultivate a relationship of trust with the brand.

Uniformity, imitation, leveling of diversity are signs of poor competition, regression and decline. This logic is typically reflected in a more general context, through the words of the English philosopher Sir Herbert Read, "Progress is measured by the degree of differentiation within a society," and a visual communication designer can only seek that progress.


[ΕΛ]

Σχεδιαστής Οπτικής Επικοινωνίας! Ένας τίτλος επαγγελματικής ιδιότητας, βαρυσήμαντος αν μη τι άλλο, ευρέως χρησιμοποιούμενος, ενίοτε δικαίως και επαρκώς αιτιολογημένος από εκείνους που τον χρησιμοποιούν, αλλά σπανίως αντιληπτός από εκείνους που τον ακούν. Ενώ οι όροι «Σχεδιαστής» και «Οπτική», ως ίσως περισσότερο τεχνικοί, είναι συνήθως ευκολότερο κατανοητοί από τον μέσο δέκτη, η κατανόηση του όρου «Επικοινωνία» εμπεριέχει εγγενείς δυσκολίες εξαιτίας όχι μόνο της ίδιας της φύσης της αλλά και λόγω του διαφορετικού υποκειμενικού και αντικειμενικού υποβάθρου των δυο άκρων του καναλιού επικοινωνίας, πομπού και δέκτη. Θέλοντας να απλοποιήσουμε λίγο το πρόβλημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών για τα οποία η πληροφορία αυτή έχει νόημα και ως εκ τούτου αποκτά νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Ως επικοινωνία μπορούμε να θεωρήσουμε την ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή πληροφοριών μέσω της ομιλίας, της εικόνας, της γραφής ή ακόμα και της συμπεριφοράς. Η επικοινωνία έχει ως στόχο να ενεργήσει πάνω στο δέκτη με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και τη συμπεριφορά του. Με γνώμονα την επίτευξη ή την πρόθεση επίτευξης των στόχων αυτών, η μεταδιδόμενη πληροφορία έχει νόημα και από το νόημα αυτό εκπορεύεται ο όρος «Επικοινωνία» και εν τέλει αποκτά επαγγελματική υπόσταση ο σχεδιαστής.

Ο βαθμός επίτευξης των στόχων για τους οποίους πραγματοποιείται η επικοινωνία και το κατά πόσο αυτή από πρόθεση μετουσιώνεται σε πραγματικότητα ορίζει το μέτρο της αποτελεσματικότητάς της. Αποτελεσματική οπτική επικοινωνία είναι εκείνη που ανταποκρίνεται σε πραγματικούς, μετρήσιμους και με σαφήνεια προκαθορισμένους στόχους. Στο σημείο αυτό έγκειται και η θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στις εφαρμοσμένες τέχνες, όπως είναι η γραφιστική και η οπτική επικοινωνία και στις καλές τέχνες, όπως η ζωγραφική ή η γλυπτική.

Πόσο αποτελεσματική όμως μπορεί να είναι η οπτική επικοινωνία που αφορά επί παραδείγματι κάποιο προϊόν ή έστω μια παρεχόμενη υπηρεσία στη σύγχρονη εποχή της επανάστασης της πληροφορίας και της παγκοσμιοποίησης; Σε μια αγορά που κατακλύζεται από εικόνες, μηνύματα και πληροφορίες το κλειδί που μπορεί να ανοίξει την πόρτα της εμπορικής αποδοχής και συνεπώς οικονομικής επιτυχίας, είναι η διαφοροποίηση. Σύμφωνα τον θεμελιωτή της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών, τον Κάρολο Δαρβίνο, για να δανειστούμε τα συμπεράσματα ενός άλλου επιστημονικού κλάδου, η διαφοροποίηση, η ποικιλομορφία και η συνεχής προσαρμογή είναι το μυστικό της επιβίωσης των βιολογικών οργανισμών στον φυσικό κόσμο. Κατά αντιστοιχία, στη σύγχρονη καταναλωτική «ζούγκλα», το «προσδόκιμο ζωής» - εμπορικής επιτυχίας ενός προϊόντος, σε σχέση με άλλα παρόμοια ανταγωνιστικά είδη, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τον βαθμό διαφοροποίησής του. Τα προϊόντα στα ράφια των υπεραγορών, τα μπουκάλια των ποτών στις κάβες, οι συσκευασίες γάλατος στα ψυγεία είναι αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της λογικής που αποτυπώνεται με κάθε δυνατή λεπτομέρεια στη σχεδίαση τους. Είναι αυτή η διαφοροποίηση που έχει ως στόχο να προσελκύσει την προσοχή του καταναλωτικού κοινού, να ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας με αυτό και να καλλιεργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με το brand.
Η ομοιομορφία, η εξομοίωση, η ισοπέδωση της διαφορετικότητας είναι δείγματα μη υγιούς ανταγωνισμού, οπισθοδρόμησης και παρακμής. Η λογική αυτή αποτυπώνεται χαρακτηριστικά, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, μέσα από τα λόγια του Άγγλου φιλόσοφου Sir Herbert Read, «Η πρόοδος μετριέται από το βαθμό διαφοροποίησης μέσα σε μια κοινωνία» και ένας σχεδιαστής οπτικής επικοινωνίας δεν μπορεί παρά να επιζητεί την πρόοδο αυτή.Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 14.05.17
#Γραφιστορίες #098Translation | Μετάφραση: Achilleas Karras | Αχιλλέας Καρράς
Translation editing | Επιμέλεια μτφ: Miltos Karras | Μίλτος Καρράς

 


9.5.17

Ψυχολογία χρωμάτων

 
«Όλα τα χρώματα είναι φίλοι των γειτόνων τους και
εραστές των αντιθέτων τους.»
Marc Chagall, 1887-1985


Στο σχεδιασμό εντύπων, συσκευασιών, λογοτύπων, ηλεκτρονικών σελίδων κ.ά. η επιλογή των χρωμάτων είναι εξαιρετικά σημαντική. Πλέον των στοχευμένων μηνυμάτων που θέλουμε να μεταδόσουμε, τα χρώματα βοηθούν και στην πώληση, είτε αυτό είναι μια συσκευασία σε ένα ράφι, είτε αυτό είναι ένα προϊόν σε e-shop ή και το ίδιο το e-shop. Kαλό είναι να επιλέγουμε για ένα λογότυπο και φυσικά για όσα το ακολουθήσουν, ένα ή δυο χρώματα, όχι περισσότερα. Μάλιστα, ακόμα πιο σωστό, θα ήταν το ένα εκ των δύο να ανήκει στα λεγόμενα αχρωματικά, ουδέτερα χρώματα: λευκό, μαύρο, γκρι, καφέ. Έτσι είναι πιο εύκολο να δημιουργήσουμε «ταυτότητα» και να είμαστε σε σύντομο χρονικό διάστημα αναγνωρίσιμοι. Πλέον λοιπόν του σχεδιασμού, που σίγουρα είναι ο κυριότερος, σημαντική είναι και η επιλογή χρωμάτων.

Ας δούμε τις βασικές κατηγορίες χρωμάτων.1. ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Για να αντιληφθείτε ποια είναι αυτά σκεφτείτε τον πάγο με τις συνδυασμένες αποχρώσεις του από το μπλέ στο πράσινο και από το πράσινο στο μπλε.

Μπλε χρώμα
Το μπλε υποδηλώνει ηρεμία και σταθερότητα. Ένα λογότυπο με κύριο χρώμα το μπλε, περνάει στον πελάτη τις αξίες της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας. Το βαθύ μπλε-βιολετί είναι γνωστό και ως «βασιλική πορφύρα». To μπλε είναι ένα από τα δημοφιλέστερα χρώματα της οπτικής επικοινωνίας.

► ΤΙP1: Το Μπλε-Γκρι, γνωστό και ως Ναυτικό-Μπλε, έχει υιοθετηθεί -κατά κάποιον τρόπο- ως «ουδέτερο χρώμα». Δηλώνει αξιοπιστία, υπευθυνότητα και διάρκεια. Χρησιμοποιείται ευρέως σε φόρμες, ρούχα εργασίας, στολές κ.λπ.

► TIP2: Το Μπλε, όταν συνδυάζεται με το Κόκκινο ανήκει στα Εκρηκτικά Χρωματικά Σχήματα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε  τον συνδυασμό μειώστε λίγο τη Magenta από το Κόκκινο π.χ. 100% Yellow, 80-95% Magenta (όχι 100% Magenta)

Πράσινο χρώμα
Το πράσινο είναι ιδανικό για εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οικολογίας π.χ. ανακύκλωση, βιολογικά προϊόντα κ.λπ. Το πράσινο ανήκει και στα λεγόμενα Ήρεμα Χρώματα. Αυτά, βασίζονται στο Μπλε που έχει εμποτισθεί με κίτρινο ή κόκκινο, δημιουργώντας μια εκπληκτική γκάμα από το πράσινο μέχρι το μπλε ή το βιολετί. Τα χρώματα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ηρεμιστικά, ειρηνικά, ιδανικά για διαλογισμό και γαλήνη. Χρησιμοποιούνται επίσης στους τομείς των Ανθρώπινων Πόρων και της Βιομηχανίας Φαρμάκων.

► ΤIP: Ο συνδυασμός μπλε -γκρι δημιουργεί τα λεγόμενα Ανανεωτικά Χρώματα, όπως το teal (το χρώμα της αγριόπαπιας) ή του aqua (νερό στα ιταλικά). Αν δοκιμάσετε να βάλετε και λίγο κίτρινο θα έχετε φτιάξει έναν ιδανικό συνδυασμό για εφαρμογή σε επικοινωνία αθλητικών ρούχων (κυρίως για κολύμβηση), καλλυντικά για το μπάνιο και τη γυναίκα.

Μωβ χρώμα
Το μωβ χρώμα έχει συσχετιστεί με την πολυτέλεια, την επιτυχία και τη διάκριση.

2. ΘΕΡΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Στα θερμά χρώματα ανήκει το κόκκινο, το κίτρινο και το πορτοκαλί.

Κόκκινο Χρώμα
Το έντονο κόκκινο, γνωστό και ως κόκκινο της φωτιάς έχει αποδειχθεί πως ερεθίζει το σώμα, αυξάνοντας τους καρδιακούς παλμούς, όπως και τη σωματική θερμοκρασία. Δεν είναι τυχαίο πως θεωρείται το χρώμα της αγάπης, του πάθους και του έρωτα. Σίγουρα είναι ένα από τα δυνατότερα χρώματα στην επικοινωνία.

Κίτρινο Χρώμα
Το κίτρινο είναι χρώμα χαράς και αισιοδοξίας. Κρατά τον χρήστη σε εγρήγορση, πνευματική διαύγεια ενώ δίνει ζωντάνια, αίσθηση ελπίδας και έναν παρήγορο προσανατολισμό. Τα τελευταία χαρακτηριστικά του είναι και τα σημαντικότερα ώστε να χρησιμοποιηθούν στην οπτική επικοινωνία.

Πορτοκαλί Χρώμα
Ζωηρό και ενεργειακό χρώμα, συχνά σχετίζεται με θέματα υγείας και ευεξίας.

► TIP
Το κόκκινο και πορτοκαλί, έντονα και λαμπερά χρώματα προσελκύουν περισσότερο τους παρορμητικούς καταναλωτές. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε προσφορές και εκπτώσεις. Ωστόσο, αυτά τα χρώματα δύσκολα κτίζουν φήμη και πελατεία οπότε καλό είναι να αποφεύγετε να τα χρησιμοποιείτε σε μονοχρωματικά λογότυπα. Από την άλλη είναι ιδανικά για κάποιες συσκευασίες, όπως αυτές των ποτών και των τσιγάρων ενώ τέλος, εξαιτίας της δύναμής τους επιλέγονται σε εθνικές σημαίες, σημαίες ομάδων κ.ά.

 
 

3. ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα Αχρωματικά. Ουδέτερο χρώματα είναι το καφέ, ενώ αχρωματικά το λευκό, το μαύρο και η ενδιάμεση γκάμα, τα γκρι.

Μαύρο
Το μαύρο και γενικά στα σκούρα, σκοτεινά χρώματα «μικραίνουν» τον χώρο. Στη γραφιστική μπορούν να δώσουν «βάθος», τρεις διαστάσεις, σε μια εικονογράφηση -όσο πιο πίσω, τόσο πιο σκοτεινές οι αποχρώσεις- αναδεικνύοντας το κεντρικό θέμα που το φέρνουν σε πρώτο πλάνο. Στην επικοινωνία δημιουργούν την αίσθηση του σοβαρού, του αξιόπιστου, του δυναμικού και του επαγγελματικού.

Γκρι
Θεωρείται σοβαρό και συντηρητικό. Με μικρές δόσεις κίτρινου, μπλε ή κόκκινου δίνει μια ποικιλία «ζεστών» και «ήρεμων» χρωματικών σχηματισμών. Ιδανικό για background σε καταχωρήσεις, συσκευασίες, έντυπα ή και e-shop που θέλουν να δείξουν έναν τυπικό και σοβαρό χαρακτήρα. Το γκρι είναι ανώνυμο, σιωπηλό και δεκτικό, διαθέτει δηλαδή όλες αυτές τις αρετές που το κάνουν ιδανικό για να στηριχθούν σε αυτό άλλα λαμπερα χρώματα.

Λευκό
Σχετίζεται με την αγνότητα, την αθωότητα και την καθαριότητα. Συμβολίζει την ειλικρίνεια και την προτίμηση στη λιτότητα. Για τον λόγο πως το λευκό και το μαύρο είναι αχρωματικά συνδυάζονται τέλεια με όλα τα χρώματα.

Καφέ Xρώμα
Ένα πολύ ζεστό χρώμα που εκφράζει την αξιοπιστία.  Στη σχεδίαση χρησιμοποιείται συχνά για background.


Κείμενo και infographics από τον Μιχάλη Αντωνόπουλο στο kartomania.gr 

Πηγή: kartomania.gr


8.5.17

Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη σε Εφαρμογή - Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

Το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου αποτελεί το κόσμημα ενός τόπου πλούσιου σε πολιτισμική κληρονομιά, ο οποίος ανάγει την ύπαρξή του στην αρχαιότητα. Το Μουσείο, το οποίο διακρίνεται για τη μοντέρνα αρχιτεκτονική του, πήρε το όνομά του από το μοναχό πατέρα Καλλίνικο Σταυροβουνιώτη, τέκνο και ευεργέτη της Αθηένου καθώς και εξαίρετο αγιογράφο. Το Μουσείο περιλαμβάνει συλλογές: Εκκλησιαστικής Τέχνης, Αρχαιολογική και Εθνογραφική και συστεγάζεται στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθηένου, μαζί με το Δημαρχείο της κωμόπολης. Σκοπός των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου είναι η λειτουργία του ως κέντρο άμεσης επικοινωνίας μουσειακών αντικειμένων και επισκεπτών, πηγή γνώσης για μικρούς και μεγάλους, αφύπνιση μνήμης για τα χρόνια εκείνα τα παλιά, πόλο έλξης τουριστών και γνωριμία με την τοπική - εθνική ιστορία και πολιτισμό.


Ο Δήμος Αθηένου και το Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου στο πλαίσιο των εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και με αφορμή την παρουσίαση της Έκθεσης «Εφτά Ιστορίες. Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη», διοργανώνουν εκδηλώσεις με θέμα «Δαντέλες και Σύγχρονη Τέχνη σε Εφαρμογή», την Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν εργαστήρια τέχνης και κεντητικής, κατά τις ώρες 11:00-13:00 και 16:30-18:30. Το πέρας των εργαστηρίων θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από το Δήμαρχο Αθηένου, κ. Κυριάκο Καρεκλά και το Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παύλο Παρασκευά, καθώς και παρουσίαση έργου σύγχρονης τέχνης, το οποίο θα δημιουργηθεί στον εξωτερικό χώρο του Καλλινίκειου Δημοτικού Μεγάρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης προβολή ταινίας με τίτλο «Η δημιουργία μιας Έκθεσης» και ξενάγηση στην Έκθεση που φιλοξενεί το μουσείο.
Τα εργαστήρια τέχνης θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες: Αναστασία Λαμπασκή Ονησιφόρου, Ειρήνη Κλοκκαρή, Έλενα Τσιγαρίδου, Ναταλία Πεχλιβάνη, Χριστιάνα Πουγεράση, Χρυσόστομο Ιωσηφίδη και Χρυσόστομο Κίτα. Το εργαστήριο κεντητικής θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την κεντήτρια Παντελίτσα Τράχηλου.


Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.


Πρόγραμμα Εργαστηρίων: 
11:00-13:00  ‘‘Δαντέλα στον πηλό & αφηρημένη τέχνη’’
Αναστασία Λαμπασκή Ονησιφόρου & Χριστιάνα Πουγεράση / Ηλικίες: 8 - 12 ετών
11:00
-13:00 ‘‘Ολόπλουμη γραφιστική’’
Χρυσόστομος Ιωσηφίδης & Χρυσόστομος Κίτας / Ηλικίες: 16+
16:30
-18:30  3D Αθηενίτικη δαντέλα’’
Ειρήνη Κλοκκαρή, Έλενα Τσιγαρίδου & Ναταλία Πεχλιβάνη / Ηλικίες: 12 - 18 ετών
16:30
-18:30  ‘‘Δαντέλα με το βελόνι’’
Παντελίτσα Τράχηλου / Ηλικίες: 16+
17:30
-18:30  ‘Δημιουργούμε το φοινικωτό με νήματα’’
Οικογένειες & παιδιά 3 - 8 ετών
 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια μέχρι τις 12|05|17, τηλ. 24524002, συμμετοχή δωρεάν.Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο"
#Γραφιστορίες #097
  

1ο CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE

Ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές της σύγχρονης εποχής, ο Ιταλός Massimo Vignelli, είχε πει κάποτε ότι «Αν μπορείς να σχεδιάσεις ένα αντικείμενο, τότε μπορείς να σχεδιάσεις τα πάντα!» θέλοντας με την δήλωσή του αυτή να τονίσει την σπουδαιότητα του ορθού σχεδιασμού και της αξίας της δημιουργικής διαδικασίας που σχετίζετε με αυτόν. Στο πλαίσιο της λογικής αυτής, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) διοργανώνει τον πρώτο Παγκύπριο Διαγωνισμό Ρομποτικής, 1ο CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE σε συνεργασία με τον οργανισμό NPO ROBOTEX Εσθονίας, στις 25 Ιουνίου του 2017 στη Λευκωσία, στο Αθλητικό Κέντρο Κώστα Παπαέλληνα (Γήπεδο του Κεραυνού, Στρόβολος).


Μέσα από το διαγωνισμό αυτό το CCS σκοπεύει στην αναβάθμιση του τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής, την εισαγωγή της ρομποτικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αναβάθμιση των επιστημονικών πεδίων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και την προώθηση νέων μορφών μάθησης. Στόχοι του διαγωνισμού είναι η προσέλκυση μαθητών σε τομείς STEM, η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, η καλλιέργεια της διαθεματικής ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων και η ανάπτυξη πνεύματος επικοινωνίας, ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/φοιτητών και εκπαιδευτικών/ακαδημαϊκών. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των δεξιοτήτων κώδικα και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των προοπτικών απασχόλησης και σταδιοδρομίας, ο διαγωνισμός προσφέρει ευκαιρίες για την ανάδειξη των ταλέντων των διαγωνιζομένων μέσω της επίλυσης πρακτικών προβλημάτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο), φοιτητές, στρατιώτες και ενήλικες με ενδιαφέρον για τη ρομποτική τεχνολογία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ετοιμάσουν μια ομάδα από 2 μέχρι 4 άτομα, η οποία θα δημιουργήσει ρομπότ με τη χρήση των πλατφορμών ENGINO, LEGO, EDISON και ARDUINO ώστε να λάβει μέρος στις διάφορες προκλήσεις του διαγωνισμού. Οι προκλήσεις όπως μονομαχία μεταξύ δύο ρομπότ (SUMO), έξοδος ρομπότ από λαβύρινθο (Maze) και έξοδος από την πόλη (CITY PASSING) γίνονται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Οι νικητές εκτός από πλούσια δώρα και υποτροφίες θα κερδίσουν και το δικαίωμα συμμετοχής στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό ROBOTEX που θα πραγματοποιηθεί στην Εσθονία.

Η πρωτοποριακή αυτή διοργάνωση αποτελεί ένα σημαντικό έργο που εμπίπτει σε διάφορους τομείς όπως τεχνολογία, παιδεία, εκπαίδευση και νεολαία και αναμένεται να έχει μεγάλη απήχηση όχι μόνο στους νεαρούς διαγωνιζόμενους, αλλά και στις οικογένειες και τους φίλους της ρομποτικής που θα επισκεφτούν τους χώρους διεξαγωγής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο αντίστοιχος διαγωνισμός στην Εσθονία διοργανώθηκε για 16η φορά, τον περασμένο Δεκέμβριο, και προσέλκυσε εκατοντάδες συμμετέχοντες και χιλιάδες επισκεπτών που παρακολούθησαν τις εντυπωσιακές προκλήσεις. Tο 1ο CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη στρατηγική συνεργασία της Cyta και τη χρυσή χορηγία της Engino.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus Computer Society – CCS) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, επαγγελματικός και επιστημονικός σύνδεσμος ο οποίος έχει ως στόχο την προώθηση και αναβάθμιση του τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας στην Κύπρο. Ως ο κατεξοχήν επίσημος φορέας για την επιστήμη της Πληροφορικής και για τον τομέα των Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ – ICT), ο οργανισμός αυτός αναλαμβάνει, στηρίζει και συμμετέχει σε δραστηριότητες, εκδηλώσεις, επιτροπές και διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται προς όφελος των επαγγελματιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών, μαθητών, και φίλων της πληροφορικής στην Κύπρο. Κάθε χρόνο διοργανώνει, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τους Παγκύπριους Διαγωνισμούς Πληροφορικής για Μαθητές από τους οποίους προκύπτουν και οι νικήτριες ομάδες που εκπροσωπούν την Κύπρο σε Διεθνείς διαγωνισμούς, όπως η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Πληροφορικής.


Όσοι μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ομάδα συμμετοχής στο 1ο CYPRUS ROBOTEX CHALLENGE μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.robotex.org.cy και να εγγραφούν μέχρι τις 25 Μαΐου 2017.


Διοργάνωση Cyprus Computer SocietyGraphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 07.05.17
#Γραφιστορίες #097

5.5.17

Διεθνές συνέδριο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας, στα Χανιά

Το ετήσιο διεθνές συνέδριο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας με τίτλο “Γράφοντας ιστορία: Συλλογές, συλλέκτες και ο πολιτιστικός ρόλος των μουσείων τυπογραφίας” θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά στις 11, 12 και 13 Μαΐου 2017.

Το Συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Τυπογραφίας και τον Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας (AEPM), με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και του Δήμου Χανίων. Είναι η πρώτη φορά που το συνέδριο και η γενική συνέλευση του AEPM φιλοξενείται στην χώρα μας. Οι συμμετέχοντες θα είναι στελέχη μουσείων τυπογραφίας από όλη την Ευρώπη, ακαδημαϊκοί, ανθρώποι της Τυπογραφίας και των Γραφικών Τεχνών από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων: Plantin-Moretus Museum (Βέλγιο), Deutsches Museum (Γερμανία), Εθνικό Τυπογραφείο της Γαλλίας, st. Bride-foundation (Λονδίνο), Jikji Korea ( Ν. Κορεα), Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας για την δημιουργία του Διεθνούς Συνδέσμου Μουσείων Τυπογραφίας (IAPM) με την συμμετοχή του Μουσείου Τυπογραφίας.
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά.
Παράλληλα, στον εκθεσιακό χώρο του ΚΑΜ (Μεγάλο Αρσενάλι) θα φιλοξενηθεί η έκθεση “Συλλογές, συλλέκτες και ο πολιτιστικός ρόλος των μουσείων τυπογραφίας’’ με εκθέματα από το Μουσείο Τυπογραφίας. Διάρκεια έκθεσης 11-17 Μαΐου.


Το πρόγραμμα αναλυτικά

Πέμπτη 11 Μαΐου
19:00 Έναρξη Συνεδρίου στο ΚΑΜ Καλωσόρισμα – χαιρετισμοί επισήμων19:30 Γιάννης Γαρεδάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. του Μουσείου Τυπογραφίας (Ελλάδα): “Γνωριμία με τον τόπο που γίνεται το συνέδριο”19:50 Γιάννης Φίλης, καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ελλάδα): “Μουσεία Τυπογραφίας: αρχεία πολιτισμού”20:30 Alan Marshall, Πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας (Γαλλία): “Πως το έντυπο έγινε κληρονομιά: 150 χρόνια μουσεία τυπογραφίας”21:10 Μιχάλης Μεϊμάρης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Ινστιτούτο για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση, UNESCO “Sense Crete: Πολιτισμική δράση επαυξημένης πραγματικότητας – μοχλός ανάπτυξης με κέντρο το Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων”

Παρασκευή 12 Μαΐου
09:15 – 11:15 Καλωσόρισμα και ξενάγηση στο Μουσείο Τυπογραφίας

Πρωινή Συνεδρία (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο)
Συντονιστής: Παρασκευάς Περάκης, Διευθυντής της εφημερίδας “Χανιώτικα Νέα”11:50 Κωνσταντίνος Στάικος, Αρχιτέκτων, Ιστορικός του βιβλίου και Ερευνητής (Ελλάδα): “Εξασκώντας την Ελληνική Τυπογραφία (15ος – 18ος αιώνας)”12:30 Γεράσιμος Λεωνίδας, αναπληρωτής Καθηγητής Τυπογραφίας στο Τμήμα Τυπογραφίας και Γραφικής Επικοινωνίας, αντιπρόεδρος της ATypI (Ηνωμένο Βασίλειο): “Διαμορφώνοντας ταυτότητες μέσα από οργανωμένες συλλογές”13:10 Γιώργος Ματθιόπουλος Καθηγητής στο Τμήμα Γραφιστικής της Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας (Ελλάδα): “Η Ελληνική Τυπογραφία της Αναγέννησης συναντά την Κρητική Λογοτεχνία μέσα από την Τέχνη του Δρόμου”

Απογευματινή Συνεδρία
Συντονιστής: Έλια Κουμή, Διευθύντρια του Μουσείου Τυπογραφίας14:50 Guy Hutsebaut, επικεφαλής των συλλογών του Μουσείου Plantin – Moretus (Βέλγιο): “Μουσείο Plantin-Moretus: Αφήγηση για ένα νέο κοινό με σεβασμό σε μία εύθραυστη συλλογή”15:20 Jurgen Bonig πρόεδρος του Zeichen der Welt e.V. (Γερμανία): “Αλφάβητα του κόσμου στο τυπογραφείο J.J.Augustin στο Gluckstad, Αμβούργο”16:00 Patrick Goossens, συλλέκτης ιστορικών τυπογραφικών μηχανημάτων και ανεξάρτητος ακαδημαϊκός (Βέλγιο): “Συλλέκτες και η πραγματική τέχνη της τεχνολογίας της ιστορικής τυπογραφίας”16:50 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ17:10 Κλήμης Μαστορίδης, Καθηγητής Τυπογραφίας & Γραφικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος): “Μετατρέποντας μία (τυπογραφική) συλλογή σε μουσείο στην Κύπρο”17:50 Νίκη Σιώκη, επίκουρη καθηγήτρια Τυπογραφίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος): “Εξω από τα μουσεία τυπογραφίας: τα έντυπα σε τοπικές μουσειακές συλλογές της Κύπρου” (αγγλικά)21:00 Αναχώρηση από την Αγορά για το Παραδοσιακό Κρητικό Δείπνο στο ΜΑΙΧ

Σάββατο 13 Μαΐου
09:50 Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας (μόνο για τα μέλη)

Πρωϊνή Συνεδρία (Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου)
Συντονιστής: Αντώνης Σκαμνάκης, επιστημονικός σύμβουλος του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου11:10 Sonja Neumann, επιμελήτρια στο Μουσείο Τεχνολογίας και Επιστημών του Μονάχου, Deutsches Museum (Γερμανία): “Η κληρονομιά της τυπογραφίας και η εποχή της πληροφορίας: συλλογή, συντήρηση και έκθεση ως μελλοντική πρόκληση για τα μουσεία τυπογραφίας”11:50 Sue Walker, Τμήμα Τυπογραφίας και Γραφικής Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Reading (Ηνωμένο Βασίλειο): “Χρησιμοποιώντας το αρχείο: η υλική υπόσταση των κειμένων”12:30 Αναστάσιος Πολίτης, Καθηγητής και Ερευνητής Γραφικών Τεχνών (Αθήνα): “Η σημασία της τυπογραφίας στη σύγχρονη οπτική επικοινωνία”.13:10 Τα νέα των μουσείων και συζήτηση16:00 Επίσκεψη στο Μουσείο – Οικία Ελευθερίου Βενιζέλου17:30 Επίσκεψη στο Μοναστήρι – Μουσείο Αγίας Τριάδας

2.5.17

Νέα εταιρική ταυτότητα για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αέρας ανανέωσης φαίνεται να πνέει το τελευταίο διάστημα για δυο από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές σχολές της Κύπρου, το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) που την ίδια σχεδόν χρονική περίοδο παρουσίασαν την ανανεωμένη οπτική τους ταυτότητα η οποία περιελάμβανε και καινούριο λογότυπο. Τα δυο αυτά πανεπιστήμια, όπως είναι γνωστό, προσφέρουν προγράμματα σπουδών στους κλάδους της γραφιστικής και της οπτικής επικοινωνίας. Η αλλαγή αυτή εκτός από μία πολύ καλά μελετημένη κίνηση εμπορικής στρατηγικής και ανανέωσης αποτελεί παράλληλα και ένα ζωντανό βιωματικό εργαστήριο για τους φοιτητές των συναφών σχολών πάνω στη δημιουργία και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης οπτικής ταυτότητας που αφορά τον φυσικό χώρο στον οποίο αφιερώνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ημέρας τους.


Ξεκινώντας από τη Λεμεσό και το ΤΕΠΑΚ, αφετηρία για τον σχεδιασμό του νέου λογοτύπου αποτέλεσε ψηφιδωτό που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του Κουρίου, στο οποίο παρουσιάζεται γυναικεία μορφή να κρατά ένα όργανο μέτρησης, ενώ παράλληλα αναγράφεται η αρχαιοελληνική επιγραφή «ΚΤΙΣΙΣ». Σύμφωνα με το δημιουργικό σκεπτικό, μέσα από την επανάληψη, τον αντικατοπτρισμό και την τοποθέτηση του γραμμικού αυτού στοιχείου, δημιουργείται εσκεμμένα στον ενδιάμεσο αρνητικό τους χώρο το γράμμα «Τ», αρχικό της λέξης Τεχνολογικό, ενώ το αρχικό γράμμα «Π» της λέξης Πανεπιστήμιο είναι, επίσης, εμφανές. Το ίδιο συμβαίνει συνειρμικά και στην αγγλική γλώσσα, καθώς το ίδιο στοιχείο ερμηνεύεται οπτικά ως «C» για Cyprus, «U» για University και «T» για Technology. Η συμμετρική σύνθεση του σημείου αντανακλά έννοιες, όπως η ισότητα και η ισορροπία, ενώ οι δύο αντίθετες αγκύλες που προκύπτουν σχεδιαστικά, ερμηνεύονται και ως «ανοικτές πόρτες», σύμβολο για τη φιλοξενία, τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια. Το τελικό σχήμα παραπέμπει, με τρόπο αφαιρετικό, σε κλασσικό κίονα που συχνά δηλώνει τον ακαδημαϊκό χώρο. Για την υφή του συμβόλου χρησιμοποιείται η μετεξέλιξη της ψηφίδας στη σύγχρονη εποχή, με τη δομική χρήση της στην ψηφιακή εικόνα ως pixel. Η σύνθεση των pixels σχεδιάζεται με τρόπο που να προσδίδει την αίσθηση της κίνησης και της συνέχειας σε έναν ζωντανό πανεπιστημιακό οργανισμό, ενώ η χρωματική τους ποικιλία, υπαινίσσεται τη διαφοροποίηση, την ανοχή, την αρμονία και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ως γραμματοσειρά επιλέχθηκε η Roboto Slabregular. Οι χρωματικές επιλογές του λογότυπου βασίζονται στην πλούσια χρωματική γκάμα του ψηφιδωτού της «ΚΤΙΣΙΣ», με το βαθύ σκούρο κόκκινο να παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη, το έντονο μπλε στη μεσογειακή θάλασσα που βρέχει την πόλη της Λεμεσού όπου εδρεύει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, το φωτεινό πράσινο που παραπέμπει στην προώθηση της αειφόρου και της περιβαλλοντικής συνείδησης και το ήρεμο γαλάζιο του ουρανού στην ελευθερία και την οικουμενικότητα.

Στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το νέο αυτό μοντέρνο και μινιμαλιστικό λογότυπο σχεδιάστηκε με σκοπό να στηρίξει το όραμα και τη στρατηγική του ιδρύματος που έχει ως στόχο να εγκαθιδρυθεί ως ένα ηγετικό πανεπιστήμιο στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τον ισχυρό δεσμό του πανεπιστημίου με τη χώρα μας. Στο καινούριο αυτό λογότυπο γίνεται η χρήση δυο βασικών χρωμάτων, του κόκκινου και του γκρι, τα οποία υπήρξαν τα χαρακτηριστικά χρώματα του πανεπιστημίου από την ίδρυση του, διατηρώντας έτσι τη σύνδεση με το πρόσφατο παρελθόν αλλά ταυτόχρονα συμβάλλοντας στην δημιουργία μιας ομαλής οπτικής συνέχειας με τις μελλοντικές εφαρμογές του. Για τη δημιουργία του λογοτύπου έχει χρησιμοποιηθεί η γραμματοσειρά Futura, που τονίζει τον διεθνή χαρακτήρα και την εξωστρέφεια που θέλει να προβάλλει το πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα γίνεται έξυπνη χρήση του κενού χώρου που ενισχύει την εικόνα του απέριττου και του μοντέρνου. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η αλλαγή στη σήμανση και στα δεκαοκτώ κτίρια της πανεπιστημιούπολης του UNIC ενώ είναι υπό έκδοση και το αντίστοιχο brand manual της νέας εταιρικής ταυτότητας.


Graphic Designer | aggeliki.mk@gmail.com
"Πολίτης της Κυριακής" | "Παράθυρο" 30.04.17
#Γραφιστορίες #095
 

"Ένα Μουσείο γεννιέται"

Πρόσκληση από το Σωματείο "ΦΙΛΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ"

Ξεκινούμε τη νέα δημιουργική περίοδο με την πρώτη μας εκδήλωση, με την Θεατρική Παράσταση «Η θαυμαστή μπαλωματού», από τον Θεατρικό Όμιλο Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις». 


Η παράσταση θα δοθεί την Δευτέρα 29 Μαΐου, στις 20:30, στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στην Λευκωσία.

Τιμή εισιτηρίου €10 
Ο αριθμός του εισιτηρίου θα συμμετέχει σε κλήρωση δώρων (έργων χαρακτικής). 


Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα δοθούν για τη δημιουργία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΧΑΜΠΗ, στη Λευκωσία.
 

Ο Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις» μας προσφέρει την παράσταση εντελώς αφιλοκερδώς, για να μας βοηθήσει να κτίσουμε το Μουσείο. Ο Δήμος Λευκωσίας μας παραχώρησε δωρεάν την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη». Δωρεάν μας παραχωρήθηκαν, για την κλήρωση, πέντε χαρακτικά έργα των: Χαμπή, Στέλιου Στυλιανού, Γιώργου Κωνσταντίνου, Ευτέρπης Παπακυριακού και Χαράλαμπου Κρασιά.

Συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις του Σωματείου, στηρίζουμε το Μουσείο.

Κρατήσεις για την παράσταση στα τηλέφωνα:  99052245, 99209908, 99549331