Συνέντευξη | Αγγελική Αθανασιάδη 15.02.2016


| Αρχείο |Συνέντευξη της Αγγελικής Αθανασιάδη στην Melissa HekkersCyprus Mail, 15 Φεβρουαρίου 2016 


Graphic Stories Cyprus #2

Μ: Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι πρωτοβουλίες του Graphic Stories Cyprus ασχολούνται εις βάθος με τις σύγχρονες γραφικές τέχνες, πόσο σημαντικό θεωρείται το να έχει κάποιος επίγνωση της οπτικής επικοινωνίας;

Α: Αν η δεκαετία του '90 ήταν η δεκαετία της επανάστασης της εικόνας, η σύγχρονη εποχή αποτελεί την περίοδο της ωριμότητας και παράλληλα της αποθέωσης της. Τα εργαλεία που η τεχνολογία παρέχει σήμερα, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος που αυτά τίθενται σε χρήση, καταδεικνύουν με τον πιο προφανή τρόπο το πόσο σημαντικό είναι να έχει κάποιος επίγνωση του τι είναι οπτική επικοινωνία. Το Graphic Stories Cyprus μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει και υλοποιεί δεν στοχεύει απλά σε μια κριτική θεώρηση των σύγχρονων γραφικών τεχνών αλλά και στην ανάδειξη της αξίας της οπτικής επικοινωνίας σήμερα και στο μέλλον. Μία πληθώρα νέων τάσεων, μορφών έκφρασης και επικοινωνίας, αλλά και επαγγελμάτων όπως οι σχεδιαστές εμπειρίας χρήστη (UX designers) έρχονται να διαμορφώσουν αυτό που σήμερα ονομάζουμε γραφικές τέχνες. Μπορεί οι θεμελιώδεις βάσεις της οπτικής επικοινωνίας όπως η θεωρία της ψυχολογίας της Gestalt να μην έχουν αλλάξει αλλά τα μελλοντικά πεδία εφαρμογής τους παραμένουν ακόμα ανεξερεύνητα.Μ:
Αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για το δεύτερο έτος που πραγματοποιείται το Graphic Stories Cyprus και, ως εκ τούτου, χαρακτηρίζει την επιτυχία τoυ, γιατί θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο για τους ανθρώπους της οπτικής επικοινωνίας και της δημιουργικότητας στην Κύπρο;

Α: Το Graphic Stories Cyprus στοχεύει στην καλλιέργεια εικαστικής παιδείας και την ανάπτυξη κριτικής αντίληψης γύρω από τις σύγχρονες γραφικές τέχνες και τα θέματα που τις απασχολούν, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και διεθνώς. Στοχεύει επίσης στην προώθηση και προβολή της Κυπριακής οπτικής επικοινωνίας και δημιουργίας όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό και στην ενθάρρυνση της δικτύωσης με πολιτιστικά ιδρύματα, φορείς και ομάδες σύγχρονης τέχνης στο εξωτερικό. Φιλοδοξεί να αποτελέσει την αφορμή για συνάντηση και αλληλεπίδραση των σχεδιαστών της Κύπρου και του εξωτερικού σε ετήσια βάση και παράλληλα ένα σημείο αναφοράς για τον χώρο της οπτικής επικοινωνίας στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής μεσογείου. Μέσω της διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εργαστηρίων έχει ως στόχο την κατάδειξη και την προώθηση της αξίας της οπτικής επικοινωνίας στο ευρύ κοινό καθώς και τη διασύνδεσή της με τα τεκταινόμενα στο κοινωνικό πεδίο. Παράλληλα, η υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων θέτει ως στόχο και την καλλιέργεια επαγγελματικής ενσυναίσθησης μεταξύ των σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας της Κύπρου και να συμβάλει στην δημιουργία κουλτούρας και αξιών. Εν κατακλείδι, το Graphic Stories Cyprus δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα κενό που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με την οπτική επικοινωνία στο νησί μας και παράλληλα να εμπνεύσει, να πυροδοτήσει και να στηρίξει και άλλες παρόμοιες προσπάθειες.

Μ:
Με λίγα λόγια, ποια είναι η αξία της οπτικής επικοινωνίας στις μέρες μας;

Α: Ο Aldous Huxley, υπήρξε εκτός από σπουδαίος συγγραφέας και στοχαστής, ένας από τους πιο εξέχοντες ερευνητές των θεωριών που σχετίζονται με την οπτική επικοινωνία. Έχοντας ο ίδιος στερηθεί την όραση του για τουλάχιστον δυο χρόνια, λόγω ασθενείας όταν ήταν ακόμα στην εφηβική ηλικία, περιέγραψε το “βλέπειν” ως το άθροισμα της αίσθησης της όρασης, της επιλογής των οπτικών ερεθισμάτων και της νοητικής διαδικασίας της αντίληψης. Με βάση τα παραπάνω η αξία της οπτικής επικοινωνίας στις μέρες μας αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια μέσα από τη διαχρονικότητα της ρήσης του Huxley “The more you see, the more you know”. Μ: Έχοντας φιλοξενήσει τον Διεθνή Διαγωνισμό Αφίσας Reggae Poster Contest πέρσι, γιατί τον φιλοξενείτε για μια ακόμα φορά;

Α: Στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης του Graphic Stories Cyprus, θελήσαμε να φέρουμε στην Κύπρο μία διεθνή έκθεση αφίσας, μέσω της οποίας θα μπορούσε το κοινό να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει τις σύγχρονες τάσεις του design από όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία μας αυτή έτυχε της ένθερμης ανταπόκρισης του κόσμου που έσπευσε να παρακολουθήσει την έκθεση. Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της έκθεσης φάνηκε να ταιριάζει με το ιδιαίτερο και πολυσυλλεκτικό υπόβαθρο των κατοίκων του νησιού και η κοινή επιθυμία για μια δεύτερη φιλοξενία της, έγινε πραγματικότητα. Σε αυτό συνετέλεσε και η πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τους δημιουργούς του διαγωνισμού καθώς και η κοινή μας φιλοσοφία στη βάση της εθελοντικής προσφοράς. Στα σχέδια μας είναι η φιλοξενία και άλλων παρόμοιων εκθέσεων διεθνούς ή τοπικού ενδιαφέροντος, όπως είναι η δεύτερη φετινή μας έκθεση που αφορά τις συγγενείς καρδιοπάθειες και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το θέμα αυτό.

Μ:
Γιατί είναι ο Διεθνής Διαγωνισμός Αφίσας Reggae Poster Contest η «κατάλληλη» έκθεση για τους σκοπούς σας;


Α: Η αγάπη του κόσμου για τη μουσική Reggae υπήρξε ο καταλύτης στην απόφασή μας για τη φιλοξενία του International Reggae Poster Contest. Η μουσική, όπως ακριβώς και το Design, είναι μία μορφή έκφρασης και επικοινωνίας. Ο συνδυασμός μουσικής και εικόνας μας ώθησε στην υλοποίηση μιας γιορτής ουσιαστικά που να συνδυάζει αυτές τις δυο μορφές τέχνης. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε όχι μόνο η συμμετοχή αλλά και η διάκριση Κύπριων σχεδιαστών στον διεθνή αυτό διαγωνισμό, έτσι ήταν μία καλή ευκαιρία να προβάλουμε και να αναδείξουμε το έργο τους, τονίζοντας παράλληλα ότι το design δεν γνωρίζει σύνορα, δεσμεύσεις και περιορισμούς.

Μ:
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαλέξεων και εργαστηρίων που περιλαμβάνονται στη φετινή εκδήλωση. Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο κύριος σκοπός αυτών, σε ποιούς απευθύνονται και πώς εντάσσονται και συμβάλλουν στο γενικότερο όραμά σας;


Α: “Το design είναι μια ευκαιρία για να συνεχιστεί η αφήγηση μιας ιστορίας και όχι για να 
βάλουμε έναν επίλογο σ' αυτήν συνοψίζοντας τα πάντα” όπως είπε και ο Tate Linden. Η φράση αυτή θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει την αλήθεια όχι μόνο για τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το Design ως γραφίστας αλλά και σε σχέση με το Graphic Stories Cyprus. Θυμάμαι ότι από τα χρόνια ακόμα των σπουδών μου πάντα έψαχνα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με ανθρώπους του χώρου της οπτικής επικοινωνίας και να ανταλλάξω απόψεις ή να πάρω κάτι από αυτά που θα είχαν να μου πουν. Θεωρώ σπουδαίο το γεγονός ότι είχα την δυνατότητα να παρακολουθώ συνέδρια, εκθέσεις, διαλέξεις και να ενημερώνομαι, από τον σχετικό με την γραφιστική, περιοδικό τύπο. Τα τελευταία 5 χρόνια ζω και εργάζομαι στην Κύπρο ως γραφίστας, ενώ από τον Ιούλιο του 2014 διατηρώ την στήλη “Γραφιστορίες” στο πολιτιστικό ένθετο Παράθυρο της κυριακάτικης έκδοσης της εφημερίδας Πολίτης. Μέσα από την στήλη αυτή θέλησα να εκφράσω σκέψεις, ιδέες και συναισθήματα γύρω από ένα τόσο δημιουργικό επάγγελμα, τη γραφιστική. Τα άρθρα μου έχουν ως στόχο την πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη σημασία και τη χρησιμότητα του graphic design αλλά και την ενημέρωση για την επικαιρότητα της κοινότητας σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας. Παράλληλα όμως ένιωθα την ανάγκη να δημιουργήσω κάτι πιο άμεσο και ζωντανό, κάτι που έμοιαζε να λείπει όλα αυτά τα χρόνια από την Κύπρο σε σχέση πάντα με το graphic design. Όπως πολύ εύστοχα έχει πει και ο Robert Peters “Το ντιζάιν δημιουργεί κουλτούρα, η κουλτούρα διαμορφώνει τις αξίες και οι αξίες καθορίζουν το μέλλον”. Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα της υλοποίησης του Graphic Stories Cyprus, που δεν είναι απλά το αποτέλεσμα μίας εσωτερικής ανάγκης για επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους γραφίστες και σχεδιαστές της Κύπρου. Έχει ως στόχο τη μετάδοση γνώσεων και εξειδικευμένης τεχνικής κατάρτισης καθώς και τη διερεύνηση των σύγχρονων τάσεων του graphic design. Οι διαλέξεις και τα εξειδικευμένα workshops από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες σχεδιαστές, έχουν ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και ιδεών αμφίδρομα μεταξύ ομιλητών και κοινού και απευθύνονται τόσο σε φοιτητές, όσο και σε επαγγελματίες σχεδιαστές που αναζητούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Comments

Popular

Διπλή διεθνής διάκριση για την ομάδα ρομποτικής του Γυμνασίου Αρχαγγέλου, Λακατάμιας, στο Robotex International

Η εικαστικός Ειρήνη Γκόνου παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο De Materia Magica

Graphic Stories Cyprus to Represent Cyprus at the Prestigious Festival Eastern European Design (FEED) in Warsaw!