ENVISION - Ενδυνάμωση Επιχειρηματικότητας των Τομέων Πολιτισμού και Δημιουργικότητας στην Ψηφιακή Εποχή

ENVISION - Ενδυνάμωση Επιχειρηματικότητας των Τομέων 

Πολιτισμού και Δημιουργικότητας στην Ψηφιακή Εποχή

 

Ένα ακόμη καινοτόμο έργο υλοποιεί στην Κύπρο η συμβουλευτική εταιρεία WisefourLtd, σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, και την Ολλανδία στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας, το έργο θα δημιουργήσει μιας διαδικτυακή πλατφόρμα επιμόρφωσης (e-learning), με ειδικά σχεδιασμένο υλικό για την απόκτηση νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τα ενδιαφερόμενα μέρη των προαναφερθέντων τομέων. Το έργο απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες, και νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και σε μεμονωμένους επιχειρηματίες στον τομέα του Πολιτισμού. Επίσης αφορά σπουδαστές και ερευνητές σε διάφορους πολιτιστικούς-καλλιτεχνικούς φορείς, και πολιτιστικούς οργανισμούς που επιθυμούν να υιοθετήσουν νέους και καινοτόμους τρόπους προσφοράς πολιτιστικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Το νέο αυτό και εξαιρετικά καινοτόμο πρόγραμμα θα λειτουργήσει ως μία δικλείδα ασφαλείας για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους τομείς, και οι οποίοι έχουν επηρεαστεί δραματικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19. Μέσω στενής επικοινωνίας με φορείς και καλλιτέχνες, καθώς επίσης και ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε η άμεση και επιτακτική ανάγκη για οικονομική υποστήριξη, αλλά και για καθοδήγηση αναφορικά με τη χρήση των σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το ENVISIONείναι εδώ για να καλύψει αυτές τις ανάγκες και να προσφέρει λύσεις μέσα από την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών του χώρου του Πολιτισμού, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και ανάρρωση του κλάδου κατά τη διάρκεια όχι μόνο της παρούσας αλλά και πιθανών μελλοντικών κρίσεων.

Το έργο φιλοδοξεί να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα, και θα παραδώσει τα εξής εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία: 

  Μία ελεύθερα προσβάσιμη ψηφιακή πλατφόρμα η οποία, ανάμεσα σε άλλα, θα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρηματίες του πολιτισμού, θα εμπεριέχει ιδιαίτερη ενότητα για crowdsourcingώστε να διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους χρήστες, και τέλος θα προσφέρει εργαλεία για τη δημιουργία μιας καλλιτεχνικής κοινότητας αλλά και διαδικτυακά μαθήματα με ελεύθερη πρόσβαση.


      Ένα εργαλείο e-learningπου θα παρέχει οδηγίες πάνω σε βασικές έννοιες και πρακτικές, και θα απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους που θέλουν να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση, όσο και σε ήδη επιχειρηματίες του πολιτιστικού τομέα.


     Έναν μηχανισμό που θα στηρίζει το crowdfundingγια επιχειρηματίες του πολιτισμού και θα τους προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε δωρεές για την υλοποίηση των προγραμμάτων τους.

Της σύμπραξης ηγείται η Κυπριακή συμβουλευτική εταιρεία WisefourLtd. Πέραν των Ελληνικών εταιρειών Culturepolisκαι Found.ation, το εταιρικό σχήμα συμπληρώνεται από τον Ιταλικό ΟργανισμόProgeu, το Ινστιτούτο Προώθησης Ανάπτυξης και Κατάρτισης Infodefαπό την Ισπανία, και τον Οργανισμό SichtingCrealisatieαπό την Ολλανδία, ο οποίος δραστηριοποιείται ενεργά στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραμμα Erasmus+ KA2.

Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ENVISION (www.projectenvision.eu) για να μείνετε ενημερωμένοι!

 

[EN]


 

ENVISION – Culture and Creativity Sectors’ Entrepreneurship Empowerment in the Digital Era is a 24-month project, co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union, starting on the 1st of March 2021 and estimated to be completed on the 28th of February 2023.

This highly innovativeprojectwill act as a safety net for CCS (Culture and Creativity Sectors) stakeholders that have been heavily impacted by the Covid-19 pandemic.Itis aimed at small, medium and newly established businesses, as well as individual entrepreneurs in the field of Culture. It also concerns students and researchers in various cultural-artistic institutions, and cultural organizations that wish to adopt new and innovative ways of offering cultural products and/or services. Through close communication with CCS stakeholders, and specialized questionnaires and surveys during the development of its first deliverable titled “Mapping the needs and requirements of the CCS in the partner countries”, it is revealed that a large majority of artists is in great need of financial support, as well as of guidance and proper knowledge on how to use digital platforms and social media. ENVISION is here to address these issues through the development oftheirentrepreneurial skills and digital competencies, and that way ensure resilience and recovery during the present or potential future crisis.

To achieve the above, the project will deliver three extremely helpful tools:

      A freely accessible digital accelerating platform that will, among others, offer consulting services to cultural entrepreneurs, support a relative crowdsourcing module to facilitate co-creation and collaboration between members, and provide a community building tool and online training sessions with free access for all.

      An e-learning toolkit that will provide a guide on basic concepts and practices for creative and cultural start-uppers and entrepreneurs.

      A crowdfunding mechanism for cultural entrepreneurs that will give them the opportunity to gain access to fundraising and implement their projects.

The consortium of the project is led by the Cypriot consulting company Wisefour Ltd. In addition to the Greek companies Culturepolis and Found.ation, the partnership is complemented by the Italian organization Progeu, the Institute for the Promotion of Development and Training ‘Infodef’ from Spain, and the ‘Sichting Crealisatie’ organization from the Netherlands, which is active in the cultural and artistic field.

Don’t forget to visit the ENVISION website (www.projectenvision.eu) to stay updated! 


 

Comments

Popular posts from this blog

6th International Poster Contest by Graphic Stories | Prizes with a total value of €43.000

Συνέντευξη: Ειρήνη Γκόνου - Εικαστικός

Συνέντευξη: Δημήτρης Παπάζογλου | Ρυθμός, αρμονία, ακρίβεια και «ατύχημα»